Ostoskori: (0)

Vastuullisuutta ja kiertotaloutta työelämässä

Tässä osiossa voit tutustua lyhyesti kiertotalouteen, vastuulliseen yritystoimintaan ja vastuullisiin ammattilaisiin videoiden ja niihin liittyvien kysymysten avulla. Katso video, vastaa lyhyesti kysymyksiin joko yksin tai yhdessä ryhmäsi kanssa ja lue tiivistelmä aiheesta.

Jos et ole vielä täyttänyt osallistumistietoja koulutukseen, voit tehdä sen täällä!

Kiertotalous ja vastuullisuus ovat osa tämän päivän työelämää ja tulevaisuutta. Miten ammatillinen oppilaitos vastaa tähän osaamistarpeeseen? Mikä on ammatillisen koulutuksen rooli ja vastuu työelämän kehittäjänä, sekä tulevaisuuden rakentajana? Kiertotalous tarjoaa työtä ja vastuullisuusosaaminen on valttia työmarkkinoilla!

Mitä on kiertotalous?

  • Mitä eroa on lineaarisella talousmallilla ja kiertotaloudella?
  • Kuinka kiertotalouden ajatusmallit näkyvät sinun osaamisalallasi / työssäsi?
  • Miten yritys voi toimia kiertotalouden periaatteet huomioiden?

Vastaus ohjautuu hankkeen projektipäällikölle Maria Runoselle. Vastauksista kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään päätösseminaarissa ja näillä sivuilla.

Kiertotalouden periaatteisiin kuuluu, että tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Tämä pyritään mahdollistamaan sillä, että toisten ylijäämämateriaalit hyödynnetään toisten raaka-aineena ja tuotteiden suunnittelussa pyritään huomioimaan käytettävyys yhä uudestaan joko tuotteena tai materiaalina. Kiertotaloudessa kulutus perustuu tavaroiden omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta. Kiertotalous on yksi tapa toteuttaa vastuullista yritystoimintaa, mutta vastuullisuuteen liittyy myös muita tärkeitä näkökulmia. Katso esimerkkejä kiertotaloutta jo toteuttavista suomalaisista yrityksistä täältä: https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/#mista-on-kyse

Miten toimii vastuullinen yritys?

  • Miksi yritysten ja oppilaitosten tulisi toimia vastuullisesti?
  • Millaisia mahdollisuuksia vastuullisuus luo organisaatiolle?

Vastaus ohjautuu hankkeen projektipäällikölle Maria Runoselle. Vastauksista kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään päätösseminaarissa ja näillä sivuilla.

Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Näin toimimalla yritys voi taata kannattavuuden ja kilpailukyvyn säilymisen pitkällä tähtäimellä. Parantamalla resurssitehokkuutta, minimoimalla toimintansa ympäristövaikutuksia, sekä huolehtimalla työntekijöistään entistä paremmin yritys voi lisätä vastuullisuuttaan. Vastuullisen yrityksen liiketoiminta voi perustua myös positiivisten ympäristövaikutusten lisäämiseen, ja sen kautta ekologisen kädenjäljen kasvattamiseen. Tällöin yrityksen liiketoiminta voi perustua esimerkiksi kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tai päästöttömän liikkumisen kehittämiseen.

Miten toimii vastuullinen ja osaava ammattilainen?

  • Mitä vastuullisuus merkitsee sinulle ammattilaisena?
  • Miten takaat sen, että opiskelijasta tulee vastuullinen ammattilainen työelämän tarpeisiin?
  • Miten vastuullisuusnäkökulmia huomioidaan omalla osaamisalallasi? Kerro esimerkki.

Vastaus ohjautuu hankkeen projektipäällikölle Maria Runoselle. Vastauksista kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään päätösseminaarissa ja näillä sivuilla.

Vastuullinen ammattilainen huomioi työssään kestävän kehityksen eri näkökulmat ja pyrkii toimimaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Vastuullisen ammattitaidon opettaminen perustuu paitsi tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitoon, myös opettajan arvopohjaan. Vastuullisia ammattilaisia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa kaikilla eri aloilla. Tärkeää olisi pystyä sitomaan vastuullisuusajattelu ammattialan osaamiseen, työympäristöihin ja -prosesseihin. Voit lukea lisäksi lyhyen blogikirjoituksen tulevaisuuden ammattitaidosta täältä.

Heräsikö kiinnostus? Lisätietoa vastuullisuudesta ja kiertotaloudesta löydät täältä.

Ammattilaisen kädenjälki – vastuullisuusosaamista ja kiertotaloutta on Opetushallituksen rahoittama henkilöstökoulutus. Suomen ympäristöopisto SYKLI tarjoaa koulutuksen kolmelle ammatilliselle oppilaitokselle yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn kanssa vuoden 2019 aikana. Koulutuksen aikana ammatilliset oppilaitokset saavat tukea henkilöstön osaamisen ja opetuksen kehittämiseen. Ammattilaisen kädenjälki -koulutuksessa viedään kiertotalous ja vastuullisuus osaksi ammattialojen ydinosaamista ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia.