Ostoskori: (0)
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Tervetuloa toteuttamaan vastuullista ammattikoulutusta!

Johdanto kestävään tulevaisuuteen

Kestävä kehitys, kiertotalous, elinkaari ja ilmastonmuutos – mitä ne oikein tarkoittavat ja miten ne liittyvät toisiinsa? Ja miten ne liittyvät sinuun ammattilaisena, ammatillisena opettajana tai oppilaitoksessa työskentelevänä?

Tällä verkkokurssilla käymme läpi kestävän kehityksen eri osa-alueisiin liittyviä termejä ja ilmiöitä. Kurssi johdattelee pohtimaan, miten voit omalla työlläsi ammatillisissa oppilaitoksissa ja/tai opettajana rakentaa kestävää tulevaisuutta .

Kurssissa on 3 moduulia ja näissä on yhteensä 15 oppituntia. Moduulien välissä on pohditatehtäviä, jotka auttavat sinua kehittämään omaa työtäsi. Kurssin päätteeksi on lopputesti.

Vastuulliseen ammattitaitoon kannattaa panostaa

Miksi kestävään kehitykseen, kiertotalouteen ja vastuulliseen ammattitaitoon panostaminen kannattaa? Kysyimme muutaman ammattilaisen ajatuksia aiheesta:

Eurooppa ja Suomi pyrkivät nopeassa tahdissa hiilineutraaleiksi. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen ja ilmastovastuun osaamista tarvitaan kaikilla ammattialoilla. Ammatillisissa oppilaitoksilla ja opettajilla on keskeinen rooli kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Kestävyyteen kasvetaan oppilaitoksissa monin tavoin:

  • Kestävyyttä edistävät oppisisällöt mahdollistavat kestävän elämäntavan saavuttamisen ja varmistavat tarvittavan osaamisen kestävään tulevaisuuden rakentamiseksi.
  • Opetussisällöt, opetusmenetelmät ja koulun toimintatavat rakentavat kestävällä pohjalla olevaa ympäristösuhdetta.
  • Oppilaitoksen arjen käytännöt tukevat kestävyysosaamiseen liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden oppimista.

Tämä kurssi on muokattu Johdanto kestävään kehitykseen -kurssin pohjalta erityisesti ammatillisten opettajien ja oppilaitosten käyttöön. Johdanto kestävään kehitykseen puolestaan sopii eri alojen ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville. Jos toimit opettajana, voit hyödyntää sitä opiskelijoidesi kanssa. Tutustu Johdanto -kurssiin ja neljän eri ammattialan kestävän kehityksen kursseihin.

Mitä opit tällä kurssilla:

  • Ymmärrät, miten oma toimintasi työssäsi vaikuttaa ympäristöön, yhteiskuntaan, opiskelijoihin ja oppilaitokseen.
  • Huomaat, mihin asioihin voit vaikuttaa, ja toimit hyvien vaikutusten kasvattamiseksi ja haitallisten pienentämiseksi.
  • Huomaat, mihin asioihin oppilaitoksesi johto voi vaikuttaa ja voit tehdä kehittämisehdotuksia.

Kurssin kouluttajat

Aura Piha
Ympäristöasiantuntija
aura.piha@sykli.fi

Tiina Taipale
Yritysvastuun asiantuntija
tiina.taipale@sykli.fi

Aloita kurssi klikkaamalla ensimmäisen moduulin nimeä alla