Verkkokurssit oppilaitokselle


Ammattilaisen kädenjälki™ -verkkokurssit oppilaitoksille

Vastuullisuus on tämän päivän ammattitaitoa

Kiertotalous ja vastuullisuus ovat osa tämän päivän työelämää ja tulevaisuutta. Vastuullinen, resurssiviisas ja luonnonvaroja säästävä toiminta on yritykselle kilpailuetu jo nyt, lähitulevaisuudessa elinehto.

Kestävä kehitys näkyy vahvasti osana opetussuunnitelmaa kaikilla koulutusasteilla. Ammattilaisen kädenjälki™ -verkkokurssit soveltuvat materiaaliksi ja kurssien itsenäiseksi osatehtäväksi erityisesti ammatilliseen koulutukseen. 

Tarjolla on yleinen johdantokurssi aiheeseen sekä ammattialojen syventäviä kursseja. Kurssien avulla ammattilaiset ja opiskelijat voivat opiskella oman alansa keskeiset ympäristöasiat ja vastuulliset käytännöt konkreettisten työtehtävien ja esimerkkien kautta.

Verkkokurssit julkaistaan keväällä 2020. 

Mitä hyötyä Ammattilaisen kädenjälki™ -verkkokurssista on opiskelijalle?

  • Vastuulliset ammattilaiset ovat kysyttyä työvoimaa – osaamistodistuksella opiskelija voi näyttää osaamisensa työmarkkinoilla
  • Opiskelija huomaa omat vaikutusmahdollisuutensa työyhteisössä ja maailmassa ja kehittyy ammattilaisena
  • Opiskelija löytää uusia näkökulmia ja merkityksellisyyttä työhön

Mitä hyötyä Ammattilaisen kädenjälki™ -verkkokurssista on oppilaitokselle?

  • Opettaja voi päivittää osaamisensa kestävän ja työelämälähtöisen ammattitaidon opettamisessa
  • Kurssi valmistaa opiskelijat tämän päivän työelämän vaatimuksiin
  • Materiaalia pidetään tiedollisesti ajan tasalla ja uusia, innostavia yritysesimerkkejä lisätään jatkuvasti

 

Jäikö jokin mietityttämään?

Tekijät

Ammattilaisen kädenjälki -verkkokurssit on rakennettu SYKLIn, Perho Liiketalousopiston ja Aalto yliopiston yhteistyönä. Rakentamista on rahoittanut Hämeen ELY-keskus.