OPETTAJALLE JA MUILLE PELINJOHTAJILLE

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja siirtyminen kiertotalouteen merkitsevät uudenlaista ajattelua – siis oppimista. Se mahdollistuu parhaiten oman kokemisen ja ajattelemisen sekä yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta.

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä tutustutaan kiertotalouteen luovan tiimityön kautta. Pelillinen lähestymistapa toimii monenlaisille oppijoille, kun tavoitteet ja ohjaaminen sovitetaan pelaajien mukaan. Pelinjohtaja – opettaja tai muu ryhmänohjaaja – tukee ryhmän yhteistyötä ja oppimista.

Circula-pelin osallistujat

  • saavat myönteisiä tulevaisuusvisioita ja toimintamahdollisuuksia
  • oppivat ymmärtämään kiertotaloutta käytännön tasolla, yritystoiminnan ja kuluttamisen näkökulmasta
  • tunnistavat ja arvostavat sekä omia että tiimin jäsenten vahvuuksia ja taitoja
  • toimivat yhdessä tiimin kanssa, ottaen vastuuta omasta ja tiimin jäsenten oppimisesta
  • saavat liikeideoiden kehittämiseen ja yrittäjyyteen liittyviä valmiuksia

Tulossa! Kieliversioita ja yhteistilaus

Circula-pelistä on tekeillä kolme uutta versiota: selkokielinen, ruotsin- ja englanninkielinen. Kieliversiot julkaistaan circula.fi-sivustolla elokuussa 2019. Syksyllä 2019 toteutetaan yhteistilaus, jossa voit tilata kaikkia kieliversioita. Voit tutustua Circula-pelin aineistoihin Materiaali-sivulla.

Yhteistilaus

Tulossa! Circula-tapahtumia ja opettajankoulutusta

Syys-lokakuussa toteutetaan eri puolilla maata kolme opettajankoulutusta sekä kolme Circula-pelitapahtumaa. Tapahtumiin kutsutaan oppilaitoksia ja yrityksiä ja niissä pelataan paikallisten yritysten aidoilla ylijäämäresursseilla. Jos oppilaitoksenne on kiinnostunut tilaamaan maksuttoman opettajankoulutuksen tai järjestämään kanssamme pelitapahtuman, ota meihin pikaisesti yhteyttä! Tilaisuuksien toteutuspaikoista ja ajankohdista sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa touko-kesäkuun aikana. Toiminnan mahdollistaa Sitran rahoitus, joten koulutukset ja tapahtumat ovat maksuttomia.

Yhteyshenkilö: Niina Rossi (niina.rossi [at] sykli.fi, p. 044 7766 023)

 

Tälle sivulle on koottu lyhyesti Circulan oppimisprosessin vaiheet ja niihin liittyviä linkkejä. Lue lisää pelin pedagogiikasta ja käytännön toteutuksesta opettajan oppaasta!

Lataa opettajan opas

Circulan soveltaminen ja vaiheet

Monenlaiset ryhmät yläkoululaisista kokeneisiin asiantuntijoihin ovat innostuneet pelistä! Circula sopii osaksi lukion, ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun opintoja, mutta myös vapaa-ajan toimintaan. Se on helppo liittää osaksi laajempaa oppimiskokonaisuutta, esimerkiksi yrittäjyyskasvatukseen, omalle ammattialalle tai lukion teemaopintoihin. Peliä voidaan käyttää myös ympäristö- ja yritysneuvonnassa tai yrityksen sisäisessä koulutuksessa. Pelin avulla kiertotalouden liiketoimintamallit tulevat tutuksi, ja organisaatio tai yritys voi saada ideoita kiertotalouden tarjoamista mahdollisuuksista omalle toiminnalleen. Peli lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä motivoi henkilöstöä ja asiakkaita ympäristövastuulliseen toimintaan.

Circula on pelityöpaja, johon liittyy myös ennakkotehtäviä. Kiertotalouskävely antaa tietoa ja inspiraatiota pelaajien omaan tekemiseen. Pelin jälkeen oppimista voidaan jatkaa ryhmän kannalta mielekäällä tavalla.

