Kiertotalous tarvitsee meidän osaamistamme!

Oletko ajatellut, että hyvin pian – itse asiassa jo tänään – tarvitsemme aitoa ja perusteellista ammattiosaamista enemmän kuin pitkiin aikoihin? Syynä tähän on se, että nykyinen elämäntapamme ja yhteiskunnan toimintatavat ovat muutoksen kourissa neitseellisten luonnonvarojen ehtyessä. Tarvitsemme uusia ajatusmalleja, toimintatapoja ja liiketoimintaa estääksemme luonnonvarojen ylikulutuksen seuraukset, kuten ilmastonmuutoksen pahenemisen. Ei riitä, että poliitikot, ympäristöjärjestöt ja Sitran kiertotaloustiimi pauhaavat ja puuhaavat aiheen parissa – muutokseen tarvitaan meistä jokaista. Muun muassa korjaaminen, kunnostus, elinkaarten suunnittelu ja uudenlaiset myyntiargumentit ovat kovaa valuttaa uudessa, tehokkaammassa taloudessa – kiertotaloudessa.

Kiertotalous tarjoaakin laajan keinovalikoiman muutokseen ja mahdollistaa myös uuden kannattavan liiketoiminnan syntymisen. Esimerkiksi pelkästään Suomessa kiertotalouden tuoman liiketoiminnan potentiaaliksi on arvioitu kahdesta kolmeen miljardia euroa vuodessa.

Edellä mainitussa arviossa on mukana vain pieni osa mahdollisista aloista. Siinä arvioidaan, että konepajojen siirtyminen myynnistä leasing-, kunnossapito- ja huoltotoimintaan toisi alalle 450 miljoonan euron lisätulot. Ravinteiden tehokkaamman kierrätyksen myötä Itämerestä saataisiin yli 200 miljoonaa euroa kotiutettua Suomeen.

Nämä ovat kuitenkin vain yksittäisiä esimerkkejä. Kaikissa työtehtävissä ja ammateissa piilee mahdollisuus edistää kiertotaloutta ja lisätä liiketoimintaa.

Liikenteen logistisissa ratkaisuissa voidaan yhteistyöllä optimoida kuljetuksia. Mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tavara- ja henkilöliikennettä voidaan yhdistää eri alojen kuljetuksissa, paluukuljetukset otetaan tehokkaammin käyttöön ja hyödynnetään digitalisaation tuomat mahdollisuudet. Yllättävällä yhteistyöllä ja palvelualttiilla asenteella voidaan saada alalle uutta liiketoimintaa ja säästää samalla resursseja sekä lisätä ajoneuvojen käyttöastetta.

Puhtaan veden ratkaisut otetaan Suomessa usein itsestään selvyytenä, koska elämme puhtaiden vesistöjen keskellä. Kaikkea alalla olevaa osaamista ei kenties ole tunnistettu, mitä liittyy vientituotteisiin. Meillä on kuitenkin arvokasta vesiosaamista ja ratkaisuja, joilla voisimme osallistua maailmanlaajuisen vesikriisin ratkaisuun. Vesi on ensimmäinen luonnonvara, joka on jo loppunut joillakin alueilla. Nykyjärjestelmien ongelmana on, että erilaiset vedet, kuten prosessiteollisuuden ja kotitalouksien jätevedet sekä hulevedet, sekoitetaan toisiinsa, jolloin haitta-aineiden erottaminen vedenpuhdistuksessa on ongelmallista ja kallista. Jos pitäisimme vedet erillään, niiden puhdistaminen olisi yksinkertaisempaa ja kierrättäminen mahdollista. Kaikki ei varmasti onnistu nykyisellä infralla, mutta uusien innovatiivisten ratkaisujen ja vanhentuvan infran korjausten avulla on mahdollista tehdä isojakin askelia kohti suljettuja ja tehokkaita vesiratkaisuja. Puhtaan veden kulutus voidaan saada vähenemään sekä saada puhdistuslietteistä lannoitukseen sopivat ravinteet kiertoon ja näin vähentää mineraalilannoitteiden käyttöä. Olethan kuullut MTK:n Kusipelto-hankkeesta? Siinä kerättiin festaripissat talteen, lannoitettiin niillä ohrapelto ja ohrat voivat toimia taas festareilla tarjottavan oluen raaka-aineena. Ympyrä saadaan suljettua uusien ratkaisujen ja rohkeiden kokeilujen ansiosta.

