Syklin koulutus- ja kehittämispalvelut

Tarvitsetteko henkilöstökoulutusta kestävästä kehityksestä, vastuullisuudesta, kiertotaloudesta tai ilmastonmuutoksesta? Kaipaatteko tukea opetuksen kehittämiseen? Entä laatu- tai ympäristöjärjestelmän rakentamiseen? Haluatteko opettaa kiertotaloutta pelillisesti?

Sykli tarjoaa räätälöityjä koulutuksia ja kehittämispalveluita  ammatillisen koulutuksen toimijoille. Tutustu palveluihimme ja ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä teille  sopiva kokonaisuus!


Johtamiseen ja henkilöstön sitouttamiseen

Johdon tulevaisuustutka

Oppilaitoksen johdon on hyvä olla hereillä tulevaisuuden osaamistarpeista, mutta oppilaitos voi ottaa myös aktiivisemman ja näkyvämmän vastuullisen ammattitaidon asiantuntijana ja kouluttajana. Johdon tulevaisuustutka tiivistää ajankohtaisen tiedon ja siirtää katseet hetkeksi päivittäisistä ongelmista ja parin kolmen vuoden strategioista pitemmälle työelämän kiertotalousmurrokseen. Koulutuksen toteutustapa on luento ja fasilitoitu työpaja ja kesto 3-6 tuntia.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen on tehokas keino oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. Sykli tarjoaa tilauskoulutusta ja kehittämispalveluita johtamisjärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Yksi tapa hankkia ohjausta järjestelmätyöhön on Ympäristöalan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutusohjelmamme, joka käynnistyy jälleen syksyllä. Lue lisää Syklin verkkosivulta!

Samaa matkaa – henkilöstö mukaan vastuullisuustyöhön

Vaikuttavan ja uskottavan vastuullisuustyön edellytys on, että se ei jää strategian ja johdon asiaksi, vaan se ymmärretään ja viedään käytäntöön kaikilla tasoilla. Asiantuntijapuheenvuoroihin sekä fasilitoituun työskentelyyn perustuva koulutus aktivoi ja motivoi henkilöstöä. Osallistuminen tavoitteiden ja/tai toimenpiteiden määrittelyyn sitouttaa yhteisiin toimintatapoihin. Koulutuksen toteutustavasta sovitaan tilaajan tavoitteiden mukaisesti.


Ajankohtaisia aiheita

Kartalle kiertotaloudesta

Kiertotalous tuntuu olevan kaikkien huulilla. Onko kyse kierrätyksestä tai hypetyksestä? Miten kiertotaloutta voidaan toteuttaa eri toimialoilla ja ammateissa, entä miten sitä voidaan opettaa? Koulutuksessa käytetään luennon lisäksi toiminnallisia menetelmiä ja suunnitellaan omaa opetusta. Osana päivää voidaan järjestää Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli, joka herättää innostusta sekä nuorten että aikuisten parissa.

Ammattilaisen vastaus ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen ajankohtaispäivä päivittää henkilöstön osaamisen asiassa, joka vaikutaa työelämässäkin yhä voimakkaammin. Koulutuksessa ei jäädä kertaamaan tuttuja ongelmia vaan tarjotaan ratkaisuja, jotka ovat eri alojen ammattilaisten ulottuvilla. Koututus voidaan toteuttaa yksi- tai puolipäiväisenä.

Tulevaisuusosaamista opettajille

Maailman muutosvauhti vain kiihtyy, ja tulevaisuuden ennakoimattomuus aiheuttaa myös ahdistusta sekä nuorille että aikuisille. Tulevaisuustaidoilla tarkoitetaan kykyä ymmärtää tulevaisuus monina vaihtoehtoisina mahdollisuuksina sekä yksilön henkilökohtaisessa elämässä että koko maailman tasolla. Tulevaisuustaidot antavat valmiuksia ja luottamusta siihen, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Voidakseen tukea opiskelijoita opettaja tarvitsee tulevaisuustaitoja itse. Ne tulevat tutuiksi tässä toiminnallisessa yhden päivän koulutuksessa.


Opetuksen kehittämiseen

Ammattilaisen kädenjälki -koulutukset

Ammattilaisen kädenjälki -koulutukset auttavat oppilaitosta ja eri ammattialojen opettajia tunnistamaan tärkeimmät vastuullisen ja kiertotalouden osaamiset ja valmiudet sekä viemään ne systemaattisesti osaksi opetusta. Tutustu koulutuksiin meneillään olevaa koulutushanketta esittelevällä sivulla. OPH-rahoitteinen koulutus on täynnä, mutta voitte tilata koulutusohjelman tai yksittäisiä osioita oppilaitokseenne räätälöitynä koulutuksena.

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen ja siirtyminen kiertotalouteen merkitsevät uudenlaista ajattelua – oppimista. Se mahdollistuu parhaiten oman kokemisen ja ajattelemisen sekä yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen kautta. Pelillinen lähestymistapa toimii monenlaisille oppijoille, kun tavoitteet ja ohjaaminen sovitetaan pelaajien mukaan. Tarjoamme syksyllä 2019 maksuttoman opettajankoulutuksen kolmella paikkakunnalla Sitran rahoituksella. Tutustu Circulaan ja kysy lisää!

Ympäristöosaava ammattilainen

Ympäristöosaava ammattilainen tuntee työnsä ympäristövaikutukset, toimii vastuullisesti ja opastaa asiakkaita. Ympäristöosaaminen tuo organisaatiolle kustannussäästöjä, parantaa laatua, vastaa asiakkaiden kysyntään ja auttaa menestymään kilpailussa. Koulutus on tarjolla ruokapalvelualalle ja puhdistuspalvelualalle. Puolen tai yhden päivän mittainen koulutus tarjoaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa ympäristövastuullisuudesta sekä perehdytyksen ympäristöosaava.fi palveluun ja osaamistestiin, joita opettaja voi hyödyntää työssään.


Lupa- ja korttikoulutukset

Ympäristöturvallisuuskortti

Ympäristöturvallisuuskortti™ on tärkeä aloilla, joilla käsitellään kemikaaleja tai jätteitä. Sen aiheita ovat mm. keskeinen lainsäädäntö, ympäristöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, ympäristöturvallisuushavaintojen tekeminen, jätteiden lajittelu ja kemikaalien turvallinen käsittely sekä vastuullisuuden merkitys viestinnässä ja markkinoinnissa.

Ympäristöturvallisuuskortti™ -koulutus on valtakunnallinen, yhtenäinen tapa perehdyttää henkilöstö ympäristövastuulliseen toimintaan. Koulutuskonseptin on suunnitellut ja sen omistaa Suomen ympäristöturvallisuuden kehittämiskeskus SYMKE. Sisältö rakennetaan tilaajan toimialaan ja tarpeisiin sopivaksi. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen.

Turvallisuuskortit ja osaamistodistukset

Tarjoamme ammattipätevyysdirektiivin (CAP) mukaisia turvallisuuskortti- ja osaamistodistuskoulutuksia: Työturvallisuuskortti, Tieturvakortti 1 ja 2, Ensiapukortti, Tulityökortti ja Vesityökortti (vesihygieniapassi).

Ennakoivan ja taloudellisen ajon koulutus on pakollinen osa kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia (CAP). Ennakoiva ammattilainen – kuinka ajan ennakoivasti ja taloudellisesti -koulutuspäivän tavoitteena on, että kuljettajat ymmärtävät turvallisuussääntöihin ja taloudelliseen ajamiseen perustuvan järkevän ajokäyttäytymisen merkityksen. Yhteyshenkilö: Markku Mikkola, markku.mikkola@sykli.fi.


Ota meihin yhteyttä!

Heli-Maija Nevala
Koulutuspäällikkö
heli-maija.nevala@sykli.fi
p. 050 3300297

Niina Rossi
Kouluttaja, projektipäällikkö
niina.rossi@sykli.fi
p. 044 77 66 023