Ostoskori: (0)

Maksuttomat koulutukset (Opetushenkilökunnan täydennyskoulutukset)

Sykli toteuttaa vuosittain Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta, joka on osallistujille maksutonta. Tältä sivulta löydät tietoa käynnissä olevista ja
jo toteutetuista ammatillisen koulutuksen henkilöstön koulutushankkeista.

Jos haluat saada ajankohtaista tietoa vastuullisuudesta, kiertotaloudesta ja ammattiosaamisesta sekä niihin liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista, tilaa uutiskirjeemme.

Edistäjät-hanke (2020-2021)

Edistäjät-hanke tukee ammatillisia oppilaitoksia ja ammatillisia opettajia yhä keskeisemmässä roolissa kestävän elämäntavan edistäjinä ja kestävän tulevaisuuden rakentajina. Hanke järjestää koulutuksia niin oppilaitoksen johdolle, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle kestävän elämäntavan mukaisen toimintakulttuurin vakiinnuttamiseksi osaksi oppilaitoksen toimintaa. Koulutukset toteutetaan syksyllä 2020, keväällä 2021 ja syksyllä 2021. 

Ilmoittaudu mukaan kevään 2021 koulutuksiin:

Vastuullisuusviestintä oppilaitoksessa – Verkkokoulutus viestintäasiantuntijoille, opetuksen kehittäjille, johdolle ja opettajille

Osaamislupauksilla kestävän tulevaisuuden ammattitaitoa –  Verkkokoulutus opettajille ja koulutuksen suunnittelijoille opetuksen kehittämiseksi

Johdanto kestävään tulevaisuuteen – Kestävän kehityksen verkkokoulutus ammatillisille opettajille ja ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle

Haluaisitteko kehittää opetusta laajemmin Kestävän tulevaisuuden osaamislupauksilla? Vuoden 2021 aikana voitte tilata oppilaitokseenne maksuttoman osaamislupaustyöpajan. Tutustu osaamislupauksiin ja sovi työpajasta Tiinan kanssa: tiina.taipale@sykli.fi

Lue lisää Edistäjät -hankkeesta!

Kantava: Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos (Hanke päättynyt)

Ilmastonmuutoksen torjuminen uudistaa yhteiskunnan rakenteet, työelämän ja kansalaisten arjen. Kestävä tulevaisuus on elinikäisen oppimisen haaste. Oppilaitosten on muututtava yhteiskunnan tarpeisiin vastaajista uudistajiksi, jotka myös itse oppivat ja uudistuvat. Koulutusreformi haastaa oppilaitokset uudenlaiseen työelämäkumppanuuteen, jossa työpaikalla tapahtuva koulutus ja työpaikan kehittäminen kohtaavat. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi ammatilliset oppilaitokset tarvitsevat sekä tukea, että uusia mittareita toiminnan kehittämiseksi oikeaan suuntaan. 

Kantava -hankkeessa Sykli tarjosi Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta yhteistyössä OKKA-säätiön ja eDelphi-alustaa kehittäneen Metodix Oy:n kanssa. Tavoitteena oli vahvistaa ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivan henkilöstön kestävän tulevaisuuden osaamista, sekä arviointi- ja kehittämisosaamista. Hankkeen aikana järjestetyissä koulutuksissa tuettiin OKKA-säätiön kestävän tulevaisuuden indikaattorien käyttöönottoa ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisätietoa indikaattoreista ja tukea niiden käyttöönottoon löydät täältä.

Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa (Hanke päättynyt)

Hankkeessa toteutettiin neliosainen Ammattilaisen kädenjälki -koulutusohjelma. Kulutusohjelman koulutukset tarjosivat tuoretta tietoa, inspiraatio ja käytännön välineitä oppilaitosten kehittämistyöhön. Hankkeessa kehitetyt Osaamislupaus-toimintamalli sekä Työpaikkatehtävät ovat yhä oppilaitosten käytettävissä. Ne ja muut koulutuksen kehittämiseen sopivat materiaalit löydät Materiaalit-sivulta.