AMMATILLISELLE OPPILAITOKSELLE

Kestävän tulevaisuuden ammattilaiset

Kiertotalous ja vastuullisuus ovat osa tämän päivän työelämää ja tulevaisuutta. Vastuullinen, resurssiviisas ja luonnonvaroja säästävä toiminta on yritykselle kilpailuetu jo nyt, lähitulevaisuudessa elinehto. Niitä tarvitaan myös hallinnossa ja kolmannella sektorilla.

Miten ammatillinen oppilaitos vastaa tähän osaamistarpeeseen? Mikä on ammatillisen koulutuksen rooli ja vastuu työelämän kehittäjänä tulevaisuuden rakentajana? Kiertotalous tarjoaa työtä ja vastuullisuusosaaminen on valttia työmarkkinoilla!

Ammattitaito ja oppilaitos muutoksessa

Muutoksesta puhutaan nykyään paljon – monen mielestä väsymiseen asti. Muutos merkitsee kuitenkin myös mahdollisuuksia. Suomen kiertotalouden tiekartan mukaan kiertotalous voi tuoda Suomeen 75 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Huollon, päivityksen, korjausten ja kierrätyksen kysyntä lisäävät työtä käytännön taitajille. Osaamisen ennakointifoorumi näkee kestävän kehityksen digitalisaation kaltaisena, jopa merkittävämpänä megatrendinä etenkin tuotannon aloilla. Samaa korosti Teknologiateollisuuden tilaama selvitys ammatillisen koulutuksen tilasta. Molemmat raportit julkaistiin maaliskuussa 2019.

Osaava ammattilainen vaikuttaa työllään. Vastuullinen ammattitaito perustuu oman alan ydinosaamiseen  ja samalla kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämiseen. Siirtymä kiertotalouteen ei ole mahdollista yritysten eikä yhteiskunnan tasolla ilman osaavien ja motivoituneiden ammattilaisten panosta. 

Ammatillisella koulutuksella on suuri merkitys sekä uusien työntekijöiden kasvattajana että elinikäisen oppimisen mahdollistajana. Ammatillinen oppilaitos vastaa työelämän osaamistarpeisiin, mutta voi olla myös aktiivisesti muuttamassa työelämää vastuulliseen suuntaan.

Sanoista tekoihin!

Kun lähdette kehittämään ammatillisen oppilaitoksen opetusta ja toimintakulttuuria, autamme mielellämme. Keveitä työkaluja ja inspiraatiota löydät tältä sivustolta. Hankerahoitteisten henkilöstökoulutusten lisäksi tarjoamme johdon koulutusta, henkilöstökoulutusta, työpajoja ja konsultointia.

Lue lisää!

 

Lue lisää - ajankohtaisia julkaisuja

Osaamisen ennakointifoorumi

Osaamisen ennakointifoorumin mukaan kestävä kehitys on tärkein työelämätaito vuonna 2035.

Lataa raportti

koulutuksen arviointi

Teknologiateollisuus ry:n selvityksessä arvioitiin ammatillista koulutusta mm. kestävän kehityksen näkökulmasta.

Lataa selvitys

 

Kiireiselle!

Jos et ehdi paneutua raportteihin juuri nyt, vilkaise blogiamme. Tiivistimme olennaisimman.

Lue blogi

 

Näiden alasivujen sisältö on tuotettu osin Opetushallituksen hankerahoituksella. Ammattilaisen kädenjälki – vastuullisuusosaamista ja kiertotaloutta on opetustoimen henkilöstökoulutushanke, jonka toteuttaa Suomen ympäristöopisto SYKLI vuosina 2018-2019. Sisältö täydentyy syksyn 2019 kuluessa, kun osallistuvilta oppilaitoksilta kootaan hyviä käytäntöjä ja kehittämistyön tuotoksia. Koulutuksesta ja sen tuloksista kerrotaan myös Ammattilaisen kädenjälki -blogissa.

SYKLI tarjoaa koulutuksen kolmelle ammatilliselle oppilaitokselle yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymä Sakkyn kanssa vuoden 2019 aikana. Koulutuksen aikana ammatilliset oppilaitokset saavat tukea henkilöstön osaamisen ja opetuksen kehittämiseen. Ammattilaisen kädenjälki -koulutuksessa viedään kiertotalous ja vastuullisuus osaksi ammattialojen ydinosaamista ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia.

Liity Ammattilaisen kädenjälki -ryhmään Facebookissa!