Ammattilaisen kädenjälki

Ammattilaisen kädenjälki tuo suomalaiselle mieleen osaamisen, laadun ja ammattiylpeyden. Ekologisella kädenjäljellä tarkoitetaan niitä myönteisiä vaikutuksia, jotka esimerkiksi vastuullisen ammattilaisen tai yrityksen toiminnalla on maailmaan. Eri alojen ammattilaisilla näitä vaikutusmahdollisuuksia on paljon. 

Ammatillisen osaamisen ja koulutuksen merkitys on jäänyt hieman varjoon yhteiskunnallisessa keskustelussa ilmastosta, kiertotaloudesta ja kestävästä tulevaisuudesta. Ammattilaisen kädenjälki -palvelun tekijät haluavat nostaa esiin ammattilaisten arvon. Vastuullinen ammattiosaaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. 

Tehdään tulevaisuudesta hyvä – ammattitaidolla.

Keitä me olemme

Ammattilaisen kädenjälki -palvelun takana on ammattilaisia, asiantuntijoita ja organisaatioita, joiden tavoitteena on tehdä maailmasta parempi paikka. Uskomme, että tämä tavoite saavutetaan laadukkaalla toiminnalla, rautaisella ammattitaidolla ja tulevaisuuteen katsomalla. Kehitämme Ammattilaisen kädenjälkeä suurella intohimolla kestävää kehitystä ja ammatillista osaamista kohtaan. 

Kiitämme Opetushallitusta ja Hämeen ELY-keskusta työmme tukemisesta. 

Taustaorganisaatiot​

Suomen ympäristöopisto Sykli

Suomen ympäristöopisto SYKLI on valtakunnallinen kouluttaja ja kehittäjä. Meidät tunnetaan työelämän kestävän kehityksen edelläkävijänä. Seuraamme laajasti kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja ilmastoon liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, tutkimusta, ratkaisuja ja osaamistarpeita.

Perho liiketalousopisto ja Perho PRO​

Perho Liiketalousopisto luo menestyksen mahdollisuuksia tarjoamalla innostavan reitin ammattiin nuorille ja aikuisille sekä uutta osaamista ja uusia toimintamalleja niin yrityksille ja yhteisöille kuin yksityishenkilöillekin.

Perho PRO on keskittynyt aikuiskoulutuksiin. Tarjoamme tutkintokoulutuksia ja erilaisia lyhytkoulutuksia, joiden tavoitteena on päivittää, täydentää ja lisätä ammattilaisten osaamista.

Hankkeet

Digikädenjälki

Digikädenjälki-hankkeessa rakennetaan iso osa Ammattilaisen kädenjälki -verkkopalvelusta. Hankkeessa SYKLI ja Perho kehittävät digitaalisen oppimisympäristön kiertotalouden ja vastuullisen ammattitaidon kehittämiseen. Palvelu tuotetaan neljälle toimialalle: ruokapalvelu, liiketalous, matkailu ja kiinteistönhuolto. Aalto yliopisto pilotoi hankkeessa MR-ympäristöjä kiinteistöpalveluiden ammattilaisten koulutuksessa.

  • Hankkeen virallinen nimi: Digioppimisella ammatilliseen kiertotalous- ja kestävän kehityksen osaamiseen
  • Hankeaika: Huhtikuu 2018 – Maaliskuu 2020
  • Projektipäällikkö: Päivi Suihkonen, päivi.suihkonen (a) sykli.fi, 050 453 3802
  • Hankkeen rahoittaja: Hämeen ELY-keskus
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb@2x

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa on opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ammatillisten oppilaitosten henkilökunnalle. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat: opettajien vastuullisuus- ja kiertotalousosaamisen vahvistaminen, vastuullisuuden osaamistavoitteiden määrittely sekä vastuulliset käytännöt työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin ja Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn kanssa.

  • Yhteyshenkilö: Maria Runonen, maria.runonen (a) sykli.fi, 050 535 1001
  • Rahoittaja: Opetushallitus

Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos

Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos on opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämishenkilöstölle. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivan henkilöstön kestävän tulevaisuuden osaamista.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä OKKA-säätiön ja Metodix Oy:n kanssa. Koulutukset toteutetaan aikavälillä syksy 2019 – syksy 2020.

  • Yhteyshenkilö: Maria Runonen, maria.runonen (a) sykli.fi, 050 535 1001
  • Rahoittaja: Opetushallitus