Ostoskori: (0)

Oppitunti Category: Kiinteistönhoito

Ympäristöriskit

Ympäristöriskit Mikä on ympäristöriski? Ympäristöriski on uhka, joka toteutuessaan voi aiheuttaa vaaraa ympäristön terveydelle. Ympäristöriskejä syntyy monessa kiinteistönhoitajan toiminnassa ja ihan tavallisessa arjessamme. Olennaista on, että ympäristöriskejä hallitaan, jotta ne eivät toteutuisi. Ympäristöriskit syntyvät käytännön työssä yleensä haitallisten aineiden virheellisen käsittelyn tai teknisten häiriöiden takia. Ympäristöriskejä aiheuttavat mm. haitallisten aineiden äkilliset päästöt. Esimerkkinä tästä on …

Ympäristöriskit Lue lisää »

Kiinteistön lämmitysjärjestelmät: kaukolämpö

Kiinteistön lämmitysjärjestelmät: kaukolämpö Suomen rakennuskannassa ylivoimaisesti eniten käytetty lämmitysmuoto on kaukolämmitys. Kaukolämpöä käytetään huoneiden ja veden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon. Kaukolämpöä tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa tai lämpökeskuksissa. Kiinteistöt saavat lämmön kaukolämpöverkossa kiertävästä kuumasta vedestä. Kaukolämpöä on saatavilla kaikkina vuoden- ja vuorokauden aikoina. Kaukolämmön tuotannossa käytettyjä polttoaineita ovat maakaasu, kivihiili, turve, puu ja biokaasu. Lämpöä saadaan …

Kiinteistön lämmitysjärjestelmät: kaukolämpö Lue lisää »

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän säädöt

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän säädöt Vesikiertoisessa lämmitysjärjestelmässä kiertovesipumppu kierrättää vettä lämmitysverkostossa. Verkostossa lämmitetty menovesi kiertää pattereihin, josta lämpöenergiaa luovutetaan huoneeseen. Patterilta palaa jäähtynyttä paluuvettä uudelleen lämmitettäväksi. Kiinteistön lämmitystä hoidetaan lämmönsäätöautomatiikan avulla. Automatiikka pitää huolen, että menovesi on oikean lämpöistä. Tällöin asuntojen lämpötilat pysyvät tasaisina, eivätkä heittele. Säätökäyrä ohjaa lämmitysjärjestelmää Lämmitysverkostoon menevän veden lämpötilaa ohjataan säätökäyrällä. Säätökäyrä ohjaa …

Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän säädöt Lue lisää »

Vedensäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille

Vedensäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Ammattilainen osaa neuvoa ja ohjata asiakkaita myös turvalliseen, terveelliseen ja ympäristöystävälliseen kiinteistön käyttöön. Yksi näistä on veden käyttö. Jotta osaat neuvoa resurssiviisaaseen veden käyttöön, sinun on tiedettävä, mitä kuluttaja voi tehdä veden säästämiseksi. Vedensäästö hyödyttää ympäristöä ja kukkaroa Veden säästäväinen käyttö vähentää sekä ympäristökuormitusta että kustannuksia. Suomessa laadukkaan talousveden saatavuus ei …

Vedensäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Lue lisää »

Asiakaspalvelun laatu kiinteistönhoidossa

Asiakaspalvelun laatu kiinteistönhoidossa Palvelun laatu  Palvelun laadusta on voitu sopia osapuolten välisessä palvelusopimuksessa, tai ne voivat yleisesti sovittuja hyvän työskentelytavan mukaisesti hyväksyttyjä. Palvelun tuottajalla voi olla myös toimintaa ohjaavia laatumäärityksiä ja ohjeistuksia palveluhenkilöstönsä noudatettavaksi. Niillä määritellään taso, jonka yritys haluaa palveluissaan toteutuvan.  Saattaa käydä niin, että määritellystä vähimmäistasosta muodostuu ajan myötä käytäntö. Onko se taso, josta on sovittu?  Eri asiakkailla voi olla erilaisia laadullisia odotuksia palvelun …

Asiakaspalvelun laatu kiinteistönhoidossa Lue lisää »

Siirrä tietojasi, taitojasi ja osaamistasi eteenpäin

Siirrä tietojasi, taitojasi ja osaamistasi eteenpäin Sen lisäksi, että kasvatat omaa osaamistasi, on tärkeää tunnistaa, mitä jo osaat. Näiden tietojen ja taitojen jakaminen ja siirtäminen on tärkeää. Sinulla on jo valtavasti osaamista: hiljaista tietoa Hiljainen tieto ei ole työntekijän ikään vaan kokemukseen liittyvä ominaisuus.  Erilaiset tilanteet kasvattavat asiantuntemusta, jota pystyy soveltamaan tulevissakin tilanteissa.  Yleensä hiljaista …

Siirrä tietojasi, taitojasi ja osaamistasi eteenpäin Lue lisää »

Lämmitysenergian säästön neuvonta kiinteistön käyttäjille

Lämmitysenergian säästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Ammattilainen osaa neuvoa ja ohjata asiakkaita myös turvalliseen, terveelliseen ja ympäristöystävälliseen kiinteistön käyttöön. Yksi näistä on energiankulutus. Jotta osaat neuvoa resurssiviisaaseen energiankäyttöön, sinun on tiedettävä, mitä kuluttaja voi tehdä energian säästämiseksi. Kodin lämmitysenergian kulutus Kodin energiankäytöstä jopa 50 % kuluu tilojen lämmitykseen. Käyttöveden lämmittämiseen kuluu energiasta noin viidennes. Lämpöenergian kulutusta …

Lämmitysenergian säästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Lue lisää »

Mitä on vastuullinen asiakaspalvelu kiinteistönhoidossa?

Mitä on vastuullinen asiakaspalvelu? Asiakkaan kohtaamisessa on usein kysymys asiakkaan auttamisesta. Hänellä saattaa olla jokin tarve tai pulma, johon hän tarvitsee palvelua. Palvelutapahtuman haasteena on, että sitä kulutetaan samaan aikaan kun sitä tuotetaan. Sitä ei voi tehdä varastoon.  Työsi on asiakaspalvelua, vaikka asiakas ei olisi läsnä Palvelutapahtumassa asiakas voi olla läsnä tai osallisena.  Kiinteistöpalvelun erityispiirteenä ovat tilanteet, joissa asiakas ei ole …

Mitä on vastuullinen asiakaspalvelu kiinteistönhoidossa? Lue lisää »

Sähkönsäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille

Sähkönsäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Kiinteistön käyttäjiä opastetaan sekä heidän käytössään olevien että yhteisten tilojen ja laitteiden oikeaan käyttöön. Näin varmistetaan esimerkiksi käyttäjäkohtaisen koneellisen ilmanvaihdon tai pesuhuoneiden lattialämmityksen energiatehokas käyttö. Kiinteistösähkön kulutusta seurataan säännöllisesti ja siitä viestitään käyttäjille konkreettisilla mittareilla (kWh tai €/vuosi/käyttäjä). Kiinteistönhoitajan kannattaa jakaa omaa ammattitaitoaan käyttäjien hyödyksi ja antaa vinkkejä myös käyttäjäkohtaisen sähkönkulutuksen …

Sähkönsäästön neuvonta kiinteistön käyttäjille Lue lisää »

Koneet ja laitteet

Koneet ja laitteet Kiinteistönhoidossa käytetään lukuisia erilaisia koneita ja laitteita pienistä käsityökaluista suuriin lumenauraustraktoreihin. Ympäristövastuullisuuteen on kiinnitettävä huomiota sekä koneiden hankinnassa että niiden käytössä. Kiinteistönhoidon koneiden ja laitteiden huolellisella ja oikeaoppisella käytöllä voidaan niiden käyttöikää pidentää merkittävästi. Huolimaton ja välinpitämätön käyttö aiheuttaa ylimääräisiä korjaus- ja huoltokuluja ja aiheuttaa mahdollisesti asiakkaille tarjotun sopimuksen mukaisen huollon viivästymisiä, mikä vaikuttaa oleellisesti …

Koneet ja laitteet Lue lisää »