Ostoskori: (0)

Ammatilliset oppilaitokset kestävän elämäntavan edistäjinä (Edistäjät)

lmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kaventuminen ja luonnonvarojen ylikulutus pakottavat tarkastelemaan elämäntapojamme uusin silmin. Kestävä kehitys on yksi elinikäisistä avaintaidoista, joihin ammatillinen koulutus tähtää. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen ymmärrystä ja taitoja tarvitaan kaikissa työtehtävissä ja ammateissa. 

Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä keskeisemmässä roolissa kestävän elämäntavan edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina. Hanke järjestää koulutuksia niin oppilaitoksen johdolle, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi osaksi oppilaitoksen toimintaa.

Hanke järjestää viisi toisiaan täydentävää koulutuskokonaisuutta eri kohderyhmille. Koulutukset toteutetaan pääosin verkkovälitteisesti. Koulutuskokonaisuuksista muodostuva verkkokurssi on hankkeen jälkeen ammatillisen koulutuksen henkilöstön käytössä. 

Koulutukset alkavat syksyllä 2020 ja jatkuvat syksylle 2021 asti.  Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset rahoittaa Opetushallitus osana Kestävän elämäntavan vahvistaminen -täydennyskoulutushankkeita ja ne toteuttaa Suomen ympäristöopisto Sykli yhteistyössä Omnian ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän kanssa. 

Tutustu koulutuksiin:

Oppilaitosten vastuulliset tulevaisuuspolut

Koulutus oppilaitosjohdolle, keskijohdolle ja kestävän kehityksen edistäjille

Miten ammatillinen oppilaitos voi omassa toiminnassaan toimia kestävää elämäntapaa ja tulevaisuutta edistäen? Oppilaitosten vastuulliset tulevaisuuspolut -koulutus antaa oppilaitokselle eväät uudistaa strategiansa tukemaan kestävää kehitystä luomalla kestävyyden edistämiselle indikaattorit.

Koulutus koostuu alku- ja lopputapaamisista sekä työtä sparraavista klinikoista, jotka auttavat luomaan askelmerkit kestävään tulevaisuuteen. Klinikoiden välillä edistetään vastuullisuustyötä klinikoiden tehtävien avulla.

Koulutuspäivät ja -sisällöt:

Torstai 24.9.2020, klo 10.30 -11.30: Kick-off  ja Agenda 2030 tutuksi. (Lähiopetus Lounais-Hämeen
koulutuskuntayhtymä / streamaus)

Torstai 8.10.2020, klo 14.15-16: Kestävän kehityksen agenda oppilaitoksen toiminnassa (Teams-klinikka)

Torstai 19.11.2020 Klo 14.15 -16: Agenda 2030 osaksi strategiaa ja toimintasuunnitelmaa sekä mittarit (Teams-klinkka)

Torstai 14.1.2021 Klo 14.15-16:   Kestävän kehityksen työstä viestiminen ja sen merkitys oppilaitoksen menestykselle (Teams-klinikka)

Torstai 18.2.2021 Klo 14.15-16: Yhteenvetoseminaari (Lähiopetus Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä / streamaus)

Kaikki koulutustapahtumat taltioidaan, eli voit myös opiskella ne itsenäisesti omaan tahtiisi.

Kouluttajana toimii Sami Tornikoski (Avarana Oy.) Sami on työskennellyt kansainvälisten ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen kysymysten parissa 20 vuotta eri puolilla Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Hän on uransa aikana kouluttanut useita yrityksiä, julkisyhteisöjä ja järjestöjä näiden teemojen puitteissa sekä ollut puhujana useissa kansainvälisissä konferensseissa.

Tutustu koulutusesitteeseen!

Johdanto kestävään tulevaisuuteen

Kestävän kehityksen verkkokoulutus ammatillisille opettajille 

Mitä ammatillisen opettajan tulee tietää kestävästä elämäntavasta ja kestävän kehityksen edistämisestä? Miten varmistaa, että omat opiskelijat saavat tarvittavat taidot rakentaakseen kestävää tulevaisuutta?

