Vastuullinen yritys


Miten toimii vastuullinen yritys?

Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Näin toimimalla yritys voi taata kannattavuuden ja kilpailukyvyn säilymisen pitkällä tähtäimellä. 

 

Parantamalla resurssitehokkuutta, minimoimalla toimintansa ympäristövaikutuksia, sekä huolehtimalla työntekijöistään entistä paremmin yritys voi lisätä vastuullisuuttaan. 

Vastuullisen yrityksen liiketoiminta voi perustua myös positiivisten ympäristövaikutusten lisäämiseen, ja sen kautta ekologisen kädenjäljen kasvattamiseen. Tällöin yrityksen liiketoiminta voi perustua esimerkiksi kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen tai päästöttömän liikkumisen kehittämiseen.

Vahvuutena osaavat ammattilaiset

Vastuullinen ammattilainen huomioi työssään kestävän kehityksen eri näkökulmat ja pyrkii toimimaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Vastuullisia ammattilaisia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa kaikilla eri aloilla. Tärkeää olisi pystyä sitomaan vastuullisuusajattelu ammattialan osaamiseen, työympäristöihin ja -prosesseihin.

Vastuullinen yritys kouluttaa työntekijänsä toimimaan kestävästi työnsä arjessa. Sykli tarjoaa koulutusta ja konsultointia niin suorittavan tason ammattilaisille kuin johtotasolla päättäville.

Ammattilaisen kädenjälki™ verkkokurssit

Itsenäisesti opiskeltavat kurssit antavat eväitä oman alan vastuulliseen työarkeen ammattilaisille ja esimiehille.

Ammattilaisen kädenjälki™ henkilöstökoulutukset

Ammattialakohtaista ja käytännönläheistä koulutusta kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta ammattilaisille.

Yritysvastuuta käytännönläheisesti

Yritys saa kuvan strategioista ja työkaluista, joilla yritysvastuuta voidaan toteuttaa kevyesti ja tehokkaasti.

Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tutustutaan kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja sovelletaan niitä omaan toimintaan.

Yritysvastuu markkinoinnissa ja viestinnässä

Organisaatioilta odotetaan vastuullista toimintaa. Viestimällä vastuullisuus-työstäsi varmistat, että toimintatapasi eivät jää oletusten varaan.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen (EAT)

Pane yrityksen prosessit kuntoon ja rakenna toimintajärjestelmä tai kehitä olemassa olevaa. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto esimiehille ja asiantuntijoille

Ammattilaisen kädenjälki™ verkkokurssit

Itsenäisesti opiskeltavat kurssit antavat eväitä oman alan vastuulliseen työarkeen ammattilaisille ja esimiehille.

Ammattilaisen kädenjälki™ henkilöstökoulutukset

Itsenäisesti opiskeltavat kurssit antavat eväitä oman alan vastuulliseen työarkeen ammattilaisille ja esimiehille.

Yritysvastuuta käytännönläheisesti

Yritys saa kuvan strategioista ja työkaluista, joilla yritysvastuuta voidaan toteuttaa kevyesti ja tehokkaasti.

Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tutustutaan kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja sovelletaan niitä omaan toimintaan.

Yritysvastuu markkinoinnissa ja viestinnässä

Organisaatioilta odotetaan vastuullista toimintaa. Viestimällä vastuullisuus-työstäsi varmistat, että toimintatapasi eivät jää oletusten varaan.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen (EAT)

Pane yrityksen prosessit kuntoon ja rakenna toimintajärjestelmä tai kehitä olemassa olevaa. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto esimiehille ja asiantuntijoille