Seminaari

 

 Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa

 

Seminaari pidettiin Sitrassa, Helsingissä 8.11.2017. Täältä löydät seminaarin ja työpajojen aineistot.  

Näin osallistujat vastasivat kysymykseen, mikä oli päivän avainsana tai tärkein anti.

 

 
 

Seminaari

Yhteenveto seminaarin puheenvuoroista »

Kiertotalous koulutuksessa – mitä ja miksi? 
Nani Pajunen, johtava asiantuntija, kiertotalous, Sitra
Lataa esitys »

Kiertotalous- ja vastuullisuusosaaminen yrityksissä
Tero Purosuo, assembly supervisor, Metso Flow Control
Lataa esitys »

Kestävän kehityksen arviointi oppilaitoksissa ja vastuullisuusosaaminen koulutusreformissa
Mari Räkköläinen, arviointineuvos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI
Lataa esitys »

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö ammatillisessa koulutuksessa
Petri Lempinen, toimitusjohtaja, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE
Lataa esitys »

Koulutuksen järjestäjän rooli kestävän työelämän edistäjänä
Kati Lundgren, asiantuntija, Savon koulutuskuntayhtymä
Lataa esitys »

Yritysvastuu osana yrittäjyysopetusta
Virpi Utriainen, toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry
Lataa esitys »

Työpajat

Arvioinnista käytäntöjen kehittämiseen: kestävän kehityksen opetus ammatillisessa koulutuksessa
Mari Räkköläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI

Kestävä kehitys on elinikäisen oppimisen avaintaito sekä keskeinen osa ammatillista osaamista. Miten kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat koulutuksen järjestäjän strategiassa, opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä käytännön toiminnassa oppilaitoksissa? Työpajassa pohdittiin kestävän kehityksen opetusta oppilaitoksissa ja opetuksen työelämälähtöisyyttä. Kuinka meneillään oleva koulutusreformi vaikuttaa kestävän kehityksen opetukseen? Miten kestävän kehityksen tavoitteita voidaan edistää osaamisperusteisessa koulutuksessa? Pajan tausta-aineistona oli Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) teettämä kestävän kehityksen oppimistulosten arviointi sekä ”Kestävän kehityksen osaaminen, opetus ja koulutuksen järjestäjän toiminta ammatillisissa perustutkinnoissa” -julkaisu.
Lataa kooste »

Ympäristöosaava ammattilainen: parhaat ideat käytäntöön
Minna Myllykoski, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ympäristöosaaminen on paljon enemmän kuin jätteiden lajittelua – se on ammattitaitoa parhaimmillaan. Ympäristöosaava ammattilainen -verkkokoulutuksiin on osallistunut vuonna 2017 noin sata ammatillista opettajaa eri puolilta maata. Koulutuksessa on perehdytty ympäristöosaamisen kehittämiseen ja arviointiin osana tutkintoprosessia rakennusalan, kiinteistönhoitoalan, puhdistuspalvelualan, sote-alan, ruokapalvelualan sekä kone- ja tuotantoalan koulutuksessa. Ympäristöosaava ammattilainen -verkko-oppimisympäristö on yksi työkalu osaamisen kehittämisessä. Työpajassa koottiin yhteen koulutuksen aikana syntyneitä oivalluksia ja ideoita.
Lataa kooste »

Kestävän kehityksen oppiminen työssäoppimispaikoilla
Anu Salo ja Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky

Miten varmistetaan opiskelijan kestävän kehityksen tietojen ja taitojen oppiminen, kun oppiminen siirtyy entistä enemmän työpaikoille? Miten koulutuksenjärjestäjä voi edistää kestäviä käytäntöjä työssäoppimispaikoilla? Millainen rooli koulutuksenjärjestäjällä voi olla alueellisena kestävän kehityksen edistäjänä? Työpajassa keskusteltiin kestävän kehityksen koulutuksesta ”Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä” –hankkeen projektipäällikkö Anu Salon ja hankkeen asiantuntija Kati Lundgrenin kanssa.
Lataa kooste »

Yrittäjyyskasvatusta keke twistillä: vastuullisuutta ja kiertotaloutta
Pirkko Peiponen, Nuori Yrittäjyys ry ja Heli-Maija Nevala, SYKLI

Kiertotalous ei ole samaa vanhaa kierrätystä vaan uutta ajattelua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysvastuu ja kiertotalous ovat todellisuutta nuorten työelämän aikana – jatkuvasti enenevässä määrin jo nyt. Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmissa opiskelijat oppivat yrittäjyyttä tekemällä ja kokemalla. Miten kestävän tulevaisuuden rakentaminen näkyy nuorten perustamissa NY-yrityksissä? Miten kiertotalous ja vastuullisuus voidaan nivoa yhä enemmän osaksi yrittäjyyskasvatusta?
Lataa kooste »

Seminaari ja työpajat järjestettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutuksen hanketta Ammattilaisen kädenjälki (2016-2017).