Feedback for Rakennusten energialuokitukset

Rakentamismääräys ei ole yhtä kuin laki: Ympäristöministeriö ylläpitää Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut rakentamista koskevat säännökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan voidaan koota myös valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia määräyksiä.

Location:Feedback for Rakennusten energialuokitukset » Feedback for Rakennusten energialuokitukset » Rakennusten energialuokitukset