Puhujat

Ammattilaisen kädenjälki – Kestävä osaaminen 2035 -seminaarissa on huikea kattaus innostavia ja asiantuntevia puhujia. 

Puheenvuorot

Nuppu Stenros

Toimittaja, juontaja

Puheenvuoro: ”Ilmasto, kiertotalous ja digitalisaatio. Miten nämä ilmiöt vaikuttavat työelämään ja mitä on vastuullinen ammattitaito 2035?”

Nuppu Stenros on toimittaja ja juontaja, joka miettii koko ajan, miten monimutkaisesta asiasta voitaisiin kommunikoida mahdollisimman ymmärrettävästi.

”Vuonna 2035 teen edelleen hommia ihmisten, tarinoiden ja sisältöjen kanssa. Kanavat ovat entistä vuorovaikutteisempia ja teknologia mahdollistaa uusia kerronnan muotoja ja yleisön vahvemman osallistumisen. Tekoäly toimii apunani penkomassa datamassoja, silti ihmistoimittajalle jää edelleen analysoinnin ja kontekstualisoinnin tehtävä.”

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Ennakoinnin asiantuntija, Sitra

Puheenvuoro: ”Ilmasto, kiertotalous ja digitalisaatio. Miten nämä ilmiöt vaikuttavat työelämään ja mitä on vastuullinen ammattitaito 2035?”

Työssään Jenna Lähdemäki-Pekkinen analysoi tulevaisuuden trendejä ja työskentelee näiden trendien positiivisten puolien vahvistamiseksi.

”Vuonna 2035 yhteiskunta näyttää monella tapaa erilaiselta kuin nyt. Suomi on hallitusohjelman tavoitteiden mukaan hiilineutraali ja sen saavuttaminen on vaatinut monia päätöksiä ja muutoksia nykyisiin toimintatapoihimme. Itse työskentelen vuonna 2035 edelleen ekologisesti kestävän ja reilun maailman edistämiseksi.”

Erkka Laininen

Suunnittelupäällikkö, OKKA-Säätiö

Puheenvuoro: ”Ammatillinen oppilaitos kestävän tulevaisuuden tekijänä”

Erkka Lainisen työn sisältönä on kestävä tulevaisuus ja koulutus. Hän vastaa oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista, on mukana kehittämishankkeissa ja opettajien täydennyskoulutuksissa.

”Vuonna 2035 lähestyn eläkeikää, mutta näen itseni edelleen edistämässä samoja kestävän tulevaisuuden oppimiseen liittyviä asioita kuin nykyisinkin. Uskon, että tuolloin koulutuksen ja oppimisen voima on saatu käyttöön ihmiskunnan suunnan muuttamisessa ekososiaalisen sivistyksen, uudistavan oppimisen ja tulevaisuuslukutaidon avulla.”

Paneelikeskustelijat

Leena Pöntynen

Koulutusjohtaja, Teknologiateollisuus Ry

Leena Pöntynen vastaa koulutuspolitiikasta varhaiskasvatuksesta jatkuvaan oppimiseen sekä TT:n vetovoimatyöstä.

”Vuonna 2035 olen osaamisen kehittymisen monipuolinen ammattilainen, joka auttaa toisia – yksilöitä, yrityksiä, kasvatusalan toimijoita – olemaan vielä parempia siinä, mitä he tekevät.”

Veli-Matti Lamppu

Toimitusjohtaja, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE Ry

Veli-Matti Lamppu on ammatillisen koulutuksen puolestapuhuja, asiantuntijoiden verkostoija, tiedon levittäja ja ammattiosaamisen palvelija.

”Vuonna 2035 pohdin elämää ja totean, että elämää on ollut meitä ennen ja omilla teoillamme voimme vaikuttaa siihen, että elämää on myös meidän jälkeemme.”

Kati Lundgren

Asiantuntija, Savon Koulutuskuntayhtymä SAKKY

Kati Lundgren edistää työssään pohjoissavolaisten yritysten ja organisaatioiden ympäristövastuullisuutta ja osallistuu SAKKY:n ympäristövastuullisuus- ja kiertotalousopetuksen kehittämiseen.

