Blogi

Aurinkoaamu Helenillä – innovaatioita Kalasatamassa

Ammatillisten opettajien Ammattilaisen kädenjälki -hankkeen viimeinen opintokäynti suuntautui marraskuun alussa Helsinkiin Kalasataman alueelle. Aurinkoisena syysaamuna vierailimme Helenillä, missä kuulimme tämän hetken energiaratkaisuista, tulevaisuuden työntekijöistä sekä aurinkosähköstä ja pääsimme tutustumaan aurinkosähkötuotantoon oppaan viedessä meidät ”kaupungin katoille” aurinkopaneelien maailmaan. Iltapäivällä tutustuimme Kalasataman alueen älyratkaisuihin ja yrityksiin.

Kiertotalous tarvitsee meidän osaamistamme!

Oletko ajatellut, että hyvin pian – itse asiassa jo tänään – tarvitsemme aitoa ja perusteellista ammattiosaamista enemmän kuin pitkiin aikoihin? Syynä tähän on se, että nykyinen elämäntapamme ja yhteiskunnan toimintatavat ovat muutoksen kourissa neitseellisten luonnonvarojen ehtyessä. Tarvitsemme uusia ajatusmalleja, toimintatapoja ja liiketoimintaa estääksemme luonnonvarojen ylikulutuksen seuraukset, kuten ilmastonmuutoksen pahenemisen.

KONE: resurssitehokkaita ratkaisuja kaupunkeihin

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. KONE Monospace -teknologian avulla hisseistä on saatu huikean energiatehokkaita: KONEen valmistamien hissien energiankulutus on pienentynyt 90 prosenttia vuodesta 1990.

Konecranes: aktiivisia työntekijöitä ja kiertotaloutta käytännössä

Konecranes on tutkinut kiertotaloutta ja todennut, että se sopii yrityksen toimintamalleihin hyvin ja markkinoilla on tilausta kiertotalousratkaisuille. Yritys toteuttaakin kiertotaloutta jo käytännön tasolla. Ammattiin valmistuvilta yritys odottaa vastuullista asennetta, vuorovaikutustaitoja ja halua oppia uutta - myös digitaalisesti. Sähköisen oppimisalustan avulla koko henkilökunnalle on koulutettu muun muassa yrityksen eettiset ohjeet ja perehdytetty alihankkijoita.

Don´t look the other way – stop and care

Syyskuun puolivälissä saimme mahdollisuuden tutustua Ammattilaisen kädenjälki -opintokäynneillä kahteen vanhaan suomalaiseen teknologiayritykseen, ABB:hen ja Wärtsilään. Yksi yritysten keskeinen teema opintokäynneillä oli työturvallisuus. Lisäksi keskustelimme tulevaisuuden työstä ja tekijöistä.

Kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä opiskeluaikana

Kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä opiskeluaikana

Kun opiskelijat perustavat omalla rahalla NY-yrityksen, he joutuvat ottamaan koko toiminnassaan vastuullisuuden huomioon pidemmällä aikavälillä kuin yhden teemaluennon ajan. Opinto-ohjelmassa ohjataan sekä opettajia että opiskelijoita tarkastelemaan laajasti vastuullisuutta.

Kestävää kehitystä edistävät oppimisympäristöt

Toimiva työelämäyhteistyö nousee ratkaisevaan rooliin oppimisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille. Oppilaitosten ja työelämän tulisi kehittää kestäviä oppimis- ja työympäristöjä yhteistyössä: opiskelija ja oppilaitos oppivat voivat ottaa oppia työpaikan käytännöistä, mutta myös työpaikat voivat kehittää toimintaansa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

Ammatillinen koulutus kestävän työelämän edistäjänä

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä työelämässä. Tätä tehtävää toteutetaan ennen kaikkea kouluttamalla ympäristövastuullisia ammattilaisia ja työntekijöitä, jotka hallitsevat kestävät työ- ja toimintatavat. Koulutuksenjärjestäjät voivat kuitenkin edistää kestävää työelämää myös kehittämällä suoraan yrityksiä.

1 2