Meyer Turku ja Turun Korjaustelakka

Meyer Turku Oy – Innovaatioita laivanrakennuksessa

Meyerin strategian päätavoite vuosille 2015–2018 on kestävä ja taloudellisesti kannattava laivarakennus Turussa. Erinomaiset työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat strategian toteutumiselle keskeinen tekijä. Vastuullisuustyön johtamisjärjestelmässä he tekevät paljon työtä yritysvastuun viestinnän kehittämiseksi.

Cleantech tuo yritykselle uutta liiketoimintaa, ja tilaajat ovat erittäin kiinnostuneita vastuullisuudesta. Euroopassa on kolme suurta telakkaa Turun telakan lisäksi. Meyer Turku, paikalliset yliopistot ja verkostoyritykset tekivät yhteistyötä tutkimushankkeessa, jossa ennakoitiin meriteollisuusverkoston vastuullisuustyön merkitystä ja painopisteitä tulevaisuudessa. Keskeisiksi tekijöiksi nousivat sidosryhmät, alihankintaverkoston vastuullisuus sekä asiakkaiden odotukset ja vaatimukset.

Laivan elinkaaressa rakentaminen muodostaa vain pienen osan ympäristövaikutuksista. Säädökset ja niiden kiristyminen tulevaisuudessa on huomioitava tarkasti: laivat tulevat käyttöön yleensä 4-5 vuoden kuluessa suunnittelun alkamisesta ja ovat käytössä 30–40 vuotta. Merkittävin ympäristövaikutus on laivan energiakulutus, mikä huomioidaan kaikissa suunnitteluvaiheissa. Laivarakennuksessa löytyy kestäviä ratkaisuja, mutta toistaiseksi on kierrätysmateriaalien käyttö laivanrakennuksessa haasteellista. Sen sijaan voidaan kuitenkin valita materiaaleja, jotka voi kierrättää käytöstä poistamisen jälkeen. Itse laivanrakennuksesta jää yli eniten terästä, joka ohjataan takaisin SSAB:lle uusiokäyttöön.

Henkilöstön osaamiseen panostetaan, ja osaamistarpeet kartoitetaan kehityskeskusteluissa. Meyer Turku Oy:llä on laivarakennusoppilaitos, joka on toiminut vuodesta 1962. Oppilaitos kouluttaa muilta aloilta siirtyviä aikuisia sekä omaa henkilöstöään, ikähaarukka on 18 vuotiaista yli 50 vuotiaisiin. Osaamisen kehittämisen muita keinoja ovat työnkierto, mentorointi ja työssäoppiminen. Vuosittain opiskelijoina on myös työnhakijoita rekrytoivassa koulutuksessa. Silloin tällöin yrityksessä käy ammatillisten oppilaitosten opettajia työssä oppimassa.
Yritys hakee hyviä tyyppejä, joilla on hyvä asenne. Tämä tarkoittaa käytöstapoja, yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, sitoutumista ja vastuunkantoa omalla vastuualueella, ongelmanratkaisutaitoja sekä elämänhallintaa. Laivanrakennuksessa tarvitaan useiden alojen ammattiosaamista. Suurin osa työstä ostetaan alihankintana yhteistyöyrityksiltä.

Turun Korjaustelakka Oy – Laivojen kierrätys, uutta liiketoimintaa Suomessa

Turun Aurajokisuulla on ollut laivanrakennus- ja korjaustoimintaa 1700-luvulta lähtien. Omana yrityksenään Turun Korjaustelakka on toiminut alueella vuodesta 1989 josta siirtyi Naantaliin vuonna 2003. Telakalla työskentelee tällä hetkellä 75 henkilöä. Vuosittain yritys toteuttaa 60–80 telakointia, pääasiassa vuosi- ja korjaustelakointeja.

Tiukentuvien EU-säännösten myötä EU-maiden lipun alla purjehtineet laivat täytyy purkaa sertifioidusti EU:n alueella. Suurilta valtamerilaivoilta puuttuu kuitenkin purkupaikka. Turun Korjaustelakka on Suomen ainoa korjausrakentamiseen erikoistunut telakka, joka on riittävän suuri valtamerilaivojen purkamisen. Yrityksellä on ISO 9001, 14001 ja 18001 -järjestelmät sekä puolustusvoimien vaatimat sertifioidut laatu- ja työtuvallisuusjärjestelmät. Aiemmin laivat on purettu EU:n ulkopuolella esimerkiksi Intiassa tai Bangladeshissa, joissa purkuolosuhteet eivät vastaa EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Tekesin rahoittamassa Ship Recycling -hankkeessa selvitetään, miten Suomi voisi vastata tähän globaaliin haasteeseen. Mukana projektin konsortiossa ovat Turun Korjaustelakka Oy, Meriaura Oy, Delete Finland Oy ja Pesupalvelu Hans Langh Oy. Ship Recycling -hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen laivojen purkuteollisuus.

Korjaustelakan työmäärä vaihtelee paljon, minkä vuoksi työtä ei riitä jatkuvasti yhtä monelle. Osallistujien kesken pohdittiin, että työn ja tekijöiden kohtaamista auttaisi ammatillisista ja ammattikorkeakouluista valmistuneiden ja valmistuvien pooli, josta yritykset joilla löytäisivät osaajan nopeasti.

Itämeren alueella on korjaustelakoita myös Tallinnassa ja Puolan Klaipedassa, mutta Turun valttikortti on se, että täältä löytyy myös kuivatelakka. Tämä näkyy asiakaskunnassa, josta yli puolet on ulkomaalaisia. Tärkeä osaaminen onkin englannin lisäksi venäjän kielen osaaminen.

Katso video: esimerkki työstä Korjaustelakalla.

Tove Holm
Tove Holm on kestävän kehityksen koulutuksen asiantuntija, jonka muut vahvuudet ovat verkostoituminen, muutosjohtaminen, poikkitieteellinen tutkimus sekä laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Tove työskentelee kestävän kehityksen ja johtamisen yksikön koulutuspäällikkönä Suomen ympäristöopisto Syklissä. Hän on opiskellut ympäristötieteen tohtoriksi Turun yliopistossa ja ympäristöbiologiaa Åbo Akademissa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *