Ympäristöosaavaksi ammattilaiseksi

Monilla aloilla on löydettävissä selkeitä yhtymäkohtia tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja alan ammattilaisia koskettavien ympäristöosaamisen tavoitteiden välillä. Tulevien ammattilaisten ympäristöosaamisen vahvistaminen onnistuu, kun se suunnitellaan tavoitteellisesti opettajien yhteistyönä läpi koko tutkintoprosessin. Näitä käytännön kehittämistoimia konkretisoitiin Syklin järjestämissä ammatillisille opettajille suunnatuissa Ympäristöosaava ammattilainen -verkkokoulutuksissa.

Koulutuksissa hyödynnettiin Ympäristöosaava.fi -verkkopalvelua, joka tarjoaa kuuden alan ammattilaisille käytännönläheistä tietotaitoa vastuullisiin käytäntöihin arjen työtilanteissa. Oppilaitokset voivat hyödyntää sivustoa monipuolisesti opetuksen ja työssä oppimisen tukena.

Verkkokoulutuksissa ideoitiin, miten ympäristöosaaminen saadaan vahvemmin mukaan opetukseen, työssä oppimiseen ja arviointiin. Keskeisenä opetuksen kehittämisteemana nousi esille mm. ympäristöosaamisen käsitteiden avaaminen: mitä esim. materiaalitehokkuus konkreettisesti tarkoittaa vaikkapa rakennusalan ammattilaisen työtehtävissä. Ympäristöosaaminen tulisi aiheena sisällyttää eri opintojaksoihin yhden kestävän kehityksen kurssin sijaan, jolloin ympäristöosaaminen vahvistuu ja täydentyy opintojen edetessä. Tämä korostaa eri opintojaksojen opettajien oman ympäristöosaamisen vahvistamisen tärkeyttä.

Itsenäinen tiedonhankinta, ryhmäpohdinnat, työsalien tehtävänannot ja opiskelijoiden kokemustenvaihto työssäoppimisjaksojen jälkeen ovat konkreettisia keinoja tuoda oman alan ympäristövastuullisten työskentelytapojen opiskelu osaksi opetusta.

Kuten talonrakentamisessakin, perustusten tulee olla kunnossa. Tulevat ammattilaiset tarvitsevat tietoa, mitä ympäristövaikutuksia heidän alansa työtehtävistä syntyy. Tämä tieto tarvitsee tuekseen taitoa toimia itse ympäristövastuullisesti arjen työtilanteissa. Tarpeenmukaisen siivousmenetelmän valinta, energiatehokkaiden laitteiden hankinta ja jätteen synnyn ehkäisy ovat esimerkkejä konkreettisista ympäristövastuullisen ammattilaisen valinnoista.

Työssä oppimisen asema vahvistuu jatkossa entisestään, joten ympäristöosaaminen kannattaa pitää mielessä työssäoppimisjaksojen tehtävänannoissa. Opiskelijoille voi antaa erilaisia havainnointi-, kartoitus- ja haastattelutehtäviä, joiden avulla he kohdistavat huomiotaan myös työjaksopaikan toimintatapojen ympäristövastuullisuuteen. Tärkeä kysymys on myös, voimmeko huomioida työpaikkaohjaajien perehdytyksessä ympäristöosaamisen näkökulman.

Opettajien oma asenne ja innostus sekä oppilaitoksen esimerkilliset käytännöt näyttävät opiskelijoille mallia. Opiskelijoita tulisi kannustaa tiedostamaan, kyseenalaistamaan ja kehittämään tulevien työpaikkojensa käytäntöjä. Ympäristövastuullisuuden edistämiseen tarvitaan vain tietotaitoa ja motivaatiota, ei sen enempää. Kaikilla tulevilla ammattilaisilla tulisi olla mahdollisuus niiden hankkimiseen.

Ammattilaisen kädenjälki -hankkeessa toteutettuihin Ympäristöosaava ammattilainen -verkkokoulutuksiin osallistui vuonna 2017 yhteensä sata ammatillista opettajaa ympäri Suomen kuudelta eri alalta.

Minna Myllykoski
Minna Myllykoski on Suomen ympäristöopisto Syklin kouluttaja ja Ympäristöosaava.fi -verkkopalvelun ylläpitäjä. Hän työskentelee Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon ja erityisesti laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen osaamisalan parissa. Minna on koulutukseltaan MMM ja on opiskellut ammatillisen opettajan ja näyttötutkintomestarin pätevyyden.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *