Suojelija

Opetusministerin tervehdys

Li-Andersson-2-1.jpg

Suomi ja maailma muuttuvat ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Esimerkiksi ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys ovat megatrendejä, joiden vaikutukset näkyvät ja tuntuvat arjessamme. Lajina sopeudumme joustavasti. Jos tavoitteena kuitenkin on hyvä ja turvallinen tulevaisuus, pelkkä sopeutuminen ei riitä. Tarvitaan ennakkoluulottomia ja uudenlaisia tapoja tehdä tulevaisuutta. Hyvän tulevaisuuden rakentamiseen osallistuu meistä jokainen toimiessaan yhteiskunnassa, erilaisissa yhteisöissä tai yksityisenä henkilönä. Jokaisen kädenjäljellä on merkitys.

Hyvään tulevaisuuteen tarvittava kädenjälki on globaalia vastuun kantamista, ajattelua yli sukupolvien, yhdessä tekemistä sekä ymmärrystä luonnon kantokyvystä. Parhaimmillaan kädenjälki on päätöksiä ja tekoja, jotka samanaikaisesti ovat ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Juuri kestävistä ratkaisuista on kysymys myös ammattiin opiskeleville suunnatussa Oma kädenjälki -videokilpailussakin. Kilpailu korostaa hyvällä tavalla, että vastuullisuus on olennainen osa ammatillista osaamista.  

Minulle on kunnia toimia Oma kädenjälki -videokilpailun suojelijana. Haluan edistää ajattelutapaa, että kestävä kehitys on erottamaton osa laadukasta ja vaikuttavaa ammatillista koulutusta. Laadukas ammatillinen koulutus vastaa joustavasti ja tehokkaasti työelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin. Ammatillinen koulutus myös tukee työelämän uudistamista ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Tällä hetkellä kestävään kehitykseen ja ilmastovastuuseen liittyvä osaaminen on juuri sellaista osaamista, jota työelämässä kaivataan. Ilmastonmuutos ratkaistaan osaamisella.

Videokilpailu antaa näkyvyyttä opiskelijoiden omille ajatuksille työelämästä, johon ovat valmistumassa. On tärkeää, että opiskelijat tuovat omat näkökulmansa osaksi keskustelua. Ammattiin opiskelevien lähtökohdat ja elämäntilanteet ovat moninaiset. Se toivottavasti näkyy myös kilpailuun lähetettävissä videoissa. Tulevaisuutta ajatellen kaikkien alojen ja erilaisten ammattilaisten osaamista tarvitaan. Jokaisen kädenjäljellä on merkitys!

Kiitän videokilpailun järjestäjiä mainiosta tavasta lisätä tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta, kestävän kehityksen ja ilmastovastuun teemoista sekä opiskelijoista tulevaisuuden ammattilaisina. Ammattiin opiskelevia kannustan tarttumaan kameraan ja kertomaan oman näköisiä tarinoita ammattitaidosta, työelämästä ja vastuullisuudesta – siitä miten osaamisella vastataan suuriin muutoksiin. Vaikka kyse on kilpailusta, mielestäni voittoa tärkeämpää on osallistuminen.

Menestystä Oma kädenjälki -videokilpailulle toivottaen,

Li Andersson

Raati

Raati

ph-yhteystieto-kuva.png

Lorena Ipsunen

Titteli

Organisaatio

ph-yhteystieto-kuva.png

Lorena Ipsunen

Titteli

Organisaatio

ph-yhteystieto-kuva.png

Lorena Ipsunen

Titteli

Organisaatio