Ostoskori: (0)

Oppitunti Category: Asiakaspalvelu ja myynti

Kuljetukset ja liikkuminen

Kuljetukset ja liikkuminen Liikkuminen asiakaskohteesta toiseen  Kiinteistönhoitaja työskentelee päivän aikana useimmiten monissa eri asiakaskiinteistöissä. Liikkuminen kohteesta toiseen tapahtuu yleensä kiinteistönhoitoyrityksen autolla tai omalla.  Osa työtehtävistä on ennalta suunniteltuja, jolloin kiinteistönhoitaja voi suunnitella myös reittinsä optimaalisesti. Tällöin kohteesta toiseen ajetaan järkevästi ylimääräisiä ajokilometrejä välttäen. Ajoreittien ennakkosuunnittelu ja siirtymien minimointi vähentää autoilun ympäristöhaittoja.  Liikenne aiheuttaa päästöjä ilmaan …

Kuljetukset ja liikkuminen Lue lisää »

Kemikaalit

Kemikaalit Kiinteistönhoidossa käytetään lukuisia kemikaaleja mm. ulkoalueiden hoidossa, lvi-laitteiden kunnossapidossa ja kaluston huollossa. Kiinteistönhoitajan on oltava tietoinen kemikaalien vaarallisuudesta. Kemikaalien käsittely, varastointi ja kuljetus pitää toteuttaa asianmukaisesti, jottei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille.  Mikäli kemikaalille on todellinen tarve, hankintavaiheessa selvitetään, löytyykö sille vähemmän haitallista vaihtoehtoa. Näin minimoidaan kemikaalien haitat käyttäjälleen sekä ympäristölle. Ympäristölle vähemmän …

Kemikaalit Lue lisää »

Ympäristöriskit

Ympäristöriskit Mikä on ympäristöriski? Ympäristöriski on uhka, joka toteutuessaan voi aiheuttaa vaaraa ympäristön terveydelle. Ympäristöriskejä syntyy monessa kiinteistönhoitajan toiminnassa ja ihan tavallisessa arjessamme. Olennaista on, että ympäristöriskejä hallitaan, jotta ne eivät toteutuisi. Ympäristöriskit syntyvät käytännön työssä yleensä haitallisten aineiden virheellisen käsittelyn tai teknisten häiriöiden takia. Ympäristöriskejä aiheuttavat mm. haitallisten aineiden äkilliset päästöt. Esimerkkinä tästä on …

Ympäristöriskit Lue lisää »

Mitä on vastuullinen asiakaspalvelu kiinteistönhoidossa?

Mitä on vastuullinen asiakaspalvelu? Asiakkaan kohtaamisessa on usein kysymys asiakkaan auttamisesta. Hänellä saattaa olla jokin tarve tai pulma, johon hän tarvitsee palvelua. Palvelutapahtuman haasteena on, että sitä kulutetaan samaan aikaan kun sitä tuotetaan. Sitä ei voi tehdä varastoon.  Työsi on asiakaspalvelua, vaikka asiakas ei olisi läsnä Palvelutapahtumassa asiakas voi olla läsnä tai osallisena.  Kiinteistöpalvelun erityispiirteenä ovat tilanteet, joissa asiakas ei ole …

Mitä on vastuullinen asiakaspalvelu kiinteistönhoidossa? Lue lisää »

Vastuullinen ammattilainen kasvattaa osaamistaan

Vastuullinen ammattilainen kasvattaa osaamistaan Maailma muuttuu jatkuvasti. Se tarkoittaa sitä, että ammattilaisen pitää jatkuvasti kasvattaa osaamistaan. Osaamista voi kasvattaa monin tavoin. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi mennä takaisin koulun penkille. Voi seurata oman alan julkaisuja, vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa tai pyytää mentoria. Kestävyys ja vastuullisuus ovat uusia osaamisvaatimuksia Kestävä kehitys on osa yhä useamman …

