Ostoskori: (0)

Synliggör din yrkeskunnighet - och vinn tusen euro!

Mitt handavtryck är en filmtävling för yrkesstuderande.

En skicklig arbetare kan i sitt arbete främja lösningar för klimatförändringen, förståndig användning av naturresurser, cirkulär ekonomi och socialt ansvar.

Hur beaktar du hållbar utveckling i ditt blivande yrke? Visa oss och hela världen!

Tävlingstiden pågår tills 4.10.2020. I tävlingen belönas de tre bästa filmerna samt publikens favorit.

Vinnaren belönas med tusen euro!

Se noggrannare tävlingsregler nedan.

Gör din röst hörd och visa ditt handavtryck

Spela in en kort videofilm där du berättar eller visar vad du i praktiken som yrkeskunnig för att världen i framtiden blir en ännu bättre plats. Visa hur du tänker utnyttja din yrkeskunnighet till att främja miljöns eller människans tillstånd.

Hur man exempelvis kan föra fram ansvarsfull yrkeskunnighet: se modellfilmer.

Filmtävlingens regler

Tävlingens arrangör

Tävlingens arrangeras av Suomen ympäristöopisto SYKLI i samarbete med SAKKI Ry, Amke Ry och Skills Finland.

Tävlingens målgrupp

Alla yrkesstuderande från alla yrkesskolor kan delta i tävlingen. 

Alla som deltar i tävlingsbidraget ska vid tidpunkten då filmen spelas in vara inskrivna vid någon yrkesskola.

Tävlingstid

Tävlingstiden är 15.11.2019-4.10.2020. Tävlingsbidrag kan lämnas in från och med 15.11.2019 kl. 12:00 och tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast 4.10.2020 kl. 23:59.

Tävlingens tema

Tävlingens tema är hållbar och ansvarsfull yrkeskunnighet.

I ditt tävlingsbidrag kan du reflektera över till exempel följande frågor:

  • Hur gör en klimatansvarsfull yrkesarbetare?
  • Hur tänker du i ditt nuvarande eller kommande arbete främja hållbar utveckling?
  • Hurdana miljövänliga arbetssätt kommer du att använda i ditt nuvarande eller kommande arbete?
  • På vilket sätt vill du förnya arbetslivet mot det mer hållbara?

Tävlingsbidrag

Filmens minimilängd är 30 sekunder och maximala längd 3 minuter.

vlingsbidraget kan vara rörlig videoinspelning, animering eller med foton.

Man kan delta med en film med språken finska, svenska eller engelska. Filmer med annat språk ska ha översatt transkription till finska, svenska eller engelska, alltså alla repliker från filmen ska vara nedskrivna.

vlingsbidragen skickas i .mov, .mpeg4, .mp4 eller .avi -format. Vi rekommenderar att filmerna spelas in horisontellt, eftersom filmerna laddas upp på YouTubeen.

Det får inte förekomma produktplacering eller företagsreklam i tävlingsbidragen. Företagslogo kan skymta förbi i filmen, men de får inte ha någon stor roll. Då man pratar om produkter kan man berätta allmänt om produktens egenskaper, till exempel miljönliga produkter” istället för att nämna ett visst företags produkt. 

Deltagande i tävlingen

Det är gratis att delta i tävlingen.

Deltagandet sker genom ifyllande av deltagarblankett och skickande av film enligt instruktionerna.

Deltagandet sker antingen ensam eller i grupp. Vi uppmuntrar till deltagande även i grupp, eftersom samarbete är grunden för en hållbar framtid. I detta fall delas eventuell vinst mellan gruppmedlemmarna. Maximal storlek på grupp är 5 studerande.

Under 18-åringar ska namnge en myndig kontaktperson åt sig själv eller sin grupp, exempelvis sin lärare.

Man kan delta med flera tävlingsbidrag. 

Upphovs- och andra rättigheter

Filmernas innehåll ska följa Finlands lag och vara enligt god sed. Kränkande, rasistiska, förnedrande eller på annat sätt olämpliga filmer godtas inte.

Personen eller gruppen som deltar i tävlingen ansvarar för att de har rätt till allt det material som används i filmen (video, bilder, musik, grafik, osv).

Upphovsrättsfri musik finns till exempel i biblioteken på  www.incompetech.com, Youtube eller flera andra musikediteringsprogram. Kom ihåg att man får inte ens nynna musik som skyddas av upphovsrätt i filmen.

Alla personer som syns på filmen ska ha gett tillåtelse att synas på filmen. De ska även vara medvetna om att filmen kommer att spridas till offentligheten. Det är säkrast att ha skriftligt tillstånd av alla, men även muntligt tillstånd är tillräckligt. 

Rättigheter att använda filmerna för upphovsmannen och tävlingens arrangör

Filmen upphovsmän har upphovsrätt till sin produkt. Upphovsmännen ger dock tävlingens arrangörer nyttjanderätt.

Genom att delta i tävlingen ger du arrangören och dennas samarbetspartners rätten att offentligt publicera och nyttja tävlingsbidragen i media enligt deras val. 

Alla bidrag som deltagit i tävlingen publiceras på webbplatsen  Ammattilaisen kädenjälki samt på Youtube-kanalen Ammattilaisen kädenjälki.

Du eller din grupp har rätt att publicera ert tävlingsbidrag även i era egna kanaler. 

Val av vinnare

En jury bestående av de arrangerande instansernas representanter väljer vilka tävlingsbidrag som går vidare. Finalisterna publiceras i april.

Tävlingens vinnare utses av en jury som består av olika samhälleliga påverkare.

I valet av vinnare fäster man särskilt uppmärksamhet vid

  • Den i filmens presenterade idén för hållbar utveckling eller klimatansvar: hur väl den kan utföras, dess inverkan och innovativitet.
  • Framställningssättet: engagemang, unikhet och berättandet.
  • Gruppens sammansättning: vi uppmuntrar till deltagande i grupp i samarbete med andra studerande inom den egna eller andra branscher. De bästa idéerna och metoderna uppkommer i samarbete!
  • Arbetslivssamarbete: ta med representanter för arbetslivet, framtida klienter eller samhällsaktörer. Märk väl att tävlingens deltagare ändå ska vara studerande.

Priser

I tävlingen belönas de tre bästa filmerna. Prissumman delas mellan alla gruppmedlemmarna.

Upphovsmannen eller – männen till den bästa filmen belönas med penningpris på 1000 euro.

Upphovsmannen eller – männen till den näst bästa filmen belönas med penningpris på 700 euro.

Upphovsmannen eller – männen till den tredje bästa filmen belönas med penningpris på 500 euro.

Därtill belönas publikens favorit med penningpris på 300 euro.

Märk väl att prispengarna från tävlingen är beskattningsbar inkomst och meddelas till inkomstregistret. Prispengarna kan påverka din skatteprocent och studie- och bostadsbidrag som Fpa betalar ut.

Vi är personligen i kontakt med vinnarna. Vinnarna publiceras på arrangörernas webbplatser och i kanaler i sociala medier.