Kädenjälki.fi

Kestävää osaamista

Ammattilaisen kädenjälki on vastuullisuutta, laatua ja ammattiylpeyttä. Se viittaa myös uuteen ekologisen kädenjäljen käsitteeseen. Ammattilaisen ekologinen kädenjälki on se positiivinen ja mahdollisimman iso jälki, jonka osaava ammattilainen jättää maailmaan.

Ammattilaisen kädenjälki -koulutuksissa ammatilliset opettajat ovat paneutuneet kiertotalouteen, vastuullisuuteen ja ympäristöosaamiseen eri näkökulmista. Koulutus on toteutettu Opetushallituksen rahoituksella.

Koulutushanke päättyy vuoden lopussa, mutta työ näiden teemojen parissa jatkuu. Kestävää osaamista ja ammattilaisen kädenjälkeä tarvitaan!

Puheenvuoroja kestävästä osaamisesta

Blogissamme asiantuntijat tuovat esille näkökulmia kestävään ammatilliseen osaamiseen ja oppimiseen. Vaikka koulutukset on tältä erää pidetty, blogi jatkuu. Tutustu ja seuraa!

Tutustu blogiin

KIERTOTALOUS KOULUTUSREFORMISSA

Seminaarissa 8.11. pohdimme, miten kiertotalous viedään ammatilliseen koulutukseen. Lue seminaarin kooste ja tutustu asiantuntijoiden esityksiin. 

Lue lisää

Blogi

Kiertotalous tarvitsee meidän osaamistamme!

Oletko ajatellut, että hyvin pian – itse asiassa jo tänään – tarvitsemme aitoa ja perusteellista ammattiosaamista enemmän kuin pitkiin aikoihin? Syynä tähän on se, että nykyinen elämäntapamme ja yhteiskunnan toimintatavat ovat muutoksen kourissa neitseellisten luonnonvarojen ehtyessä. Tarvitsemme uusia ajatusmalleja, toimintatapoja ja liiketoimintaa estääksemme luonnonvarojen ylikulutuksen seuraukset, kuten ilmastonmuutoksen pahenemisen.

KONE: resurssitehokkaita ratkaisuja kaupunkeihin

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. KONE Monospace -teknologian avulla hisseistä on saatu huikean energiatehokkaita: KONEen valmistamien hissien energiankulutus on pienentynyt 90 prosenttia vuodesta 1990.

Konecranes: aktiivisia työntekijöitä ja kiertotaloutta käytännössä

Konecranes on tutkinut kiertotaloutta ja todennut, että se sopii yrityksen toimintamalleihin hyvin ja markkinoilla on tilausta kiertotalousratkaisuille. Yritys toteuttaakin kiertotaloutta jo käytännön tasolla. Ammattiin valmistuvilta yritys odottaa vastuullista asennetta, vuorovaikutustaitoja ja halua oppia uutta - myös digitaalisesti. Sähköisen oppimisalustan avulla koko henkilökunnalle on koulutettu muun muassa yrityksen eettiset ohjeet ja perehdytetty alihankkijoita.

1 2 3 4