Ostoskori: (0)

Moduuli Category: Vesihuolto

Vesihuollon toimintaympäristön yhteydet

Vesihuollon toimintaympäristön yhteydet Tässä moduulissa esitellään vesihuollon perusteet veden hankinnan, jäteveden käsittelyn ja verkoston hallinnan osalta.  Kirjallisena tehtävänä on esitellä oman organisaation toiminta. Tämän moduulin jälkeen: Osaat… Tunnet… Ymmärrät Aloita moduuli klikkaamalla moduulin ensimmäistä oppituntia alla:

Riskit ja erityistilanteet

Riskit ja erityistilanteet Tässä moduulissa käydään läpi vesihuollon riskit, desinfiointi sekä verkoston puhdistus. Moduuli koostuu tekstimateriaalista, videoista se tentistä. Tämän moduulin jälkeen: Osaat… Tunnet… Ymmärrät Aloita moduuli klikkaamalla moduulin ensimmäistä oppituntia alla:

IT-sovellukset

IT-sovellukset Koulutuksen aikana tuotetaan erinäisiä dokumentteja. Tähän moduuliin on kerätty linkkejä Office-työkalujen (Word, Excel, PowerPoint) koulutusvideoihin. Jos et ole käyttänyt kyseisiä työkaluja tai käyttösi on ollut vähäistä, kannattaa työkalujen käyttöön tutustua ennen koulutuksen alkua. Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti lähikoulutuksena Tampereella, voit kuitenkin osallistua koulutukseen myös etänä Teamsin -välityksellä. Lyhytkestoiset yhteydenotot ja neuvonta tapahtuu myös Teamsillä. Jos …

IT-sovellukset Lue lisää »

Vesihuoltolaitoksen palvelut asiakkailleen

Vesihuoltolaitoksen palvelut asiakkailleen Kurssin tässä osiossa määritetään mitä vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelu on tunnistetaan, millaisia palveluja vesihuoltolaitos tarjoaa asiakkailleen käsitellään vesihuoltolaitosten maksuja ja palvelujen hinnoittelua opitaan, mitä tarkoittaa julkisten verkkopalvelujen saavutettavuus ja tutustutaan vesihuoltolaitosten sähköisiin palveluihin. Osion lopuksi voit testata, kuinka hyvin omalla työpaikallasi asiakaspalvelu vastaa tulevaisuuden odotuksia. Ensin asioita käsitellään yleisesti. Sen jälkeen voit harjoitustehtävän avulla …

Vesihuoltolaitoksen palvelut asiakkailleen Lue lisää »

Harjoitustyö: laadi omaan työhösi liittyvä tiedote tai viesti

Harjoitustyö: laadi omaan työhösi liittyvä tiedote tai viesti Tämä harjoitustyö on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen tehtävä on laatia tiedote tai viesti, joissa hyödynnät kurssilla oppimaasi. Tämän jälkeen tehtäväsi on arvioida, kuinka hyvin onnistuit harjoitustyössä. Aloita moduuli klikkaamalla moduulin ensimmäistä oppituntia alla:

Kenelle sinä työssäsi viestit ja mistä asioista?

Kenelle sinä työssäsi viestit ja mistä asioista? Jokainen viestii työssään – sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Joka kerta, kun asiakas on yhteydessä vesihuoltolaitokseen tai tapaa jonkun vesihuoltolaitoksen edustajan, vaikka ohimennen, vesihuoltolaitos viestii hänelle. Kohtaaminen rakentaa hänen mielikuvaansa vesihuoltolaitoksesta. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen vesihuoltolaitoksella työskentelevä ymmärtää roolinsa vesihuoltolaitoksen ”käyntikorttina”. Kasvokkaisessa viestinnässä sanojen merkityksen …

Kenelle sinä työssäsi viestit ja mistä asioista? Lue lisää »

Vesihuoltolaitoksen viestintä: kuka sitä tekee, kenelle ja miten

Vesihuoltolaitoksen viestintä: kuka sitä tekee, kenelle ja miten? Vesihuoltolaissa määrätään, että vesihuoltolaitoksen tulee tiedottaa riittävästi laitoksen toimittaman talousveden laadusta jäteveden puhdistuksen tasosta sekä siitä, miten vesihuollosta perittävät maksut muodostuvat. Lisäksi vesihuoltolaitoksen tulee julkistaa verkossa tilinpäätöstiedot, toimintakertomus, vesihuollon toimitusehdot ja hinnoitteluperusteet sekä vesihuollon hintatasoa, tehokkuutta, laatua ja kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut. Vesihuoltolaitosten tulee toimittaa valtakunnalliseen vesihuollon tietojärjestelmään …

Vesihuoltolaitoksen viestintä: kuka sitä tekee, kenelle ja miten Lue lisää »

Asiakaskohtaaminen on vuorovaikutusta

Asiakaskohtaaminen on vuorovaikutusta Asiakaskokemus syntyy kaikkien vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan yhteisien kontaktien ja niissä heränneiden mielikuvien ja tunteiden kautta. Asiakkaan jokainen kohtaaminen vesihuoltolaitoksen kanssa joko vahvistaa tai heikentää asiakaskokemusta ja vesihuoltolaitoksesta syntyvää mielikuvaa. Asiakaskokemus muodostuu kaikesta vuorovaikutuksessa. Kurssin tässä osiossa käydään läpi asiakaskohtaamisen kolmea vaihetta ja miten kohtaamista voi ohjata opitaan tuntemaan sanaton viestintä ja ymmärtämään, …

Asiakaskohtaaminen on vuorovaikutusta Lue lisää »

Millainen vesihuoltolaitoksen käyntikortti olet?

Millainen vesihuoltolaitoksen käyntikortti olet? Monesti käytännön työtä tekevät voivat olla asiakkaalle ensimmäinen, joskus ainoa kasvokkain tavattu vesihuoltolaitoksen edustaja. Siksi on iso merkitys sillä, kuinka toisen henkilön kiinteistölle mennään, kuinka siellä käyttäydytään ja kuinka asiakkaan kysymyksiin vastataan. Vaikka asia on jo kovin tuttu itselle, voi asiakas olla asian kanssa tekemisissä ensimmäistä kertaa. Joka kerta, kun liikut …

Millainen vesihuoltolaitoksen käyntikortti olet? Lue lisää »

Asiakastapahtuman dokumentointi ja palautteen kerääminen

Asiakastapahtuman dokumentointi ja palautteen kerääminen Vielä asiakaspalvelutilanteen jälkeenkin riittää töitä. Riippuen työstäsi, voi olla, että sinun tulee dokumentoida tapahtuma, tehdä päätös, toimittaa tietoja laskutusta varten jne. Asiakastapahtumat tulee kirjata johonkin vesihuoltolaitoksen järjestelmään. Vesihuoltolaitoksen järjestelmät ovat tärkeä osa sisäistä asiakaspalvelua. Joku toinen työpaikallasi tai jossain toisessa organisaatiossa voi tarvita tiedon siitä, mitä sinä olet tehnyt ja …

Asiakastapahtuman dokumentointi ja palautteen kerääminen Lue lisää »