Ostoskori: (0)

Miksi ammatillisen osaamisen tärkeyttä tulisi korostaa ja sen saatavuudesta pitää huolta?


Suomessa 45 % 17-vuotiaista opiskelee ammatillisessa koulutuksessa. Tämä on kansainvälisessä vertailussa viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin muissa maissa. Suomessa nojataan siis vahvasti ammatillisen opintopolun käyneisiin työntekijöihin ja he muodostavat merkittävän osan Suomen kilpailukykyä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) elokuussa 2019 julkaistun tutkimuksen viesti on selvä: ammatillisesta koulutuksen tasosta ja tarjonnasta tulisi pitää hyvä huoli.
Etla ei löytänyt tutkimustensa perusteella viitteitä siitä, että ammatillisen urapolun valinneiden työllisyys- ja palkkanäkymät olisivat lukio-opetuksen valinneita heikompi, vaikka tämänkaltainen uskomus elääkin vahvasti ihmisten mielissä. Päinvastoin: monien kohdalla ammatillinen urapolku on tarjonnut paremmat palkka- ja työllisyysnäkymät kuin lukiokoulutus.

Samaan aikaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän kyselytutkimuksessa opinto-ohjaajat kuitenkin arvioivat lukion olevan peruskoulunsa päättävien nuorten silmissä arvostetumpi kuin ammatilliset opinnot.

Suomi tarvitsee ammatillista koulutusta

On siis tärkeää saada ammatillisen opetuksen arvostus nousemaan sille tasolle, jonka se ansaitsee.
Muuten on vaarana opetuksen tason ja saatavuuden heikkeneminen. Tämä tarkoittaisi myös Suomen talouden taantumista ja kilpailukyvyn heikkenemistä.

Suomen työmarkkinoilla pärjääminen vaatii vähintään toisen asteen tutkinnon. Kaikki eivät suorita lukiota, eikä se palvele myöskään Suomen työvoimarakennetta. Suomi tarvitsee ammatillista koulutusta.

Voisiko kestävä osaaminen nostaa ammatillisen koulutuksen arvostusta?

Kestävä kehitys on kirjattu ammatillisen opetuksen perusteisiin osana yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Vastuullisuus on yhä kysytympi osaamisalue työelämässä. Tällä on tulevaisuudessa merkittävä arvo urakehityksissä.

Mitä enemmän ammattiin opiskelevat saavat taitoa ja arvostusta kestävien taitojen hallitsemisesta, sitä paremmin he voivat vaikuttaa myös yhteiskunnan arvomaailman muutokseen. Samalla ammatillisen osaamisen arvostus kasvaa.

Annuska Dal Maso

Annuska Dal Maso

Annuska on projektiviestinnän koordinaattori
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lue myös nämä:

shutterstock_330406841-(1)_928kt
Uutinen

Vastuullisuusviestintä oppilaitoksissa -webinaarisarjaan ehtii vielä ilmoittautua

Koulutuksen aikana osallistujat rakentavat oppilaitokselle tai omalle toiminnalleen vastuullisuusviestintäsuunnitelman.

Lue lisää
Mies seisoo pellolla keväthangessa
Blogi

Tapio Pelto: Vastuullinen kiinteistönhoito kuuluu ammattitaitoon

Mitä tarkoittaa vastuullinen kiinteistönhoito? Verkkokurssin aiheesta kirjoittanut Tapio Pelto on pohtinut käytännön esimerkkejä runsaasti.

Lue lisää
kestava-tulevaisuus
Blogi

Kestävä tulevaisuus haltuun

Vierasblogissa Niina Rossi Omniasta kirjoittaa Johdanto kestävään tulevaisuuteen -verkkokoulutuksen annista. Niina työskentelee Espoon koulutuskuntayhtymä Omniassa …

Lue lisää