Blogi

Ammattilaisen kädenjälki -blogi seuraa kiertotaloushankkeen etenemistä ja laajemminkin vastuullisuutta ammatillisen osaamisen ja koulutuksen osana. Blogin vanhemmat kirjoitukset perustuvat vuosina 2016-2017 toteutettuihin, Opetushallituksen rahoittamiin henkilöstökoulutuksiin. 

Liity keskusteluun facebook-ryhmässä!

NY 24h-leiri kiertotalousteemalla Puijon maisemissa

Savon ammattiopistossa järjestetään vuosittain useita NY 24h-leirejä. Tämänkertaisen leirin teemana oli kiertotalous, ja leiri aloitettiin pelaamalla Suomen ympäristöopisto Syklin ja Nuori Yrittäjyys ry:n  kehittämää kiertotalouspeliä. Kiertotalouspelissä tiimin yhteisenä tavoitteena on perustaa yritys, joka tuottaa voittoa, auttaa ratkaisemaan sosiaalisia ja/tai ympäristöongelmia ja käyttää luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi.

Kolme kovaa ammattilaiselle

Kestävä kehitys, kierrätys ja kiertotalous sekoittuvat monen mielessä. Eikä ihan väärin: käsitteet toki liittyvät toisiinsa. Ammattilaisen - olipa hän ammatillinen opettaja tai vasta ammattiin valmistuva - on kuitenkin hyvä ymmärtää kolmen K:n merkityserot, sillä ne johtavat erilaiseen ajatteluun ja toimintaan. Tämän blogin avulla otat haltuun olennaisen!

Kiertotalouspajan pilotointia Omniassa

Omnian opiskelijat ideoivat yrityksiä, jotka tuottavat voittoa, auttavat ratkaisemaan sosiaalisia ja/tai ympäristöongelmia sekä käyttävät luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi.

Terve kiinteistö on ammattilaisten osaamisen tulos

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu. Nopea tekninen kehitys ja useat erilaiset automaatiojärjestelmät vaativat opetuksen suunnittelulta uutta lähestymistapaa. Miksei voisi hyödyntää oppimiseen sidosryhmien tai työpaikkojen järjestelmiä omien työsalien sijaan? Työssäoppimistehtävinä esimerkiksi erilaiset kartoitukset oikeassa työympäristössä ovat oiva osaamisen kehittämisen väline.

Ympäristöosaavaksi ammattilaiseksi

Opiskelijoita tulisi kannustaa tiedostamaan, kyseenalaistamaan ja kehittämään tulevien työpaikkojensa käytäntöjä. Ympäristövastuullisuuden edistämiseen tarvitaan vain tietotaitoa ja motivaatiota, ei sen enempää. Kaikilla tulevilla ammattilaisilla tulisi olla mahdollisuus niiden hankkimiseen.

Aurinkoaamu Helenillä – innovaatioita Kalasatamassa

Ammatillisten opettajien Ammattilaisen kädenjälki -hankkeen viimeinen opintokäynti suuntautui marraskuun alussa Helsinkiin Kalasataman alueelle. Aurinkoisena syysaamuna vierailimme Helenillä, missä kuulimme tämän hetken energiaratkaisuista, tulevaisuuden työntekijöistä sekä aurinkosähköstä ja pääsimme tutustumaan aurinkosähkötuotantoon oppaan viedessä meidät ”kaupungin katoille” aurinkopaneelien maailmaan. Iltapäivällä tutustuimme Kalasataman alueen älyratkaisuihin ja yrityksiin.

Kiertotalous tarvitsee meidän osaamistamme!

Oletko ajatellut, että hyvin pian – itse asiassa jo tänään – tarvitsemme aitoa ja perusteellista ammattiosaamista enemmän kuin pitkiin aikoihin? Syynä tähän on se, että nykyinen elämäntapamme ja yhteiskunnan toimintatavat ovat muutoksen kourissa neitseellisten luonnonvarojen ehtyessä. Tarvitsemme uusia ajatusmalleja, toimintatapoja ja liiketoimintaa estääksemme luonnonvarojen ylikulutuksen seuraukset, kuten ilmastonmuutoksen pahenemisen.

KONE: resurssitehokkaita ratkaisuja kaupunkeihin

KONEen tavoitteena on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää. KONE Monospace -teknologian avulla hisseistä on saatu huikean energiatehokkaita: KONEen valmistamien hissien energiankulutus on pienentynyt 90 prosenttia vuodesta 1990.