Vastuullinen ammattilainen kasvattaa osaamistaan Lue lisää »

Viestintä kiinteistönhoidossa

Vastuullinen viestintä kiinteistönhoidossa Hyvä viestintä on olennainen osa onnistunutta asiakaspalvelua. Selkeällä ja oikea-aikaisella viestinnällä pystytään välttämään monia ongelmia. Aktiivinen viestintä lisää yrityksen luotettavuutta ja antaa siitä hyvän kuvan. Vastaavasti huono viestintä syö yrityksen mainetta ja luotettavuutta. Osakkaat ja asukkaat toivovat parempaa viestintää Vuosina 2013–2014 tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että taloyhtiöiden osakkaat ja asukkaat toivovat enemmän …

Viestintä kiinteistönhoidossa Lue lisää »

Vedensäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille

Vedensäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Ammattilainen osaa neuvoa ja ohjata asiakkaita myös turvalliseen, terveelliseen ja ympäristöystävälliseen kiinteistön käyttöön. Yksi näistä on veden käyttö. Jotta osaat neuvoa resurssiviisaaseen veden käyttöön, sinun on tiedettävä, mitä kuluttaja voi tehdä veden säästämiseksi. Vedensäästö hyödyttää ympäristöä ja kukkaroa Veden säästäväinen käyttö vähentää sekä ympäristökuormitusta että kustannuksia. Suomessa laadukkaan talousveden saatavuus ei …

Vedensäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Lue lisää »

Asiakaspalvelun laatu kiinteistönhoidossa

Asiakaspalvelun laatu kiinteistönhoidossa Palvelun laatu  Palvelun laadusta on voitu sopia osapuolten välisessä palvelusopimuksessa, tai ne voivat yleisesti sovittuja hyvän työskentelytavan mukaisesti hyväksyttyjä. Palvelun tuottajalla voi olla myös toimintaa ohjaavia laatumäärityksiä ja ohjeistuksia palveluhenkilöstönsä noudatettavaksi. Niillä määritellään taso, jonka yritys haluaa palveluissaan toteutuvan.  Saattaa käydä niin, että määritellystä vähimmäistasosta muodostuu ajan myötä käytäntö. Onko se taso, josta on sovittu?  Eri asiakkailla voi olla erilaisia laadullisia odotuksia palvelun …

Asiakaspalvelun laatu kiinteistönhoidossa Lue lisää »

Siirrä tietojasi, taitojasi ja osaamistasi eteenpäin

Siirrä tietojasi, taitojasi ja osaamistasi eteenpäin Sen lisäksi, että kasvatat omaa osaamistasi, on tärkeää tunnistaa, mitä jo osaat. Näiden tietojen ja taitojen jakaminen ja siirtäminen on tärkeää. Sinulla on jo valtavasti osaamista: hiljaista tietoa Hiljainen tieto ei ole työntekijän ikään vaan kokemukseen liittyvä ominaisuus.  Erilaiset tilanteet kasvattavat asiantuntemusta, jota pystyy soveltamaan tulevissakin tilanteissa.  Yleensä hiljaista …

Siirrä tietojasi, taitojasi ja osaamistasi eteenpäin Lue lisää »

Lämmitysenergian säästön neuvonta kiinteistön käyttäjille

Lämmitysenergian säästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Ammattilainen osaa neuvoa ja ohjata asiakkaita myös turvalliseen, terveelliseen ja ympäristöystävälliseen kiinteistön käyttöön. Yksi näistä on energiankulutus. Jotta osaat neuvoa resurssiviisaaseen energiankäyttöön, sinun on tiedettävä, mitä kuluttaja voi tehdä energian säästämiseksi. Kodin lämmitysenergian kulutus Kodin energiankäytöstä jopa 50 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu energiasta noin viidennes. Lämpöenergian kulutusta …

Lämmitysenergian säästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Lue lisää »