”Vuonna 2035 Pohjois-Savon alueella on edistytty harppauksin kohti hiilivapaata ja kiertotaloteen pohjautuvaa taloutta. Luonnonvarojen kestävä käyttö, rohkeat innovaatiot ja osaaminen ovat luoneet paljon uusia yrityksiä Pohjois-Savoon. Itse toimin vuonna 2035 yritysten kestävien ratkaisujen sparraajana ja vien savolaista osaamista maailmalle.”

Mirjami Lehikoinen

Lehtori, Perho Liiketalousopisto

Mirjami Lehikoinen on kasvattaja ja kestävän kehityksen pedagogiikan puolestapuhuja ja oppimateriaalin tuottaja.

”Vuonna 2035 opiskelijoille luonnon arvostaminen, kohtuullinen elämä ja kädentaidot ovat itsestäänselvyyksiä.  He opiskelevat virtuaalimatkailupalveluiden kehittämistä ja molekyyligastronomiaa. He ovat tavallisia aikuistuvia nuoria, jotka rakastuvat, pettyvät ja yllättävät – niin hyvässä kuin pahassa.”

Kari Nyyssölä

Opetusneuvos ja ennakointiyksikön päällikkö, Opetushallitus

Jokapäiväisessä työssään Kari ennakoi osaamis- ja koulutustarpeita. Hänen visionsa tulevaisuuteen on seuraavanlainen:

 ”Vuonna 2035 tekoäly tekee skenaarioita tulevaisuuden odotettavissa olevista kehityskuluista. Ihminen vastaa siitä, että skenaarioiden perusteella tehdään ratkaisuja, joissa huomioidaan kestävä kehitys, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja demokratia sekä yhteiskunnallisella että globaalilla tasolla. ” 

Tulevaisuustarinat

Tihkuna

Nuori vaatetusalan yritys, joka hyödyntää tuotteissaan kierrätysmateriaaleja

Olemme Elli ja Anni yrityksestä Tihkuna. Valmistuimme viime keväänä vaatetusompelijoiksi Stadin ammattiopistosta. Parasta Tihkunassa on mahdollisuus toteuttaa omaa arvomaailmaa luovalla tavalla.” Kysyttäessä mitkä kolme sanaa Tihkunalta tulee mieleen vuodesta 2035, vastaus kuuluu: tehokkuus, teknologia, avoimuus. 

Tihkunan takkien faneille ilouutisia: tulemme arpomaan seminaarissa yhden Tihkuna-takin!


Mohamed Yousif

Aktiivi, opiskelija, Varsinais-Suomen SAK Nuorten puheenjohtaja ja osa SAKKI ry hallitusta, Globaalinuoret ry toiminnan koordinaattori ja somevastaava

Kysyime Mohamedilta tätä esittelytä varten, mikä on parasta parasta hänen työssään tällä hetkellä ja miten hän kehittää osaamistaan. ”Kouluttautumismahdollisuudet erilaisissa työtehtävissä on ollut rikkautta tässä työssä. Yksi ovi on auennut keväällä ja mukanaan aukesi moni oppimiseen johtava ovi ja sitä kautta tieto ja taito kehittyy ja kulkee käsikädessä ammatillisessa osaamisessa. Osallistun aktiivisesti seminaareihin, kerään tietoa, opin uutta ja kerään jatkuvasti palautetta. ”  Mohamedille tulee mieleen vuodesta 2035. Vastaus kuului: ”Ekologisesti kestävä hyvinvointivaltio”

Mirka Korkia-aho

Toiminnanjohtaja, hävikkiravintola Loop ja From Taste to Waste ry

Mirka katsoo tulevaisuuteen noin 35 vuoden ravintola-alan taustalla, joista suurin osa esimiestehtävissä.  ”Ruokahävikin pienentäminen ja sosiaalinen vastuullisuus kiinnostaa erityisesti, ja tässä työssä siihen on saanut tutustua todella monipuolisesti. Tämä on mielettömän inspiroivaa, sillä joka päivä tuntee pelastaneensa osaltaan ihan pikkiriikkisen tätä palloa, olematta silti fanaatikko. Tällä hetkellä kurssittelen itseäni yhteisönrakentajana painopisteenä ruoka-apu, sillä ruokahävikkilogistiikka on ihan oma maailmansa ja vaatii lisäymmärrystä.” 

Mirkan visio vuodesta 2035:  niukat mutta tehostetut resurssit, arkipäivän digitalisaatio, monimutkainen ja pirstaloitunut liike-elämä.