Tutustumassa kiertotalouden edelläkävijöihin

Savon ammattiopisto on mukana Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa -koulutusohjelmassa, jonka SYKLI toteuttaa OPH:n rahoituksella. Osana koulutushanketta Savon ammattiopiston opettajille on järjestetty opintomatkoja vastuullisuuden ja kiertotalouden edelläkävijäyrityksin. Huhtikuun alussa toteutettiin kiertotalouden opintomatka, johon osallistui Savon ammattiopiston poolien ympäristöasiantuntijoita sekä joukko yritysten edustajia. Suuri osa vierailukohteista löytyy Sitran kiertotalouden kiinnostavimmat -yrityslistalta.

Lem-Kem Oy

Valaistus kuluttaa huomattavan osan kiinteistöjen sähköstä, jonka tuotanto aiheuttaa kasvihuonepäästöjä. Lem-Kem tarjoaa valaistusta palveluna, jossa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen. Asiakkaan ei tarvitse tehdä suuria investointeja, vaan hän maksaa palvelun sen tuottamilla kustannussäästöillä. Sähköä ja lamppuja kuluu huomattavasti vähemmän, kun Lem-Kem valitsee asiakkaalle mahdollisimman pitkäikäiset ja energiapihit ratkaisut. Samalla valaistuksen laatu paranee ja turha sähkönkäyttö karsiutuu pois älykkään ohjauksen ansiosta. Kiinteistön sähkölasku ja hiilijalanjälki pienenevät. Sopimuskauden päätteeksi asiakas voi lunastaa valaistusratkaisut itselleen murto-osalla investoinnin kokonaishinnasta.

Energiatehokkuuden lisäksi Lem-Kem tarjoaa asiakkaille asiantuntemusta myös oikeanlaisen valaistuksen ja valon laadun valinnasta erilaisiin kohteisiin ja erilaisille kohderyhmille. Valaistuspalvelut muodostavat noin 40 prosenttia Lem-Kemin liikevaihdosta. Lisäksi yritys myy aurinkosähköjärjestelmiä sekä sähköautojen lataus- ja maksujärjestelmiä.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Espoossa vierailimme Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Nihtisillan tavaratalossa, joka on Suomen suurin kierrätystavaratalo. Nihtisillan 7000 neliöstä 3000 on myymälätilaa ja loput tilat jakautuvat esimerkiksi valtavan lajittelukeskuksen, Plan B -ompelimon ja -verhoomon, erilaisten verstaiden ja kädentaitopalvelu Näprän tilojen kesken.

Lajittelukeskuksessa tavaroiden käsittely, hinnoittelu ja muu logistiikka on todella pitkälle mietittyä. Kierrätyskeskuksen verstaissa moni jo käytöstä hylätty tavara saa uuden elämän korjattuna, varaosina tai aivan uuteen käyttötarkoitukseen tuunattuna. Kierrätyskeskus onkin merkittävä kiertotalouden toimija. Asiakkaille tämä näkyy konkreettisesti myös ostoskuitissa, jossa on hinnan lisäksi esillä myös säästettyjen luonnonvarojen määrä.

Ympäristökasvatus- ja koulutus on keskeinen osa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toimintaa. Kierrätyskeskuksen ympäristökoulutus tavoittaa vuodessa noin 40 000 asiakasta: aikuisia, lapsia, oppilasryhmiä, kasvattajia ja yrityksiä. Esimerkkinä ympäristökasvatuksesta Nihtisillan tavaratalossa oli esillä vaatekappi, jonka avulla voi opetella tunnistamaan laadukkaan ja kestävän vaatteen. Oppeja pääsee soveltamaan vaikka heti tavaratalon suurella vaateosastolla.

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy tarjoaa asiakkaalleen aurinkosähköä palvelusopimuksena. Palvelusopimuksen periaatteena on, että yritys rakentaa aurinkovoimalan omalla kustannuksellaan asiakkaalle ja asiakas sitoutuu ostamaan voimalan tuottaman sähkön. Sähkön hinta saattaa olla vähän pörssisähköä halvempaa ja sähkön siirtomaksut asiakas välttää kokonaan. Halutessaan asiakas voi myös ostaa aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -toimituksena. Yritys auttaa asiakkaitaan myös lupa- ja tukihakemusten prosesseissa.

