Ostoskori: (0)

Moduuli Category: Kaupan ala

Moduuli 6: Vastuullinen markkinointiviestintä

Vastuullisessa markkinointiviestinnässä on kaksi näkökulmaa: Kerrotaan yrityksen tekemistä vastuullisuusteoista ja pyritään markkinointiviestinnällä ohjaamaan asiakkaita ja yhteiskuntaa entistä kestävämpään suuntaan. Tämä on yrityksen vastuullisuusviestintää. Huomioidaan reilut toimintaperiaatteet kaikessa viestinnässä, markkinoinnissa ja mainonnassa, vaikka ei suoraan otettaisikaan kantaa vastuullisuusasioihin. Tämä on vastuullista tai eettistä viestintää. Vastuullinen markkinointi korostaa, että jokaisen – niin yritysten kuin asiakkaidenkin – on muutettava toimintaansa …

Moduuli 6: Vastuullinen markkinointiviestintä Lue lisää »

Moduuli 5: Vastuullinen asiakaspalvelu ja myynti

Tässä moduulissa perehdyt siihen, miten voit toimia vastuullisesti myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Tutustut esimerkiksi erilaisiin myyntityyleihin, ympäristömerkkeihin ja erityistä tukea tarvitseviin asiakkaisiin. Moduulin lopussa voit pohtia, millainen myyjä sinä olet. Moduulin tavoitteena on, että ymmärrät vastuullisuuden merkityksen asiakaspalvelussa ja myynnissä ymmärrät, mistä vastuullisuus muodostuu asiakaspalvelussa ja myynnissä ymmärrät asiakkaita, joilla on erityistarpeita Vastuullisessa myyntityössä (sustainable selling) …

Moduuli 5: Vastuullinen asiakaspalvelu ja myynti Lue lisää »

Moduuli 3: Resurssiviisas kauppa

Luonnonvarojen vähetessä niiden hinnan odotetaan nousevan. Toimiakseen resurssiviisaasti yritysten tulee käyttää vähemmän luonnonvaroja ja hyödyntää tuotteita mahdollisimman pitkään. Myös käytetty tuote tai sen raaka-aineet tulee ottaa uusiokäyttöön. Tässä moduulissa tarkastelemme sitä, mitä resurssiviisaus tarkoittaa ja miten se liittyy sinun työhösi kaupan alalla. Luvussa opit: Ymmärtämään mitä tarkoittaa materiaalitehokkuus Toimimaan materiaalitehokkaasti työssäsi Tietämään mitä on hävikki ja …

Moduuli 3: Resurssiviisas kauppa Lue lisää »

Moduuli 4: Vastuullinen myyjä tuntee tuotteet

Vastuullinen myyjä tuntee myymänsä tuotteet ja palvelut läpikotaisin. Mitä paremmin tunnet yrityksen tuotteet, sen paremmin osaat palvella asiakkaitasi. Asiakkaat saattavat esittää vaikeitakin kysymyksiä tuotteiden raaka-aineista, alkuperästä tai tuotantotavasta. Moduulissa 1 käsittelimme tuotantoketjua eri näkökulmista. Tuotantoketjun selvittäminen on todella vaikeaa. Mitä enemmän myymälän valikoimassa on tuotteita, sitä vaikeammaksi käy tietää niistä kaikki. Onneksi on olemassa erilaisia …

Moduuli 4: Vastuullinen myyjä tuntee tuotteet Lue lisää »

Moduuli 2: Kiertotalous kaupan alalla

Ympäristöön kohdistuvien uhkien ratkaisemiseksi tarvitaan toimia kaikilla sektoreilla.  Kauppa on iso toimiala, joten sen panostus ympäristöasioihin on ensiarvoisen tärkeää. Globaalit ympäristöongelmat aiheuttavat muutospaineita myös kuluttajakäyttäytymiseen. Lineaarisesta talousmallista tulisi siirtyä kiertotalouteen. Lineaarisessa talousmallissa luonnonvara otetaan käyttöön, käytetään kerran ja hylätään. Kiertotaloudessa taas käytetään mahdollisimman vähän neitseellisiä raaka-aineita, joiden hävikki ja haitalliset ympäristövaikutukset kierron eri vaiheissa minimoidaan. …

Moduuli 2: Kiertotalous kaupan alalla Lue lisää »

Moduuli 1: Kauppa ja kestävä kehitys

Vallitsevat megatrendit – globalisaatio, digitalisaatio ja ilmastonmuutos – vaikuttavat koko kaupan alaan ja työntekijöiden arkeen.  Kansalaisten kasvava tietous ja valta sekä vastuullisen toiminnan korostuminen tuovat kaupan henkilöstölle uusia osaamisvaatimuksia. Kaupan ala kantaa vastuunsa ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta Kestävän kehityksen toimijana kaupalla on merkittävä tehtävä sekä kaupan omien toimintojen osalta että asiakkaita ja sidosryhmiä palvelevana ja …

Moduuli 1: Kauppa ja kestävä kehitys Lue lisää »