Posts by Marketta Virta

Koulutuksella kohti kiertotaloutta

Turun AMK:n julkaiseman kiertotalousopetuksen menetelmäoppaan voi ottaa käyttöön kuka vain kiertotalouden opetuksesta ja oppimisesta kiinnostunut. Opas johdattelee kädestä pitäen projektin toteutukseen suunnittelusta lähtien. Työkalupakkiin on koottu hyödyllisiä materiaaleja, kuten arviointimatriiseja, tutustumisleikkejä, sopimuspohjia ja esimerkkiaikatauluja.