Tuttua ja uutta osaamista

Oletko kartalla kiertotaloudesta? Tiedätkö, mitä yritysjohto ja ammattilaiset ajattelevat vastuullisuudesta? Katso kolme lyhyttä videota ja olet jo pitkällä!

Mitä on kiertotalous?

Kiertotalous sisältää tuttuja ja järkeviä toimintamalleja, kuten energian ja materiaalien säästävää käyttöä, huoltoa, korjaamista ja kierrätystä. Toisaalta kiertotalous merkitsee uusia ajattelu- ja liiketoimintamalleja, kuten jakamisalustoja ja palvelullistamista. Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio mahdollistavat kiertotaloutta monin tavoin.

Kiertotalouden periaatteisiin kuuluu, että tuotteen tuotanto ja käyttö suunnitellaan alusta asti siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Tuotekehitys on tärkeää: tuotteiden elinikää pyritään pidentämään esimerkiksi suunnittelemalla modulaarisia laitteita, joita voidaan päivittää ja korjata moduuli kerrallaan. Yhden toimijan ylijäämämateriaalit hyödynnetään toisten raaka-aineena.

Kiertotaloudessa kulutus voi perustua tavaroiden omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen ja vastaavasti yrityksen liiketoiminta niiden tarjoamiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Näin yrityksen liiketoiminta ja talouskasvu eivät ole yhtä riippuvaisia luonnonvarojen kulutuksesta kuin vielä tällä hetkellä.

Kiertotalous on yksi tapa toteuttaa vastuullista yritystoimintaa, mutta vastuullisuuteen liittyy myös muita tärkeitä näkökulmia.

Miten toimii vastuullinen yritys?

Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Näin toimimalla yritys voi taata kannattavuuden ja kilpailukyvyn säilymisen pitkällä tähtäimellä. Parantamalla resurssitehokkuutta, minimoimalla toimintansa ympäristövaikutuksia, sekä huolehtimalla työntekijöistään entistä paremmin yritys voi lisätä vastuullisuuttaan. Vastuullisen yrityksen liiketoiminta voi perustua myös positiivisten ympäristövaikutusten lisäämiseen, ja sen kautta ekologisen kädenjäljen kasvattamiseen. Tällöin yrityksen liiketoiminta voi perustua esimerkiksi kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tai päästöttömän liikkumisen kehittämiseen.

Miten toimii vastuullinen ja osaava ammattilainen?

Vastuullinen ammattilainen huomioi työssään kestävän kehityksen eri näkökulmat ja pyrkii toimimaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Vastuullisen ammattitaidon opettaminen perustuu paitsi tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitoon, myös opettajan arvopohjaan. Vastuullisia ammattilaisia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa kaikilla eri aloilla. Tärkeää olisi pystyä sitomaan vastuullisuusajattelu ammattialan osaamiseen, työympäristöihin ja -prosesseihin.

Kiinnostuitko? Haluatko lukea lisää?

Blogi: Kestävä tulevaisuus tarvitsee ammattilaisia

Blogi: Kolme kovaa ammattilaiselle

Sivun sisältö on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa opetustoimen henkilöstökoulutushankkeessa Ammattilaisen kädenjälki – vastuullisuusosaamista ja kiertotaloutta. Hankkeen toteuttaa SYKLI yhteistyössä Sakkyn kanssa vuosina 2018-2019.