Kiertotalous

Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen

Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuskuvia. Se edellyttää uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin asiakkailtakin. 

Kilpailu maailman luonnonvaroista kovenee samaan aikaan, kun tietoisuus planeetan rajoista kasvaa. Resurssiviisas toiminta on yritykselle kilpailuetu, jopa elinehto. Onkin tärkeää, että yrittäjät ja yritystoimintaa harkitsevat ammattilaiset ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet. Toisaalta tarvitaan kuluttajakasvatusta, joka luo kysyntää uudenlaisille palveluille ja tuotteille.

SYKLI koordinoi Sitran rahoittamaa hanketta, jossa kehitetään kiertotalousopetusta osana ammatillista koulutusta ja yrittäjyyskasvatusta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Nuori Yrittäjyys ry, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. 

Työkaluja yhteiseen käyttöön

Hankkeessa tuotetaan yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen perustuva työpaja, joka toimii innostavana ja ajattelua kehittävänä johdantona kiertotalouteen. Työpajasta vastaa SYKLI yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, ja paja pilotoidaan hankkeen kolmessa oppilaitoksessa. Pajaa täydentävät ennakkotehtävät, kiertotaloushaasteet ja digitaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat testata yritysideoitaan suhteessa kiertotalouteen ja vastuulliseen liiketoimintaan. 

Omnia vie hankkeen avulla kiertotalouden osaksi Yrittäjyyden oppimaisemaa, omaa yrittäjyyskasvatuksen kokonaisuuttaan. Sakkyssä kiertotalous sisältyy sekä Yrittäjyyden OmaPolkuun ja kehitteillä olevaan Kestävän kehityksen OmaPolkuun.

Syklissä ympäristöalojen ammattilaisille räätälöidään kiertotaloussisältöjä erikoisammattitutkinnon eri tutkinnonosiin, esimerkiksi ympäristöyrittäjyyteen, jätehuoltoon, resurssitehokkuuteen, vesihuoltoon ja ympäristökasvatukseen. Nuori Yrittäjyys ry toteuttaa kiertotalousopetusta osana yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiaan toisella asteella.

Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja aineistot  sekä soveltuvin osin myös oppilaitosten kiertotalousopetuksen mallit julkaistaan kaikkien oppilaitosten hyödyksi. Ne ovat ammatillisten oppilaitosten, mutta myös lukioiden ja ammattikorkeakoulujen käytettävissä. Ensimmäisenä julkaistaan työpaja-aineisto kesäkuussa 2018.

Koulutusta ammatillisille opettajille

SYKLI ja Nuori Yrittäjyys ry järjestävät syksyllä 2018 eri puolilla Suomea viisi työpajaa, joissa ammatilliset opettajat saavat sisäänajon kiertotaloustyöpajaan ja sitä täydentäviin menetelmiin. Tiedustele koulutuksista Nuori Yrittäjyys ry:ltä. 

Hanke käynnistyi vuoden 2018 alussa ja jatkuu maaliskuun loppuun 2019.

 

OTA YHTEYTTÄ!

sykli

Heli-Maija Nevala
heli-maija.nevala [at] sykli.fi
p. 050 3300 297

www.sykli.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIT

nuori yrittäjyys ry

Pirkko Peiponen
pirkko [at] nuoriyrittajyys.fi
p. 044 712 9389

www.nuoriyrittajyys.fi

OMnia

Marja Riitta Lygdman
marja-riitta.lygdman [at] omnia.fi
p. 046 8515150

Tuula Kurkisuo
tuula.kurkisuo [at] omnia.fi
p. 046 8513643

www.omnia.fi

sakky

Kati Lundgren
kati.lundgren [at] sakky.fi
p. 044 785 3525

Anu Salo
anu.salo [at] sakky.fi
p. 044 785 4019

www.sakky.fi