Ostoskori: (0)

Moduuli Category: Matkailu

Moduuli 6: Vastuullinen asiakaspalvelu, viestintä ja johtaminen matkailualalla

Vastuullinen matkailualan työntekijä on ihmisten ammattilainen. Viestintä- ja asiakaspalvelutaidot ovat olennainen osa vastuullisen ammattilaisen osaamista.  Aikaisemmissa moduuleissa olet tutustunut matkailun globaaleihin ja paikallisiin vaikutuksiin. Olet oppinut, miten voit toimia vastuullisesti erilaisissa matkailualan työtehtävissä. Tässä moduulissa tarkastelet sitä, miten vastuullisuuden osaaminen viedään erilaisiin asiakaspalvelu- ja viestintätilanteisiin. Osa ammattilaisen kädenjälkeä on myös se, että osaat edistää kestävää matkailutoimintaa viestimällä vastuullisuuden merkityksistä erilaisille kohderyhmille, kuten erilaisille asiakkaille, työtovereille, yhteistyökumppaneille, esimiehille tai alaisille.  Moduulissa …

Moduuli 6: Vastuullinen asiakaspalvelu, viestintä ja johtaminen matkailualalla Lue lisää »

Moduuli 5: Osaan toimia eettisellä ja turvallisella tavalla

Tässä moduulissa tutustumme matkailualan eettisyyteen ja turvallisuuteen. Opimme mitä tasa-arvo ja monikulttuurisuus tarkoittavat matkailualalla. Opimme myös tarkistelemaan toimintaympäristöämme; miten se soveltuu esteettömiä palveluja tarvitseville matkailijoille ja miten varmistamme matkailupalvelujen turvallisuuden palvelujen suunnitteluvaiheesta alkaen. Moduulin tavoitteena on, että Ymmärrät reilun matkailun pelisäännöt, ymmärrät mitä tiedostava matkailija arvostaa. Ymmärrät miten tasa-arvoa ja monikulttuurisia arvoja toteutetaan niin matkailijoiden …

Moduuli 5: Osaan toimia eettisellä ja turvallisella tavalla Lue lisää »

Moduuli 4: Osaan toimia paikallisuutta kunnioittaen

Aikaisemmissa moduuleissa olet perehtynyt matkailun ympäristövaikutuksiin sekä siihen, miten voit toimia ympäristövastuullisesti työssäsi matkailualalla. Toisin sanoen olet oppinut, miten voit pienentää matkailun ympäristöjalanjälkeä ja kasvattaa ammattilaisena kädenjälkeäsi. Tässä moduulissa keskitymme puolestaan sosiokulttuuriseen kestävyyteen.  Sosiokulttuurista kestävyyttä tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen sekä matkailun vaikutuksiin kulttuuriperinnölle.  Moduuli johdattaa sinut pohtimaan, miten voit matkailualan eri työtehtävissä vaalia kulttuuriperintöä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Opit myös, miten edistää sosiaalista kestävyyttä eli ihmisten hyvinvointia ja …

Moduuli 4: Osaan toimia paikallisuutta kunnioittaen Lue lisää »

Moduuli 2: Osaan toimia ympäristöä kunnioittaen

Matkailu aiheuttaa paljon erilaisia muutoksia ympäristöön. Tässä moduulissa paneudumme tarkemmin matkailun eri toimintojen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin sekä niiden mahdollisiin ratkaisuihin isossa mittakaavassa.   Ensin tarkastelemme energian ja veden käyttöä yleisesti matkailualalla. Sitten perehdymme matkailun eri toimintojen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin. Tarkastelemme seuraavia toimintoja: Matkustaminen kohteeseen tai kohteen sisällä Majoituspalvelut ja muut kiinteistöt Ravintolapalvelut Ohjelmapalvelut ja tapahtumat Moduulissa 3 …

Moduuli 2: Osaan toimia ympäristöä kunnioittaen Lue lisää »

Moduuli 1: Johdanto vastuulliseen matkailuun

Vastuullinen matkailu kiinnostaa ja puhuttaa yhä enemmän. Asiakkaat ja yhteiskunta kokonaisuudessaan peräänkuuluttavat yrityksiltä vastuullista toimintaa. Matkailun alalla vastuullisuuden pohtiminen on erityisen tärkeää. Pelkkä puhe ja pohtiminen ei kuitenkaan riitä. Vastuullisuutta on toteutettava ja edistettävä työssä joka päivä. Mutta mitä se oikein on? Tässä moduulissa on 10 oppituntia, joissa käymme läpi seuraavia asioita: Mitä vastuullisuus matkailun …

Moduuli 1: Johdanto vastuulliseen matkailuun Lue lisää »

Moduuli 3: Osaan toimia resurssiviisaasti työssäni

Kuten olemme edellisessä moduulissa oppineet, matkailun eri toiminnoilla on runsaasti vaikutuksia ympäröivään luontoon. Seuraavaksi tutustumme konkreettisiin toimintatapoihin, joilla ammattilainen voi pienentää omaa, yrityksensä ja toimialan jalanjälkeä. Yksi suuri syy ympäristön kuormitukseen on erilaisten resurssien liiallinen käyttö. Meidän on vähennettävä merkittävästi energian, veden ja materiaalien kulutustamme. Toimenpiteitä on neljänlaisia: Opettelemme itse parempia työtapoja, esimerkiksi käyttämään vettä …

Moduuli 3: Osaan toimia resurssiviisaasti työssäni Lue lisää »