Pelin lähtökohtia ovat pelaajien omat voimavarat – taidot ja persoonallisuus – sekä ylijäämäresurssit, jotka voivat olla materiaaleja, tavaraa tai tiloja. Pelissä yritystiimit ideoivat kiertotalouden mukaista liiketoimintaa omien voimavarojensa ja saatavilla olevien resurssien pohjalta. Jokainen tiimi kehittää omaa yritysideaansa, mutta pelin yllätykset ohjaavat tiimit tekemään myös yhteistyötä muiden yritysten kanssa.

Ennakkotehtävät

Jotta osallistujat saavat pelistä mahdollisimman paljon irti, heidän on hyvä orientoitua etukäteen kiertotalouden ja yrittäjyyden teemoihin.

A. Videot

Valitse opiskelijoillesi sopivat videot:

B. Kiertotaloustesti

Kiertotaloustesti tekee tutuksi erilaisia tapoja elää ja kuluttaa kiertotaloudessa. Pahiksia ei tässä testissä ole − sopivia ratkaisuja löytyy joka tyyliin. yle.fi/kiertotaloustesti »

C. Yrittäjyystesti

Yritys tarvitsee monenlaista osaamista, ja jokaisella on yrittäjyyteen sopivia vahvuuksia. Testi löytyy YES-verkoston sivuilta. yesverkosto.fi »

D. Taidot ja vahvuudet tutuksi

Yhteisen aktiviteetin tavoitteena on tunnistaa omaa ja muiden osaamista. Lue ohje opettajan oppaasta!

Kiertotalouskävely

Kiertotalouskävelyllä tutustutaan suomalaisyrityksiin, jotka jo toteuttavat kiertotaloutta käytännössä, sekä erilaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Kävely palvelee myös tutustumista ja ryhmäytymistä ja sen avulla voidaan muodostaa pelin yritystiimit. Kiertotalouskävely voidaan toteuttaa yhteisenä ennakkotehtävänä tai pelin alussa, ja se toimii myös itsenäisenä menetelmänä.

Lataa esitteet

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Pelaajien tavoitteena on ideoida yritys, joka

  • vastaa aitoihin tarpeisiin tai ongelmiin
  • käyttää luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi
  • on kannattavaa liiketoimintaa

Vinkkejä pelin soveltamiseen omalle ryhmällesi ja pelin valmisteluun löydät opettajan oppaasta.

Peliohje vaihe vaiheelta

Circula-peli on suunniteltu siten, että pelaajat voivat toimia tiimeissä peliohjeen avulla itsenäisesti. Opettaja toimii pelinjohtajana ja tukee tiimejä tarvittaessa. Kaikille opiskelijoille itsenäinen tiimityö ei kuitenkaan ole helppoa, esimerkiksi nuorimmille pelaajille yläkouluissa. Jos arvioit, että peliohje on ryhmällesi liian vaativa, voit ohjata peliä vaihe vaiheelta diaesityksen avulla.

Lataa diaesitys

Yritysesittely

Pelin päätteeksi pitchataan. Nuori Yrittäjyys ry:n Eemeli Alanne kertoo videolla, miten yritysesittelyyn voi valmistautua. Esimerkkinä tehokkaasta pitchauksesta voitte katsoa Jenni Parpalan esityksen.»

Jokainen tiimi antaa ja saa palautetta palautekorttien avulla. Halutessasi voit kutsua paikalle pienen raadin, joka antaa tiimeille pisteet arviointikriteerien pohjalta. Lue lisää opettajan oppaasta.

Oppimisen jatkumo

Peruskoulun ylimmillä luokilla Circula voidaan liittää monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja lukiossa teemalähtöiseen valinnaiskurssiin. Ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa Circula voi olla osa yrittäjyys- ja kestävän kehityksen opintoja, mutta yhtä hyvin oman alan osaamisen hankkimista. Peli voidaan kytkeä yrittäjyyskasvatukseen, esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmiin. Sitran rahoituksella on kehitetty vuosina 2017-2019 kiertotalouden opetussisältöjä ja -menetelmiä eri koulutustasoille.

Circula on Facebookissa!