Innovatiivista yrittäjyyttä pelaamalla

Pelasimme Circulaa Gradia Jyväskylän luovien alojen kouluttajien ja henkilökunnan sekä muutaman vierailijan kanssa Jyväskylässä 24.8.2018. Ajankohdasta − perjantai-iltapäivästä − ja lukuvuoden alkukiireiden aiheuttamasta pikkuväsymyksestä huolimatta pelaaminen tempaisi mukaansa.

Syklin ja Nuori Yrittäjyys ry:n järjestämään opettajankoulutukseen osallistui 25 henkilöä, jotka saivat omakohtaisen kokemuksen pelaamisesta. Osallistujat jaettiin 5-6 henkilön tiimeihin. Pian työtilan täytti vilkas puheensorina, kun tiimiläiset esittelivät ydinosaamistaan ja persoonallisuuttaan taito- ja vahvuuskorttien avulla. Havaitsimme pian, että kaikkien osaamisella olisi käyttöä pelin myötä kehittyvässä yrityksessä. Resurssikorttien avulla määriteltiin tulevan yrityksen ydinresurssit, joiden ympärille visio yrityksen toiminnasta alkoi rakentua. Circulan ideaan oli helppo päästä sisään, vaikka opettajankoulutuksessa pelin aikataulua oli nopeutettu.

Lisäväriä peliin toivat mahdollisuus korttien vaihtamiseen ja yllätyskorttien käyttö, jolloin yritysidea tiivistyi toivottuun suuntaan ja tiimien välille syntyi vuorovaikutusta. Pelatessamme huomasimme, että yritysideat kehittyvät hieman eri tahtiin ja osalle ryhmistä tuli jopa kiire. Noin kahden tunnin tiiviin pelaamisen tuloksena syntyi viisi yritystä, joiden perusidea esiteltiin muille minuutin pitchauksena. Pitchaus auttoi tiivistämään yritysidean napakaksi kokonaisuudeksi.

Innostavaa pelaamisessa oli yhdessä ideoiminen, tekeminen ja oppiminen. Pelikokemuksen perusteella peliä voi hyödyntää esimerkiksi ryhmäytymisessä, osana yrittäjyysopintoja, yritysidean kiteyttämisessä, aihealuetta sivuavissa hankkeissa tai vaikka henkilöstön koulutuspäivässä.

Henkilökohtainen kokemus pelistä on tärkeä opiskelijoiden ohjeistuksen näkökulmasta. Ohjeistuksessa kannattaa panostaa etenkin pelin vaiheiden ja ajoituksen selkeään jäsentämiseen.

Kokeilen pelaamista Gradian hallinnoimassa ESR-rauhoitteisessa Luova kiertotalous -hankkeessa. Hankkeessa tutustutaan bio- ja kiertotalousmateriaaleihin, joista protoillaan ja valmistetaan tuotteita. Circula-peli on oivallinen apuväline hankkeeseen osallistuvien, luovien alojen opiskelijoiden tiimiyttämisessä. Myös uudenlainen, tuore kiertotalousresurssien yhdistäminen ja yritysidean kehittely voivat olla kimmoke vaikkapa innovatiivisen yritysidean syntymiselle.

Sirpa Vauhkala
Sirpa Vauhkala työskentelee Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian hallinnoiman Luova kiertotalous -hankkeen projektipäällikkönä. Sirpan kiinnostuksen kohteena on ammatillisen koulutuksen monialainen kehittäminen. Vuosien varrella tutuiksi ovat tulleet mm. verkko-opetuksen kehittäminen, laatutyö ja luovat alat. Sirpa on valmistunut opettajaksi Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta ja kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineena digitaalinen media.

Comments are closed.