Ammatillisille opettajille suunnatut kestävän kehityksen -verkko-opinnot toteutetaan syksyllä 2020, keväällä 2021 ja syksyllä 2021. Koulutuksessa ammatilliset opettajat perehtyvät kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ja kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin ammatillisille opettajille räätälöiden verkkokurssin ja opiskelua tukevien webinaarien kautta.

Aikataulu syksyllä 2020:

Keskiviikkona 28.10.2020, klo 14.15-16: Aloituswebinaari: Johdatus kestävään tulevaisuuteen ja opiskelu Ammattilaisen kädenjälki -verkkoympäristössä

28.10.-25.11.2020 Johdanto kestävään kehityksen ammatillisille opettajille -verkkokurssin suorittaminen itsenäisesti Ammattilaisen kädenjälki verkkoympäristössä

Keskiviikkona 25.11.2020, Klo 14.15-16: Päätöswebinaari: Ammatillinen opettaja muutosagenttina

Aikataulu keväällä 2021:

Tiistaina 19.1.2021, klo 14.15-16: Aloituswebinaari: Johdatus kestävään tulevaisuuteen ja opiskelu Ammattilaisen kädenjälki -verkkoympäristössä

19.1.2021 – 16.2.2021 Johdanto kestävään kehityksen ammatillisille opettajille -verkkokurssin suorittaminen itsenäisesti Ammattilaisen kädenjälki verkkoympäristössä

Tiistaina 16.2.2021, Klo 14.15-16: Päätöswebinaari: Ammatillinen opettaja muutosagenttina 

Tutustu koulutusesitteeseen!

 

Vastuullisuusviestintä oppilaitoksessa

Koulutus viestintäammattilaisille, johdolle, kehittäjille, ja opettajille 

Kestävyydestä viestiminen on olennainen osa kestävän elämäntavan edistämistä. Muutos vaatii viestintää. Koulutuksen neljässä webinaarissa tarkastellaan viestintää sekä toimintaan sitouttamisen että vastuullisuudesta viestimisen näkökulmasta. Myös opettajat tarvitsevat työssään yhä enemmän vastuullisuusviestinätaitoja. Koulutuksen aikana osallistujat rakentavat oppilaitokselle tai omalle toiminnalleen vastuullisuusviestintäsuunnitelman. 

Webinaarien ajankohdat keväällä 2021:

13.4.2021 klo 14-15.30: Vastuullisuus osana oppilaitoksen visiota ja brändiä 

27.4.2021 klo 14-15.30: Viestintä ja motivointi kestävän toiminnan edistämisessä 

4.5. 2021 klo 14-15.30: Vastuullisuusviestintä sidosryhmäyhteistyössä 

18.5.2021 klo 14-15.30: Kestävästä toiminnasta vaikuttavaa – Kampanjat, blogit ja some

 Kaikki koulutustapahtumat taltioidaan, eli voit myös opiskella ne itsenäisesti omaan tahtiisi.

Kohti kestävää ammattitaitoa – Osaamislupaustyöpajat opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille

Miten siirtymä kestävään yhteiskuntarakenteeseen muuttaa osaamisvaatimuksia ja arjen työskentelyä oman alan eri työtehtävissä? Osaamislupaustyöpajassa perehdytään ohjatusti oman alan muutokseen. Työpajan aikana muodestetaan konkreettisia opetusta ohjaavia osaamislupauksia, jotka muuttavat alan toimintatapoja kestävämmäksi. 

Osaamislupaustyöpaja tuodaan oppilaitokseenne teille sopivana ajankohtana. Työpajat sopivat niin opettajille, keke-koordinaattoreille kuin koulutuksen suunnittelijoille. Osana koulutusta tutustutaan muiden oppilaitosten ja alojen osaamislupauksiin. 

Tilaa osaamislupaustyöpaja: tiina.taipale@sykli.fi 

Kestävään tulevaisuuteen -päätösseminaari 11.11.2021

Miten edistää kestävää elämäntapaa ja rakentaa kestävää tulevaisuutta ammatillisessa koulutuksessa? Seminaari kiteyttää Edistäjät -hankkeen opit ja hyvät käytännöt.  Seminaariohjelma tarkentuu myöhemmin, mutta varaa päivämäärä kalenteriisi jo nyt!

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tiina Taipale

tiina.taipale@sykli.fi

Puh: 050 470 8503