Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset

Sykli tarjoaa vuosittain Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Tältä sivulta löydät tietoa nyt käynnissä olevista koulutushankkeista.

Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos

Ilmastonmuutoksen torjuminen uudistaa yhteiskunnan rakenteet, työelämän ja kansalaisten arjen. Kestävä tulevaisuus on elinikäisen oppimisen haaste. Oppilaitosten on muututtava yhteiskunnan tarpeisiin vastaajista uudistajiksi, jotka myös itse oppivat ja uudistuvat. Koulutusreformi haastaa oppilaitokset uudenlaiseen työelämäkumppanuuteen, jossa työpaikalla tapahtuva koulutus ja työpaikan kehittäminen kohtaavat. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi ammatilliset oppilaitokset tarvitsevat sekä tukea, että uusia mittareita toiminnan kehittämiseksi oikeaan suuntaan. OKKA-säätiön uusissa kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa tarkastellaan, miten oppilaitoksen toiminta heijastaa tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa orientaatiota.

Sykli tarjoaa Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta yhteistyössä OKKA-säätiön ja eDelphi-alustaa kehittäneen Metodix Oy:n kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivan henkilöstön kestävän tulevaisuuden osaamista, sekä arviointi- ja kehittämisosaamista. Koulutus edistää OKKA-säätiön uusien oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden käyttöönottoa oppilaitoksissa arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Koulutuksen aikana toteutetaan indikaattoreiden arviointi oppilaitoksissa laajasti henkilöstöä osallistaen tulevaisuudentutkimukseen kehitetyn eDelphi-alustan avulla. Oppilaitoksiin koulutetaan koordinaattorit, jotka hallitsevat arvioinnin organisoinnin ja työkalun käytön.

Koulutus järjestetään valtakunnallisesti kattavana kolmena samansisältöisenä toteutuksena. Koulutus koostuu neljästä osiosta, sekä kaikille toteutuksille yhteisestä loppuseminaarista.

1. Intro

Tavoitteet

 • Taustoittaa uudistavan oppimisen ja ekososiaalisen sivistyksen käsitteet
 • Esitellä kestävän tulevaisuuden indikaattorit ja niiden arviointi
 • Nähdä oppilaitos yhteiskunnallisena toimijana

2. Koordinaattoreiden perehdytys

Tavoitteet

 • Perehdyttää keke-koordinaattorit organisoimaan ja toteuttamaan oppilaitoksen arviointia eDelphi-työkaluilla

3. Arviointi

Tavoitteet

 • Toteuttaa indikaattoreiden arviointi jokaisessa oppilaitoksessa useammassa arviointiryhmässä

4. Kehittäminen

Tavoitteet

 • Tehdä oppilaitosten kehittämissunnitelmat ja tunnistaa, sekä raportoida arvioinnin hyvät käytännöt

Koulutuksen kokonaiskesto on kolme kuukautta.

Loppuseminaari järjestetään syksyllä 2020.

Kiinnostus koulutusta kohtaan on ollut suurta. Voit kysellä mahdollisuuksista päästä mukaan olemalla yhteydessä Pauli Vennervirtaan (pauli.vennervirta@sykli.fi, p. 050 387 3938) 

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa - HANKE PÄÄTTYNYT

Miten vastuullisuus- ja kiertotalousosaaminen saadaan osaksi ammatin ydinosaamista ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia? Sykli tukee oppilaitosten opetuksen kehittämistyötä Ammattilaisen kädenjälki -koulutusohjelmalla, joka tarjoaa tuoretta tietoa ja inspiraatiota sekä ohjaa kehittämistyötä systemaattisesti, vaihe vaiheelta. Lopputuloksena ovat konkreettiset osaamislupaukset valituille tutkinnoille ja suunnitelma niiden toteuttamisesta työpaikalla toteutettavassa koulutuksessa.  

Koulutusohjelma toteutetaan Tredussa ja Forssan ammatti-instituutissa Opetushallituksen rahoittaman henkilöstökoulutushankkeen turvin syksyllä 2019. Koulutuksen pilotoijana ja yhteistyökumppanina toimii oppilaitosten kestävän kehityksen työn edelläkävijä, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky.

Osana koulutushanketta järjestetään kaikille avoin, maksuton seminaari Ammattilaisen kädenjälki – kestävä tulevaisuus 2035 5.11.2019.

Koulutusohjelma ja yksittäiset osiot ovat myös tilattavissa – pyydä tarjous!

Koulutusohjelma

Koulutus koostuu viidestä osiosta, joiden toteutustapa on räätälöity kuhunkin oppilaitokseen sopivaksi kokonaisuudeksi. 

 1. Koulutus alkaa Kevyesti kiertotalouteen -osiolla, jonka avulla laaja osa oppilaitoksen henkilökunnasta voi ottaa vastuullisuus- ja kietotalousteeman kevyesti haltuun. Koulutusosoion sisältö on julkaistu muille oppilaitoksille sopivassa muodossa sivulla Tuttua ja uutta osaamista
 2. Kun vastuullisuus- ja kiertotaloustermit on otettu haltuun, Työelämän edelläkävijät -koulutusosiossa haetaan osaamista ja inspiraatiota yrityksiltä, joissa kiertotalous on osa liiketoiminnan strategiaa ja vastuullisuus on ammattitaitoa. Ammatilliset opettajat vierailevat yrityksissä tai yrityksen edustajat oppilaitoksessa. Sakky on jo toteuttanut mielenkiintoisia opintokäyntejä, joista voit lukea lisää Ammatilaisen kädenjälki –blogista.
 3. Ammattitaidon ytimessä – osaamislupaukset on koulutuksen kolmas osio, joka toteutetaan oppilaitoksen valitsemilla ammattialoilla. Opettajat sopivat työpajoissa sovitaan tärkeimmät osaamislupaukset eli konkreettinen osaaminen, jonka avulla alalle valmistuva pärjää työelämässä. Voitte kehittää oman oppilaitoksenne osaamislupaukset ottamalla käyttöön Syklin Kolme askelta opetuksen kehittämiseen.
 4. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy, mutta työpaikkojen osaamistaso ja käytännöt vastuullisuusasioissa vaihtelevat. Miten oppilaitos varmistaa, että opiskelija saavuttaa osaamislupausten mukaiset tiedot ja taidot, asenteet ja valmiudet? Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön -osiossa opettajat tutustuvat esimerkkeihin menetelmistä, joiden avulla avulla opiskelijaa voidaan ohjata vastuulliseen ammattitaitoon. Tutkintokohtaisesti sovitaan käytännöistä ja luodaan yhteistyömuotoja työelämän kanssa. Esimerkkejä tullaan julkaisemaan Ammattilaisen kädenjälki sivustolla, joten pysythän kuulolla.  
 5. Koulutus huipentuu opettajille järjestetävään valtakunnalliseen Ammattilaisen kädenjälki -tapahtumaan, jossa kuullaan Suomen johtavia vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntijoita, ammatillisen koulutuksen toimijoita sekä koulutuksessa mukana olevien oppilaitosten tuloksia. Maksuton tilaisuus on avoin kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille. Tapahtumasta tiedotetaan Ammattilaisen kädenjälki -sivustolla, Facebook-ryhmässä sekä Syklin ammatillisen koulutuksen uutiskirjeessä.

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa vastuullisuudesta, kiertotaloudesta ja ammattiosaamisesta sekä niihin liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista, tilaa uutiskirjeemme.