Kiertotalous edistää paikallisten yritysten kilpailukykyä

Kiertotalous tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia. Kiertotalouden ratkaisut voivat synnyttää uusia yrityksiä, mutta myös tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia nykyisille yrityksille. Ne voivat myös vahvistaa paikallisten yritysten kilpailukykyä.

Tuotteen elinkaaren pidentäminen on yksi kiertotalouden viidestä liiketoimintamallista. Sen avulla vähennetään tarvetta uusien tuotteiden valmistamiseen ja säästetään siten luonnonvaroja sekä vähennetään valmistusvaiheen muita ympäristövaikutuksia. Elinkaaren pidentämistä ovat esimerkiksi tuotteen korjaus-, huolto- ja päivityspalvelut, jotka voivat tuoda erityisesi valmistavaan teollisuuteen uutta palveluliiketoimintaa, joka samalla tukee yrityksen perusliiketoimintaa.

Tuotteeseen saatavilla olevat huolto- ja päivityspalvelut ovat asiakkaalle selkeä lisäarvo, kun tuotteen käyttöikä pitenee ja koko elinkaaren aikaiset kustannukset pienenevät. Asiakkaalle tuleva hyöty on selkeästi mitattavissa ja laskettavissa. Jos esimerkiksi työvaatteita huoltamalla ja korjaamalla tuote kestää käytössä vuoden sijaan kaksi, voi hankintahinnaltaan kalliimpi tuote ollakin kokonaistarkastelussa asiakkaalle huomattavasti edullisempi.

Elinkaaren pidentämiseen liittyvät lisäpalvelut hyödyttävät myös niitä tarjoavaa yritystä: huoltopalveluissa on yleensä hyvä kate ja tukipalvelut ovat myös erinomainen keino sitouttaa asiakasta. Tämä tukee kotimaista ja paikallista valmistusta, sillä pieni välimatka mahdollistaa joustavan ja nopean asiakaspalvelun kustannustehokkaasti. Tuotteen lisäpalveluna tarjottavat huolto- ja korjauspalvelut antavatkin selkeän kilpailuedun suhteessa moniin ulkomaisiin kilpailijoihin, joilla tuotteen hankintahinta on edullisempi, mutta vastaavat elinkaaripalvelut puuttuvat.

Jos tuotetta valmistava yritys tarjoaa myös korjaus- ja huoltopalveluita, on sillä kannustin ottaa elinkaaren pidentäminen huomioon jo tuotesuunnittelussa. Esimerkiksi työvaateiden tai laitteiden suunnittelussa kannattaa varmistaa, että kuluvat osat ovat helposti vaihdettavissa. Valmistajan tarjoamat korjaus- ja huoltopalvelut antavat yritykselle myös erinomaisen palautekanavan sen tuotteiden kestävyydestä sekä laadusta ja siten kannustavat jatkuvaan tuotekehitykseen.

Myös julkisissa hankinnoissa tuotteiden kustannuksia tulisi tarkastella pelkän hankintahinnan sijasta suhteessa tuotteen elinkaareen. Se olisi kustannustehokasta ja edistäisi luonnonvarojen kestävämpää käyttöä. Pitkän elinkaaren suosiminen edistäisi kestävien ja laadukkaiden tuotteiden suunnittelua ja valmistusta sekä loisi kysyntää huolto-, päivitys- ja korjauspalveluille, jotka tähtäävät tuotteen elinkaaren pidentämiseen ja resurssitehokkuuteen. Samalla voidaan edistää ja tukea paikallista yrittäjyyttä.

 

Kati Lundgren ja Yrjö Ronkainen
Yrjö Ronkainen on Varpuke Oy:n toimitusjohtaja ja Savon yrittäjien puheenjohtaja. Kati Lundgren toimii asiantuntijana Savon koulutuskuntayhtymän kehityspalveluissa.

Comments are closed.