Ostoskori: (0)

Oppitunti Category: Energia

Kiinteistön lämmitysjärjestelmät: kaukolämpö

Kiinteistön lämmitysjärjestelmät: kaukolämpö Suomen rakennuskannassa ylivoimaisesti eniten käytetty lämmitysmuoto on kaukolämmitys. Kaukolämpöä käytetään huoneiden ja veden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon. Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Kiinteistöt saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Kaukolämpöä on saatavilla kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Kaukolämmön tuotannossa käytettyjä polttoaineita ovat maakaasu, kivihiili, turve, puu ja biokaasu. Lämpöä saadaan …

Kiinteistön lämmitysjärjestelmät: kaukolämpö Lue lisää »

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän säädöt

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän säädöt Vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä kiertovesipumppu kierrättää vettä lämmitysverkostossa. Verkostossa lämmitetty menovesi kiertää pattereihin, josta lämpöenergiaa luovutetaan huoneeseen. Patterilta palaa jäähtynyttä paluuvettä uudelleen lämmitettäväksi. Kiinteistön lämmitystä hoidetaan lämmönsäätöautomatiikan avulla. Automatiikka pitää huolen, että menovesi on oikean lämpöistä. Tällöin asuntojen lämpötilat pysyvät tasaisina, eivätkä heittele. Säätökäyrä ohjaa lämmitysjärjestelmää Lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa ohjataan säätökäyrällä. Säätökäyrä ohjaa …

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän säädöt Lue lisää »

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät; Öljylämmitys

Öljylämmitys Öljylämmitys on yksi vaihtoehto kiinteistöjen lämmitysjärjestelmäksi silloin, kun kaukolämpöä ei ole saatavilla. Öljylämmitysjärjestelmän laitteistot ovat: öljykattila, öljypoltin, säätölaitteet ja öljysäiliö. Öljylämmitysjärjestelmä tuottaa sekä tilojen että lämpimän käyttöveden tarvitseman energian. Järjestelmä voidaan varustaa myös erillisellä lämminvesivaraajalla. Lämpö siirtyy huoneisiin vesikiertoisella lämmönjakojärjestelmällä. Nykyaikaisten öljylämmityskattiloiden hyötysuhde on hyvä, n. 90–95 prosenttia, ja lisäksi palaminen on hyvin puhdasta. Öljylämmityksen energiatehokkuus ja biopolttoaineet Nimensä mukaisesti öljylämmitys käyttää polttoaineena lämmitysöljyä. Kehitteillä …

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät; Öljylämmitys Lue lisää »

Kiinteistöjen lämmitys

Kiinteistöjen lämmitys Eniten energiaa kuluu kiinteistöissä juuri lämmittämiseen. Siihen kuluu noin puolet kiinteistön käyttämästä energiasta. Se tarkoittaa sitä, että siinä voidaan myös tehdä vaikuttavia energiatehokkuustoimia. Jotta osaamme tehdä oikeita toimenpiteitä lämmityksen tehostamiseksi ja lämmitysenergian säästämiseksi, meidän on tiedettävä, mistä lämpöä tulee ja mihin sitä menee. Lämpöä tulee kiinteistöön lämmitysjärjestelmän kautta sekä sähkölaitteiden, ihmisten ja auringon lämmittäessä. Eniten …

Kiinteistöjen lämmitys Lue lisää »

Kiinteistösähkön kulutus

Kiinteistösähkön kulutus ja säästö Kiinteistönhoitajan työn kannalta kiinteistösähkön kulutuksen seuranta perustuu lähinnä sähköllä toimivien järjestelmien ja laitteiden tarkkailuun. Lisäksi on tärkeää muistaa ajastimilla, hämäräkytkimillä tai muilla automaatiojärjestelmään liitettyjen talotekniikan järjestelmien toiminnan tarkkailu.   Kerros- ja rivitaloissa kiinteistösähkön kulutus on keskimäärin noin 4 prosenttia taloyhtiön hoitokuluista. Kiinteistösähkönkulutus on tyypillisesti noin 2–6 kWh/m3/v. Vaihtelua aiheuttaa muun muassa se, …

Kiinteistösähkön kulutus Lue lisää »

