Ostoskori: (0)

Moduuli Category: Kiinteistönhoito

Moduuli 7: Tekniset järjestelmät

Tämä moduuli on tarkoitettu erityisesti teknisille kiinteistönhoitajille. Moduulissa tutustumme tarkemmin laitteiden toimintaan ja ympäristöystävällisiin ja taloudellisiin säätöihin. Aloita klikkaamalla ensimmäisen oppitunnin nimeä alla

Moduuli 6: Kiinteistönhoitajan työtavat ja välineet

Tässä moduulissa käymme läpi kiinteistönhoitajan jokapäiväisen työn kestäviä työtapoja ja menetelmiä: Kiinteistönhoidon vuosikello ja huoltokirja Laitteiden ja koneiden käyttö ja huolto Liikkumisen ja kuljetusten toteuttaminen kestävästi Ulkoalueiden kestävät hoitotavat Seuraa, ennakoi, huolla ja välitä tietoa Kiinteistönhoitaja käy kiinteistöllä säännöllisesti ja tuntee sen toiminnan käytännön tasolla. Kiinteistöllä tehdyt havainnot ja saadut palvelupyynnöt lisäävät kiinteistön tuntemusta, millä …

Moduuli 6: Kiinteistönhoitajan työtavat ja välineet Lue lisää »

Moduuli 4: Resurssiviisas ammattilainen – energia ja vesi

Vastuullinen kiinteistönhoitaja on resurssiviisas. Resurssiviisaus tarkoittaa, että käytetään energiaa, vettä, materiaaleja ja työaikaa fiksusti. Tässä moduulissa keskitymme energian ja veden kulutukseen ja säästöön. Kiinteistön energia-, vesi- ja muiden järjestelmien tunteminen on olennainen osa kiinteistönhoitajan työtä. Väärin säädetyt tai vialliset järjestelmät aiheuttavat vahinkoa kiinteistölle tai ainakin energian tai veden hukkaa.  LVI-järjestelmien tarkemmat säädöt ja korjaukset löydät …

Moduuli 4: Resurssiviisas ammattilainen – energia ja vesi Lue lisää »

Moduuli 5: Resurssiviisas ammattilainen – materiaalit ja kiertotalous

Väestönkasvun ja kulutuksen kasvun seurauksena maailman luonnonvarat hupenevat. Kulutuksemme aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia, kuten maaperän, ilman ja vesistöjen saastumista sekä ilmastonmuutosta. Ihmiskunta ei voi loputtomasti hyödyntää neitseellisiä luonnonvaroja ja heittää niitä menemään jätteenä. Meidän tulee muuttaa toimintaamme kestävämmäksi ja vähäpäästöisemmäksi. Meidän on toimittava resurssiviisaasti ja siirryttävä kiertotalouteen. Jos et muista, mitä resurssiviisaus ja kiertotalous ovat, palaa …

Moduuli 5: Resurssiviisas ammattilainen – materiaalit ja kiertotalous Lue lisää »

Moduuli 3: Sisäilmasto

Sisäilmasto – sisäilma. Molempia termejä käytetään, mutta niiden merkityksellä on ero. Sisäilmasta puhuttaessa tarkoitetaan sisätiloissa olevaa ilmaa, jossa voi olla kaasumaisia ja hiukkasmaisia epäpuhtauksia. Siihen eivät liity muut tekijät. Sisäilmastosta puhuttaessa otetaan huomioon lämpötila, kosteus, ilman liike, valaistus, melu sekä sisäilman kaasumaiset yhdisteet ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet. Kyse on siis laajemmasta kokonaisuudesta, jotka vaikuttavat sisätilojen viihtyvyyteen. …

Moduuli 3: Sisäilmasto Lue lisää »

Moduuli 2: Vastuullinen asiakaspalvelu kiinteistönhoidossa

Asiakkaan kohtaamisessa on usein kysymys asiakkaan auttamisesta. Hänellä saattaa olla jokin tarve tai pulma, johon hän tarvitsee palvelua. Palvelutapahtuman haasteena on, että sitä kulutetaan samaan aikaan, kun sitä tuotetaan. Sitä ei voi tehdä varastoon. Palvelutyötä tekevä henkilö voi kohdata asiakkaan monella tapaa; kasvokkain, tai sähköisten viestimien välityksellä.  Haastavin vuorovaikutustilanne on henkilökohtainen asiakkaan kohtaaminen, jolloin asiakaspalvelija viestii persoonallaan. Asiakaspalvelutehtävissä työskentelevä on asiantuntija, jonka …

Moduuli 2: Vastuullinen asiakaspalvelu kiinteistönhoidossa Lue lisää »

Moduuli 1: Kiinteistön elinkaari

Kiinteistö rakennuksineen on iso kokonaisuus, johon liittyy monta palasta. Toimiva kokonaisuus on kuin palapeli, jossa kaikki palat sopivat toisiinsa ja luovat turvallisen ja terveellisen tilan ympäristöineen. Kiinteistönhoitajan on hyvä tietää, mistä kiinteistö rakennuksineen muodostuu, sillä se helpottaa ammattimaista toimintaa erilaisissa kohteissa.   Kiinteistöjen rakentamisella ja ylläpidolla on paljon erilaisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja talouteen. Vaikutuksia tutkiessa …

Moduuli 1: Kiinteistön elinkaari Lue lisää »

Moduuli 3: Ilmanvaihto

Moduuli 3: Ilmanvaihto Ilmanvaihto on yksi tärkeimmistä kiinteistön kuntoa ylläpitävistä järjestelmistä. Ilmanvaihto on samalla yksi merkittävimmistä kiinteistöjen energian kuluttajista.  Kiinteistönhoitajan eräs tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia kiinteistön ilmanvaihdon toimivuudesta. Ilmanvaihdon toimivuutta voidaan havainnoida aistinvaraisesti sekä helposti suoritettavilla testeillä. Mikäli kiinteistössä on automaatiojärjestelmä, josta voidaan saada tietoa järjestelmien toiminnasta, niin kiinteistönhoitajan on hyvä tuntea kyseisen järjestelmän toiminta ja miten järjestelmästä voidaan …

Moduuli 3: Ilmanvaihto Lue lisää »