Vastuullisuus, kestävä kehitys, kiertotalous - mitä ihmettä?

Ammattilaisen kädenjälki -palvelu tarjoaa inspiraatiota ja tietoa, jotta yritykset ja ammattilaiset voisivat kehittyä vastuullisemmiksi ja kestävämmiksi. Mutta mitä se tarkoittaa?

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vastuullisuus ja kestävyys ovat lähellä toisiaan. Yritys tai yksilö on vastuullinen, kun heidän toimintansa on kestävällä pohjalla niin ympäristön, ihmisten kuin talouden kannalta.

 

Vastuullisuuden minimivaatimus on lakien noudattaminen. Kansalaiset ja kuluttajat ovat kuitenkin ruvenneet vaatimaan enemmän, ja laitkin muuttuvat jatkuvasti. Yrityksen on siis järkevää omaehtoisesti ja etupainotteisesti panostaa vastuullisuuteen, jos ei halua tippua kelkasta.

Kestävä kehitys tarkoittaa, että toimintaamme tarkastellaan monesta näkökulmasta, pitkällä aikavälillä ja myös oman välittömän toiminnan ulkopuolella. 

Kestävä kehitys jaetaan kolmeen ulottuvuuteen:

    1. Ekologinen kestävyys 
    2. Taloudellinen kestävyys 
    3. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys 

Näitä asioita ei tarkastella pelkästään oman yrityksen näkökulmasta, vaan tarkastelu ulottuu myös alihankkijoihin ja yhteistyökumppaneihin. Vastuullinen yritys ei tee yhteistyötä vastuuttomasti toimivan yrityksen kanssa. 

Kiertotalous

 Viimeisen viiden vuoden aikana kestävän kehityksen keskusteluun on hiipinyt termi kiertotalous. Mitä se tarkoittaa? Katso lyhyt video, niin olet jo paremmin kartalla! 

 

Kiertotalous sisältää tuttuja ja järkeviä toimintamalleja, kuten energian ja materiaalien säästävää käyttöä, huoltoa, korjaamista ja kierrätystä. Toisaalta kiertotalous merkitsee uusia ajattelu- ja liiketoimintamalleja, kuten jakamisalustoja ja palvelullistamista. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio mahdollistavat kiertotaloutta monin tavoin.

Kiertotalouden periaatteisiin kuuluu, että tuotteen tuotanto ja käyttö suunnitellaan alusta asti siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Tuotekehitys on tärkeää: tuotteiden elinikää pyritään pidentämään esimerkiksi suunnittelemalla modulaarisia laitteita, joita voidaan päivittää ja korjata moduuli kerrallaan. Yhden toimijan ylijäämämateriaalit hyödynnetään toisten raaka-aineena.

Kiertotaloudessa kulutus voi perustua tavaroiden omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen ja vastaavasti yrityksen liiketoiminta niiden tarjoamiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Näin yrityksen liiketoiminta ja talouskasvu eivät ole yhtä riippuvaisia luonnonvarojen kulutuksesta kuin vielä tällä hetkellä.

Kiertotalous on yksi tapa toteuttaa vastuullista yritystoimintaa.