Silti on muistettava energiankulutus. Vaikka kaiken voisi kierrättää ja valmistaa uudelleen, niin aina se ei kannata. Millainen on koko elinkaaren aikainen energiankulutus ja hiilijalanjälki? Uusiutuva energia, energiatehokkuuden parantaminen, uudet teknologiat, uudet materiaalit ja ennen kaikkea käyttäytymisen muutos tuovat suuria mahdollisuuksia. Accenture arvioi raportissaan, että uusien kevyempien, kestävämpien ja pidempi-ikäisten kulkuneuvojen avulla liikenteen kokonaisenergian kulutus saadaan tiputettua alle puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Samassa tutkimuksessa kotitalouksien energiankulutus tippui 40%, kun siirryttiin uusiin, tehokkaampiin eriste- ja tiivistemateriaaleihin sekä pinnoitteisiin esimerkiksi ikkunoissa.

Kiertotalous sekoitetaan usein kierrätykseen. Kyseessä on kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus. Vaikka kierrätys on tietenkin tärkeä osa kiertotaloutta, niin painopiste on enemmän elinkaaren alkupäässä: kuinka tuotteet suunnitellaan kestäviksi, korjattaviksi, uudelleenkäytettäviksi ja helposti kierrätettäviksi? Kuinka omistamisen sijaan siirrymme vuokraamaan, lainaamaan tai liisaamaan tarvitsemiamme asioita? Kuinka kytkemme oman egomme irti tietyn merkin omistamisesta ja siirrymme aidosti arvioimaan sitä, mitä tarvitsemme? Tarvitsetko lamppuja tai autoja vai valoa ja mahdollisuuden päästä mökille ja lasten harrastuksiin? Näitä ajatusmalleja on hyvä tuoda mukaan perinteiseen kierrätys- ja jätepainotteiseen neuvontaan ja koulutukseen ja saada aikaan muutosta elinkaaren alkupäässä.

Kiertotalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia kaikille aloille ja on hyvä sisällyttää laajasti ammatillisiin opintoihin, ei pelkästään erillisiä kestävän kehityksen kursseina vaan kaikkeen sisään leivottuna uutena tapana toimia ja katsoa maailmaa. Työharjoittelussa opiskelija voi tuoda yrityksiin uusia ideoita siitä, kuinka juuri kyseinen yritys voisi hyödyntää kiertotalouden mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Inspiraatiota erilaisiin kiertotalousratkaisuihin yrityksissä voi hakea myös Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat -listalta, johon on nostettu yritysten kiertotalousliiketoimintoja inspiroimaan muitakin yrityksiä.

Muutoksen toteuttamiseen tarvitaan siis kaikkien alojen ammattilaisia ja yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Opettajat ovat avainasemassa tuomassa tuleville ammattilaisille ymmärrystä maapallon luonnonvarojen rajallisuudesta ja kiertotalouden merkityksestä asioiden ratkaisijana.

Riitta Silvennoinen
Riitta Silvennoinen on asiantuntijana Sitran kiertotaloustiimissä, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisille parempaa huomista kiertotalouden keinoin. Riitta on Otaniemestä valmistunut kemiantekniikan lisensiaatti, joka on tehnyt töitä tutkimuksen, konsultoinnin sekä prosessikehityksen parissa kemianteollisuudessa sekä uusiutuvan energian parissa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *