Ostoskori: (0)

Oppitunti Category: Vesihuolto

Lisälukemista vesihuoltolaitoksen viestintään

Lisälukemista: Tutustu halutessasi alla olevien linkkien takaa löytyviin materiaaleihin: Viestintämateriaalia: Vesihuoltolaitoksille laadittua tiedottamismateriaalia löytyy mm. Vesilaitosyhdistyksen nettisivuilta. Viestinnässä voi hyödyntää huumoria; myös videot sopivat viestintämateriaaliksi. HSYn You Tube kanavalta: Viemärisukeltaja – Rotta, kesto 0:50, https://www.youtube.com/watch?v=GKCxgeIDM9A Viestintämateriaalia voi olla myös eri kohderyhmille. Esimerkissä Tubettaja ”Tume” maistelee hanavettä ja kertoo videolla joitakin faktoja liittyen suomalaiseen raikkaaseen hanaveteen …

Lisälukemista vesihuoltolaitoksen viestintään Lue lisää »

Vesihuollon kokonaisuus

Vesihuollon kokonaisuus Vesihuoltoon luetaan: vedenhankinta ja käsittely verkoston hallinta jakeluverkostossa jätevesiverkostossa jätevesien käsittely hulevedet ja niiden käsittely hallinto ja talous Veden hankinta Talousveden käsittelyllä on neljä tarkoitusta Tehdä vesi hygieenisesti hyväksyttävän laatuiseksi poistaa käytön kannalta ongelmalliset aineet ja yhdisteet Poistaa esteettiesti vaikuttavat haju- ja makuvirheet Vähentää veden syövyttäviä ominaisuuksia Vesilaitostyypit ovat: pohjavesilaitos, pintavesilaitos ja tekopohjavesilaitos …

Vesihuollon kokonaisuus Lue lisää »

Terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskienperusteet

Terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskienperusteet Vesihuollon toiminnan ja talousveden laadun turvaamiseksi on monia työkaluja. Avainasemassa ovat vedenjakelun ja viemäröinnin keskeytymättömyys, talousveden riittävyys ja terveellisyys sekä varautuminen poikkeaviin olosuhteisiin. Jo vesihuoltopalvelujen suunnitteluvaiheessa on tavoitteena rakentaa varmatoiminen järjestelmä. Lisäksi toimintaa kehitetään ja turvataan, toiminnan riskejä kartoitetaan ja haittoja ehkäistään erilaisilla suunnitelmilla ja toimenpiteillä. Lakisääteisiä suunnitelmia ovat: erityistilannesuunnitelma kunnan valmiussuunnitelma valvontatutkimusohjelma velvoitetarkkailuohjelma sammutusvesisuunnitelma ja pelastussuunnitelma varautumissuunnitelma

Excel

Excel Käytön perusteet Video: https://www.youtube.com/watch?v=feHzZsjsmh4 Microsoftin viralliset video-ohjeet englanniksi: https://support.microsoft.com/fi-fi/office/excel-videokoulutus-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?wt.mc_id=otc_home

Word

Word Käytön perusteet Microsoftin viralliset video-ohjeet englanniksi: https://support.microsoft.com/fi-fi/office/word-for-windows-koulutus-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?wt.mc_id=otc_home

Powerpoint

Powerpoint Täältä löydät PowerPoin käytön perusteet opetusvideoita https://www.youtube.com/watch?v=3f5wOzCkdlQ&t=26s Microsoftin viralliset video-ohjeet englanniksi: https://support.microsoft.com/fi-fi/office/powerpoint-for-windows-koulutus-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787

Kirjallinen tehtävä: Oman organisaation toiminta

Kirjallinen tehtävä: Oman organisaation toiminta Tee esitys omasta organisaatiostasi PowerPointilla tai vastaavalla sovelluksella. Jos et ole aiemmin tehnyt esityksiä PowePointilla, niin Moduulista 3: IT-sovellukset löydät linkkejä PowerPointin käytön perusteisiin. Tallenna estyksesi koneellesi. Esitykset käydään läpi varsinaisissa koulutuspäivissä. Sisällytä esitykseesi seuraavat asiat: Oman organisaatio ja työtehtävät Oma nimi Organisaation nimi Organisaatio henkilömäärä Organisaation tarjoamat tuotteet ja …

Kirjallinen tehtävä: Oman organisaation toiminta Lue lisää »

Desinfiointi ja paineputkien puhdistus

Desinfiointi ja paineputkien puhdistus Desinfiointi Desinfiointia käytetään veden hygienisointiin eli tuhoamaan vedestä haitalliset mikrobit. Desinfioinnin tarpeellisuus määräytyy raakaveden laadun perusteella. Pintavesilaitoksilla desinfiointi tarvitaan aina. Kun desinfiointitarve on todettu, sen on oltava käytössä jatkuvasti. Pohjavesilaitoksella tulee olla vähintään valmius desinfiointiin. Desinfiointimenetelmät ovat Klooraus UV = Ultraviolettivalosäteilytys Otsonointi Verkoston puhdistus Verkostoa voidaan puhdistaa pehmoelementeillä (putkipossuilla), ilma-vesihuuhtelulla tai …

Desinfiointi ja paineputkien puhdistus Lue lisää »

Häiriötilanteessa viestiminen

Häiriötilanteessa viestiminen Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa. Sen tulee laatia ja pitää ajan tasalla suunnitelma häiriötilanteisiin varautumisesta sekä ryhtyä suunnitelman perusteella tarvittaviin toimenpiteisiin. Kriisiviestintää Kriisiviestintä on tehostettua viestintää poikkeuksellisessa tilanteessa, joka uhkaa ihmisiä, toimintaa tai mainetta. Vesihuoltolaitoksella häiriötilanteita voivat aiheuttaa ainakin: talousveden saastuminen tai sen epäily; sään aiheuttama toimintahäiriö, esim. …

Häiriötilanteessa viestiminen Lue lisää »

Kenelle sinä viestit työssäsi? Kuinka tavoitat kohderyhmäsi parhaiten?

Kenelle sinä viestit työssäsi? Kuinka tavoitat kohderyhmäsi parhaiten? Meistä jokainen viestii joka päivä, aina kohdatessamme jonkun toisen. Usein tavallisessa kanssakäymisessä ei tule ajatelleeksi, että se on viestintää. Viestiminen on erilaista työssä ja vapaa-ajalla, vieraita ihmisiä kohdatessa ja tuttujen kanssa tavatessa. Puhelimessa tapahtuva viestintä Tutustu LevelUp Oy:n verkkosivuilta löytyvään artikkeliin 7 vinkkiä sujuvaan puhelinviestintään. Tehtävä Mieti …

Kenelle sinä viestit työssäsi? Kuinka tavoitat kohderyhmäsi parhaiten? Lue lisää »