Suomen sähköstä vain n. 0,2% tuotetaan tällä hetkellä aurinkovoimalla. Mutta aurinkosähköpotentiaali myös Suomessa on valtava ja kasvunäkymät hyvät. Etenkin kun akkuteknologia kehittyy ja ylimääräinen aurinkosähkö saadaan varastoitua pimeää iltaa varten, aurinkosähkön nousua ei pidättele enää mikään. Aurinkosähköön liittyvää osaamista ja tekijöitä siis tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Pohjois-Tapiolan lukio

Pohjois-Tapiolan lukiossa näkyy kestävä kehitys monella tapaa. Innostuneet opettajat vetävät keke-projekteihin myös opiskelijat mukaan. Lukiossa on mahdollista valita kestävän kehityksen kurssi. Arjessa kestävä kehitys näkyy keke-ryhmän toimintana, taimien kasvatuksena terassihyötypuutarhaa varten, kiertotaloustyöpajoina ja osallistumisena esim. globaaliin sääasemaprojektiin ja nollapäästöpäivään. Kampuksella on kierrätyskeskuksesta ostettuja polkupyöriä, joita opiskelijat voivat lainata, vaikkapa kun menivät tutustumaan ilmastomielenosoitukseen. Opiskelijat ovat valinneet YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoitteista omiksi tavoitteikseen kohdat 12 ja 13; Vastuullinen kulutus ja tuotanto sekä Ilmastotoimet

Green Building Partners

Green Building Partners (GBP) tarjoaa asiantuntijapalveluita kiinteistöjen energiatehokkuuden ja elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallintaan. Yritys tarjoaa palveluita sekä uudisrakennushankkeille että olemassa oleville kiinteistöille ylläpidon kehittämiseen. GBP on ollut mukana monissa elinkaarimallilla toteutetuissa rakennushankkeissa. Se tarjoaa myös ohjausta kiinteistöjen ympäristöluokitukseen, mm. LEED ja BREEAM -luokituksiin.

Rakennushankkeen energiatehokkuuden hallinta on kustannustehokkain tapa varmistaa valmiin rakennuksen energiatehokkuus ja sisäilman laatu. Järjestelmällisellä rakennushankkeiden terveellisyyden hallinnalla ennaltaehkäistään kosteus- ja homeongelmia. Elinkaarikustannusten laskenta jo suunnitteluvaiheessa mahdollistaa elinkaarikustannusten säästön investointikustannusten karsimisen sijaan. Parhaimmillaan säästetään sekä investoinnissa että käyttökuluissa.

Niemikotisäätiö

Niemikotisäätiö toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä helsinkiläisille avohoidossa oleville mielenterveyskuntoutujille. Niemikotisäätiössä ympäristötyö on tärkeä osa arkea.

Ympäristövastuullisuus näkyy monipuolisesti säätiön arjessa ja toiminnassa: toimitiloihin hankitaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä, ruokailussa kiinnitetään huomiota ruokahävikin vähentämiseen, liikkumisessa suositaan joukkoliikennettä ja pyöräilyyn kannustetaan. Materiaaleja kierrätetään ja hyödynnetään monipuolisesti mm. valmistamalla tuotteita kierrätysmateriaalista. Esimerkiksi ompelimossa on suunniteltu, testattu ja toteutettu kestovihannespussi vanhoista valoverhoista.

Niemikotisäätiö liittyi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään vuonna 2014. Ekokompassin avulla Niemikotisäätiö pystyy kokonaisvaltaisesti parantamaan ympäristöasioiden hallintaansa ja ekotehokkuuttaan. Niemikotisäätiö on kouluttanut ekotukihenkilöitä yhdessä Ekokompassin kanssa. Koulutetut palvelujenkäyttäjät ja henkilökunta ovat innostuneita ympäristötyöstä ja innostavat yhdessä muita sitoutuen kestävään kehitykseen ja hyviin ympäristötekoihin.

Niemikotisäätiö haluaa olla Sote-sektorilla se toimija, joka sitoutuneesti ja määrätietoisesti omilla toimillaan edistää ja toteuttaa hyviä ympäristötekoja yhdessä henkilöstön, palvelujenkäyttäjien ja verkoston kanssa. HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, myönsi Niemikotisäätiölle 7.2.2019 HEI-ilmastopalkinnon pitkäjänteisestä ympäristötyöstä.

Anu Salo, Päivi Virtaharju ja Kati Lundgren

Comments are closed.