Koulutushankkeet

Sykli tarjoaa vuosittain Opetushallituksen rahoittamaa opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Tältä sivulta löydät tietoa nyt käynnissä olevista koulutushankkeista.

Yhteiskuntaa uudistava ammattioppilaitos

Ilmastonmuutoksen torjuminen uudistaa yhteiskunnan rakenteet, työelämän ja kansalaisten arjen. Kestävä tulevaisuus on elinikäisen oppimisen haaste. Oppilaitosten on muututtava yhteiskunnan tarpeisiin vastaajista uudistajiksi, jotka myös itse oppivat ja uudistuvat. Koulutusreformi haastaa oppilaitokset uudenlaiseen työelämäkumppanuuteen, jossa työpaikalla tapahtuva koulutus ja työpaikan kehittäminen kohtaavat. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi ammatilliset oppilaitokset tarvitsevat sekä tukea, että uusia mittareita toiminnan kehittämiseksi oikeaan suuntaan. OKKA-säätiön uusissa kestävän tulevaisuuden indikaattoreissa tarkastellaan, miten oppilaitoksen toiminta heijastaa tulevaisuutta ennakoivaa ja yhteiskuntaa uudistavaa orientaatiota.

Sykli tarjoaa Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta yhteistyössä OKKA-säätiön ja eDelphi-alustaa kehittäneen Metodix Oy:n kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ammatillisten oppilaitosten johto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä toimivan henkilöstön kestävän tulevaisuuden osaamista, sekä arviointi- ja kehittämisosaamista. Koulutus edistää OKKA-säätiön uusien oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden käyttöönottoa oppilaitoksissa arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Koulutuksen aikana toteutetaan indikaattoreiden arviointi oppilaitoksissa laajasti henkilöstöä osallistaen tulevaisuudentutkimukseen kehitetyn eDelphi-alustan avulla. Oppilaitoksiin koulutetaan koordinaattorit, jotka hallitsevat arvioinnin organisoinnin ja työkalun käytön.

Koulutus koostuu neljästä osiosta, sekä kaikille toteutuksille yhteisestä loppuseminaarista, ja se järjestetään valtakunnallisesti kattavana kolmena samansisältöisenä toteutuksena.

Jos kiinnostuit mahdollisuudesta päästä mukaan, olethan yhteydessä Maria Runoseen (maria.runonen@sykli.fi, p. 050 535 1001).


Vastuullisuusosaaminen ja kiertotalous koulutusreformissa

Miten vastuullisuus- ja kiertotalousosaaminen saadaan osaksi ammatin ydinosaamista ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia? Sykli tukee oppilaitosten opetuksen kehittämistyötä Ammattilaisen kädenjälki -koulutusohjelmalla, joka tarjoaa tuoretta tietoa ja inspiraatiota sekä ohjaa kehittämistyötä systemaattisesti, vaihe vaiheelta. Lopputuloksena ovat konkreettiset osaamislupaukset valituille tutkinnoille ja suunnitelma niiden toteuttamisesta työpaikalla toteutettavassa koulutuksessa.  

Koulutusohjelma toteutetaan Tredussa, Forssan ammatti-instituutissa ja kolmannessa oppilaitoksessa Opetushallituksen rahoittaman henkilöstökoulutushankkeen turvin syksyllä 2019. Koulutuksen pilotoijana ja yhteistyökumppanina toimii oppilaitosten kestävän kehityksen työn edelläkävijä, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky.

Osana koulutushanketta järjestetään kaikille avoin, maksuton tapahtuma marraskuussa 2019. Koulutusohjelma ja yksittäiset osiot ovat myös tilattavissa – pyydä tarjous!

Koulutusohjelma 

Koulutus koostuu viidestä osiosta, joiden toteutustapa on räätälöity kuhunkin oppilaitokseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Koulutus alkaa Kevyesti kiertotalouteen -osiolla, jonka avulla laaja osa oppilaitoksen henkilökunnasta voi ottaa vastuullisuus- ja kietotalousteeman kevyesti haltuun. Koulutusosoion sisältö on julkaistu muille oppilaitoksille sopivassa muodossa sivulla Tuttua ja uutta osaamista

Kun vastuullisuus- ja kiertotaloustermit on otettu haltuun, Työelämän edelläkävijät -koulutusosiossa haetaan osaamista ja inspiraatiota yrityksiltä, joissa kiertotalous on osa liiketoiminnan strategiaa ja vastuullisuus on ammattitaitoa. Ammatilliset opettajat vierailevat yrityksissä tai yrityksen edustajat oppilaitoksessa. Sakky on jo toteuttanut mielenkiintoisia opintokäyntejä, joista voit lukea lisää Ammatilaisen kädenjälki –blogista.

Ammattitaidon ytimessä – osaamislupaukset on koulutuksen kolmas osio, joka toteutetaan oppilaitoksen valitsemilla ammattialoilla. Opettajat sopivat työpajoissa sovitaan tärkeimmät osaamislupaukset eli konkreettinen osaaminen, jonka avulla alalle valmistuva pärjää työelämässä. Voitte kehittää oman oppilaitoksenne osaamislupaukset ottamalla käyttöön Syklin Kolme askelta opetuksen kehittämiseen.

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen lisääntyy, mutta työpaikkojen osaamistaso ja käytännöt vastuullisuusasioissa vaihtelevat. Miten oppilaitos varmistaa, että opiskelija saavuttaa osaamislupausten mukaiset tiedot ja taidot, asenteet ja valmiudet? Sanoista tekoihin – osaamislupaukset käytäntöön -osiossa opettajat tutustuvat esimerkkeihin menetelmistä, joiden avulla avulla opiskelijaa voidaan ohjata vastuulliseen ammattitaitoon. Tutkintokohtaisesti sovitaan käytännöistä ja luodaan yhteistyömuotoja työelämän kanssa. Esimerkkejä tullaan julkaisemaan Ammattilaisen kädenjälki sivustolla, joten pysythän kuulolla.  

Koulutus huipentuu opettajille järjestetävään valtakunnalliseen Ammattilaisen kädenjälki -tapahtumaan, jossa kuullaan Suomen johtavia vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntijoita, ammatillisen koulutuksen toimijoita sekä koulutuksessa mukana olevien oppilaitosten tuloksia. Maksuton tilaisuus on avoin kaikille ammatillisen koulutuksen toimijoille. Tapahtumasta tiedotetaan Ammattilaisen kädenjälki -sivustolla, Facebook-ryhmässä sekä Syklin ammatillisen koulutuksen uutiskirjeessä. Jos haluat saada ajankohtaista tietoa vastuullisuudesta, kiertotaloudesta ja ammattiosaamisesta sekä niihin liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista, tilaa uutiskirjeemme.

Tukea työhönne!

Tarvitsetteko henkilöstökoulutusta kestävästä kehityksestä, vastuullisuudesta, kiertotaloudesta tai ilmastonmuutoksesta? Kaipaatteko tukea opetuksen kehittämiseen? Entä laatu- tai ympäristöjärjestelmän rakentamiseen? Haluatteko opettaa kiertotaloutta pelillisesti?

Sykli tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja kehittämispalveluita ammatillisen koulutuksen toimijoille. Tutustu palveluihimme Koulutus- ja kehittämispalvelut -sivulla ja ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus!

Heli-Maija Nevala
Koulutuspäällikkö
heli-maija.nevala@sykli.fi
p. 050 3300297

Sivun sisältö on tuotettu Opetushallituksen rahoittamissa opetustoimen henkilöstökoulutushankkeissa.