Konecranes: aktiivisia työntekijöitä ja kiertotaloutta käytännössä

Konecranes on tutkinut kiertotaloutta ja todennut, että se sopii yrityksen toimintamalleihin hyvin ja markkinoilla on tilausta kiertotalousratkaisuille. Yritys toteuttaakin kiertotaloutta jo käytännön tasolla. Ammattiin valmistuvilta yritys odottaa vastuullista asennetta, vuorovaikutustaitoja ja halua oppia uutta - myös digitaalisesti. Sähköisen oppimisalustan avulla koko henkilökunnalle on koulutettu muun muassa yrityksen eettiset ohjeet ja perehdytetty alihankkijoita.

Don´t look the other way – stop and care

Syyskuun puolivälissä saimme mahdollisuuden tutustua Ammattilaisen kädenjälki -opintokäynneillä kahteen vanhaan suomalaiseen teknologiayritykseen, ABB:hen ja Wärtsilään. Yksi yritysten keskeinen teema opintokäynneillä oli työturvallisuus. Lisäksi keskustelimme tulevaisuuden työstä ja tekijöistä.

Kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä opiskeluaikana

Kestävää kehitystä ja yrittäjyyttä opiskeluaikana

Kun opiskelijat perustavat omalla rahalla NY-yrityksen, he joutuvat ottamaan koko toiminnassaan vastuullisuuden huomioon pidemmällä aikavälillä kuin yhden teemaluennon ajan. Opinto-ohjelmassa ohjataan sekä opettajia että opiskelijoita tarkastelemaan laajasti vastuullisuutta.

Kestävää kehitystä edistävät oppimisympäristöt

Toimiva työelämäyhteistyö nousee ratkaisevaan rooliin oppimisen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille. Oppilaitosten ja työelämän tulisi kehittää kestäviä oppimis- ja työympäristöjä yhteistyössä: opiskelija ja oppilaitos oppivat voivat ottaa oppia työpaikan käytännöistä, mutta myös työpaikat voivat kehittää toimintaansa työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

Ammatillinen koulutus kestävän työelämän edistäjänä

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä työelämässä. Tätä tehtävää toteutetaan ennen kaikkea kouluttamalla ympäristövastuullisia ammattilaisia ja työntekijöitä, jotka hallitsevat kestävät työ- ja toimintatavat. Koulutuksenjärjestäjät voivat kuitenkin edistää kestävää työelämää myös kehittämällä suoraan yrityksiä.

Ammattimaisen asenteen merkitys korostuu ympäristöpalveluissa

Kun työssä käsitellään ympäristölle ja terveydelle vaarallista ainetta, vahingot ovat paitsi vaarallisia, myös kalliita. Esimerkiksi trukinkuljettajan ammattitaito ei juuri poikkea muista yrityksistä, mutta työssä täytyy noudattaa erityistä huolellisuutta. Yrityksen tavoitteena onkin nolla tapaturmaa, henkilöstön pysyvyyteen ja koulutukseen panostetaan, ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät on sertifioitu.

Meyer Turku ja Turun Korjaustelakka

Opintokäyntimme suuntautui 6.4.2017 Meyer Turun telakalle ja Turun Korjaustelakalle. Meyerin strategian päätavoite on kestävä ja taloudellisesti kannattava laivarakennus Turussa. Cleantech tuo yritykselle uutta liiketoimintaa, ja tilaajat ovat erittäin kiinnostuneita vastuullisuudesta. Turun Korjaustelakalle tiukentuvat EU-säännökset tuovat uusia mahdollisuuksia, kun EU-maiden lipun alla purjehtineet laivat täytyy purkaa sertifioidusti EU:n alueella.

Ammattitaito on arvossaan Hakaniemen Metallilla

Aloitimme opintokäyntien sarjamme Hakaniemen Metallissa 22.3.2017. Työntekijöiden vahva ammatillinen osaaminen ja oman kehitystyön yhdistäminen valmistukseen ovat yrityksen valtit, joiden avulla tuotanto pidetään Suomessa. ”Parhaat suunnittelijamme ovat entisiä levyseppiä. Vain pitkäaikaisen valmistusosaamisen kautta syntyy ensiluokkaista tuotekehitystä”, sanoo kolmannen polven yrittäjä Lauri Nurminen.

1 2