Ilmanvaihdon energiankulutus

Ilmanvaihto ja LTO-järjestelmät Kiinteistöjen ilmanvaihto on yksi merkittävimmistä energian kuluttajista. Energiaa kuluu lämpönä raittiin sisäilman lämmittämiseen sekä sähkönä ilmanvaihtokoneiden pyörittämiseen. Energiaa voi säästää oikealla ilmanvaihtojärjestelmän säädöllä ja säännöllisellä puhdistuksella sekä ottamalla käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO-järjestelmä). Painovoimainen ja koneellinen ilmanvaihto  Ilmanvaihtojärjestelmät voivat toimia pääsääntöisesti kolmella eri tavalla:  Painovoimainen ilmanvaihto Koneellinen poistoilmanvaihto ja raitisilmaventtiilit Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto  …

Ilmanvaihdon energiankulutus Lue lisää »

Energian tuotanto suomessa

Energian tuotanto Suomessa Uusiutuvaa energiaa ovat esim. aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö. Bioenergiaa taas ovat puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu sekä kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa.  Energiantuotannon ympäristövaikutukset  Energiantuotannosta aiheutuu lähes aina ympäristövaikutuksia. Niitä syntyy tuotantoketjun eri vaiheissa, polttoaineiden hankinnassa, jalostuksessa, varastoinnissa, kuljetuksessa, varsinaisessa energian tuotantoprosessissa sekä jätteiden käsittelyssä.  Energiantuotantoon liittyviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa ilmastonmuutos, happamoituminen, vesistöihin kohdistuvat vaikutukset sekä jätteiden syntyminen.   Kaukolämpö energialähteittäin 2019 Kaukolämpö on …

Energian tuotanto suomessa Lue lisää »

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät: Kaukolämpö

Kaukolämpö Suomen rakennuskannassa ylivoimaisesti eniten käytetty lämmitysmuoto on kaukolämmitys. Kaukolämpöä käytetään huoneiden ja veden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon. Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Kiinteistöt saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Kaukolämpöä on saatavilla kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Kaukolämmön tuotannossa käytettyjä polttoaineita ovat maakaasu, kivihiili, turve, puu ja biokaasu. Lämpöä saadaan myös teollisuuden …

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät: Kaukolämpö Lue lisää »

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät; Lämpöpumput

Lämpöpumput Lämpöpumput säästävät energiaa ja ympäristöä.  Lämpöpumpun avulla toimivassa lämmitysjärjestelmässä maasta tai vesistöstä tuotu lämpö siirretään lämmönjakohuoneesta huoneisiin veden tai ilman välityksellä samoin kuin öljy- ja kaukolämpölämmitysjärjestelmissä. Lämpö siirretään maasta, porakaivosta tai vedestä muoviputkilenkin avulla. Lämpöpumpuilla voidaan saavuttaa taloudellisia säästöjä sekä ympäristöhyötyjä erilaisissa kiinteistöissä. Lämpöpumput vähentävät ympäristökuormitusta. Lämpöpumpuilla saadaan aikaan merkittäviä energiasäästöjä ja se vaikuttaa sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöihin, sekä terveydelle haitallisten pienhiukkaspäästöjen vähenemiseen. Lämpöpumput ovat …

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät; Lämpöpumput Lue lisää »

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät; Veden lämmitys

Veden lämmitys ja vesimaksu Pääsääntöisesti kiinteistöissä käytettävän lämpimän käyttöveden lämmitystapa riippuu kiinteistön lämmitysjärjestelmästä. Kiinteistön lämpimän veden lämmitykseen kuluva energia ja kustannukset vaihtelevat lämmitysjärjestelmässä käytetyn polttoaineen mukaan.  Eri lämmitysmuodoilla voidaan käyttää seuraavia arvioita yhden lämminvesikuutiometrin lämmittämisessä:  Kaukolämpö tai sähkökattila  58 kWh/vesi-m3  Öljy  7 litraa öljyä/vesi-m3 (hyötysuhde 80 %)  Pelletti  16 pelletti-kg/vesi-m3 (hyötysuhde 80 %)  Maalämpöpumppu  23 kWh/vesi-m3 (lämpökerroin 2,5)  Maakaasu  …

Kiinteistöjen lämmitysjärjestelmät; Veden lämmitys Lue lisää »