Ostoskori: (0)

Oppitunti Tag: työpaikkaohjaaja

Työpaikkaohjaajan polku

Työpaikkaohjaajan polku Opiskelijan etenemistä opinnoissaan kuvataan yleensä opiskelijan polulla. Sen rinnalla kulkee kuitenkin tärkeä työpaikkaohjaajan polku. Alla olevalta videolta näet, mitä kaikkea opiskelijan tutkintoon kuuluu ja missä vaiheessa. Olivatko nämä termit sinulle entuudestaan tuttuja? HOKS eli henkilökohtaistamiskeskustelu Tutkinnonosa Tutkinnon perusteet Näyttö

HOKS – opintojen henkilökohtaistaminen

HOKS – opintojen henkilökohtaistaminen Opintojen alussa opiskelija “hoksutetaan”. Siis mitä? Jokainen opiskelija on yksilöllinen ja hänen kanssaan laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä kartoitetaan opiskelijalla jo oleva osaaminen ja hänen tarvitsema uusi osaaminen. Näiden pohjalta laaditaan suunnitelma, jolla opiskelija saavuttaa tutkinnon vaatiman osaamisen. Työpaikkaohjaaja voi olla mukana HOKS:n tekemisessä. Vaikka et olisikaan ollut mukana …

HOKS – opintojen henkilökohtaistaminen Lue lisää »

Tutkinnon perusteet

Tutkinnon perusteet Opiskelija suorittaa ympäristöalan ammattitutkintoa tai ympäristöalan erikoisammattitutkintoa. Saman tutkinnon sisällä voi erikoistua useampaan osaamisalaan. Tutkintoon kuuluu pakollisia tutkinnonosia ja valinnaisia tutkinnonosia. Jokaiseen tutkinnonosaan kuuluu tutkinnon perusteet eli vaatimukset opiskelijan osaamisen tasosta. Työpaikkaohjaajana sinun on erittäin tärkeää käydä nämä läpi. Alla käymme läpi eri osaamisaloihin kuuluvan olennaisen osaamisen. Klikkaa sitä osaamisalaa, jota opiskelijasi tekee. …

Tutkinnon perusteet Lue lisää »

Ohjauksen ja työtehtävien suunnittelu

Ohjauksen ja työtehtävien suunnittelu Työpaikkaohjaajan tehtävänä on auttaa opiskelijaa valitsemaan järkeviä töitä tehtäväkseen, mahdollistaa tutkinnon vaatimat tehtävät ja toimia tukena opiskelujen ajan. Mitä kaikkea tämä tarkoittaa konkreettisesti? Katso alla oleva video, niin tiedät!

Perehdyttäminen ja turvallisuus

Perehdyttäminen ja turvallisuus Perehdytyksen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun opiskelija tulee työpaikalle uutena työntekijänä. Myös jo olemassa oleva työntekijä voi tarvita perehdytystä uusiin asioihin siirtyessään opiskelijan rooliin.   Huolellinen perehdytys nopeuttaa opiskelijan kasvamista itsenäiseen työskentelyyn ja kehittymistä tuottavaksi työntekijäksi. Vaikka alussa ohjausta tarvitaan enemmän, keventää hyvä perehdytys ohjaustarvetta myöhemmin.

Palautteen antaminen

Palautteen antaminen Palautteen antaminen on yksi työpaikkaohjaajan tärkeimpiä tehtäviä.

Kohti näyttöä!

Kohti näyttöä! Näyttö on tilaisuus, jossa opiskelija, opettaja ja työpaikan edustaja arvioivat opiskelijan osaamista suhteessa tutkinnon vaatimuksiin. Sinun tehtäväsi on tukea opiskelijaa kohti tätä näyttötilaisuutta. Työpaikkaohjaaja toimii joskus myös näytön arvioijana, mutta ei aina. Näytön arvioinnista puhumme seuraavassa moduulissa. Moduuli kannattaa käydä läpi lähempänä näyttötilaisuutta.

Valmistaudu näyttöön

Valmistaudu näyttöön hyvin On tärkeää, että kaikki osapuolet valmistautuvat näyttöön hyvin. Sinulle näytön arvioijana se tarkoittaa erityisesti opiskelijan tekemiin töihin perehtymistä ja tutkinnon perusteisiin tutustumista.

Näin arvioit näytön

Näin arvioit näyttöä Työpaikan rooli näyttöjen kannalta on merkittävä, sillä työelämän edustaja osallistuu aina näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin. Opiskelija näyttää osaamisensa pääasiallisesti työpaikalla. Osaamisen arvioinnilla annetaan tietoa opiskelijan osaamisen sisällöstä ja tasosta. Osaamisen arviointi varmistaa, että todistuksen saavalla opiskelijalla on se osaaminen, mitä tutkinnonperusteissa edellytetään. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen …

Näin arvioit näytön Lue lisää »

Näytön jälkeen

Näytön jälkeen Palautteen antaminen opiskelijalle näytön jälkeen; työelämäpalaute